Family Business

banner

บทความทั้งหมด

Family Business

Samsung – Cargrill กรณีศึกษา ธุรกิจครอบครัวระดับโลก ที่ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยั่งยืน

การอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งความคิด รูปแบบการดำรงชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างกฎ กติก...
2334 | 28/06/2024
Family Business

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว เผยเทคนิคส่งต่อธุรกิจ จากโซเชียลมีเดียสู่ยุค AI

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ดังนั้น การส่งต่อธุรกิจให...
1252 | 24/06/2024
Family Business

เขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร? ให้ไร้ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในธุรกิจครอบครัว

สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั่วไป กับ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่เห็นได้ชัด คือธรรมนูญครอบครัว ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและบ...
5563 | 27/05/2024
Family Business

สูตรสำเร็จทายาทธุรกิจ ‘เทพไทย’ เปลี่ยนสมุนไพรไทยแบรนด์ท้องถิ่น ทะยานสู่ระดับโลก

ธุรกิจครอบครัวไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินกิจการมายาวนานนับหลายทศวรรษ มีการสืบทอด ส่งต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้...
3091 | 22/05/2024
Family Business

เคล็ดลับเสริมแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว ก้าวผ่านการทำงานแบบพี่น้อง ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการบริหารธุรกิจธรรมดา

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจครอบครัว (Family Business) คือ การส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้แก่ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวรุ่นต่อไป เนื่องจากผู้สืบทอดธุรกิจค...
6963 | 27/04/2024
Family Business

5 อุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ เพื่อ Transition สู่ยุค AI Disruption

นับตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวที่มีรูปแบบการดำ...
5469 | 09/04/2024
Family Business

อะไรคือกุญแจสำคัญ? ของการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ธุรกิจครอบครัวยุคดิจิทัล ต้องเผชิญความท้าทายจาก Disruption อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทรนด์ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานการณ์...
9954 | 30/03/2024
Family Business

ศึกษาแนวคิด 3 พลังหญิง นำทัพ ‘ธุรกิจครอบครัว’ Transition ธุรกิจทางรอดอย่างยั่งยืนในยุค Disruption

ธุรกิจครอบครัวที่บริหารด้วยค่านิยมแบบดั้งเดิม มักจะมีมุมมองว่าลูกผู้ชาย เหมาะสมที่จะก้าวขึ้นมารับช่วงกิจการในตำแหน่งหัวหน้า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก...
5600 | 08/03/2024
Family Business

ธุรกิจครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่านฉับพลัน (Family business in disruption era)

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ลักษณะโดดเด่น คือเป็นธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าของ และมีหุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจ มากกว่า 50% โดยในประเทศไทย...
5499 | 28/02/2024
Family Business

จุดแข็ง-จุดอ่อนธุรกิจครอบครัว VS ธุรกิจทั่วไป ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ!

ความหมายของคำว่า ธุรกิจครอบครัว (Family Business) และ ธุรกิจทั่วไป (Business) อาจจะมีเส้นบางๆ ที่กั้นระหว่าง 2 คำนี้ เชื่อว่าหลายคนยังมีข้อสงสัยว่า อะ...
8710 | 20/02/2024
Family Business

ยากกว่า ปัญหาธุรกิจ คือ ‘การบริหารธุรกิจครอบครัว’ จริงแค่ไหน?

ในการทำธุรกิจครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเป็นสมาชิกทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน...
4801 | 30/01/2024
Family Business

ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว แนะแนวทางมุ่งหน้าสู่ 'ดาวเหนือ' ด้วยกลยุทธ์ 3Ps Purpose – Principle – Planning สู่ความสำเร็จปี 2024

จากการศึกษา “ธุรกิจครอบครัว” (family business) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) จำนวน 791 บริ...
1478 | 19/01/2024
Family Business

ศาสตร์ ‘ไคเซ็น’ หลักคิดพัฒนาต่อเนื่อง คืออะไร? ทำไมธุรกิจครอบครัวญี่ปุ่น ใช้แล้วประสบความสำเร็จ (GURU)

ความยั่งยืนในการทำธุรกิจครอบครัว ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสมดุลในบริบทเฉพาะของครอบครัว การมีธรรมนูญครอบครัวเป็นแนวทางการดำเนินธุรก...
13059 | 19/12/2023
Family Business

3 ทายาทธุรกิจ กับแนวคิด Tech&Innovation สานต่อธุรกิจครอบครัว สู่ Smart Agriculture (การเกษตรยุคใหม่)

กว่า 80% ในประเทศไทย เป็นรูปแบบของธุรกิจครอบครัว (Family Business) กระจายตัวไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรธุรกิจระดับ...
5992 | 12/12/2023
Family Business

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว แนะขั้นตอนขับเคลื่อนองค์กรสู่แนวคิดยั่งยืน

ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะทำให้ธุรกิจครอบครัวมีแนวทางในการบ...
1090 | 28/11/2023
Family Business

3 Success Cased ทายาทยุคใหม่ ลด 'Generation Gap' แบบไร้รอยต่อในธุรกิจครอบครัว

จากที่ผ่านมา เราได้นำเสนอแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัยแต่ละวัย รวมถึงอธิบายลักษณะพฤติกรรม และวิธีการปรับจูนคนแต่ละวัยเข้าหากันเพื่อลดช่องว่าง ให้การทำ...
5133 | 13/11/2023
Family Business

7 กลยุทธ์วางแผนสืบทอด ‘ธุรกิจครอบครัว’ ให้อยู่รอดสู่รุ่นถัดไป ก่อนปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไม่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าจะบริหารอย่างไร จึงจะการันตีได้ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่รอดในทุกสถานการณ์ หรือรอดพ้นจากคำสาป 3 ช...
19894 | 26/10/2023
Family Business

‘ธุรกิจครอบครัว’ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ให้เกิดความราบรื่น ยั่งยืน

กรอบแนวคิด ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ คือ มุ่งให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จะได้มีชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจากก...
18980 | 13/10/2023
Family Business

เดินหน้า "ธุรกิจครอบครัว" ปรับตัวสู่ความยั่งยืนในยุค New Economy

New Economy หรือ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ไม่ใช่ศัพท์ใหม่แต่ประการใด และเป็นคำกล่าวที่ใช้กันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 90 ในยุคที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต...
5121 | 28/09/2023
Family Business

พลังเด็กรุ่นใหม่ ใช้ ‘จุดแข็ง’ ต่อยอดเป็นจุดขาย สานต่อ แบรนด์รุ่นพ่อ-แม่ สู่ ‘ธุรกิจครอบครัว’ โตอย่างยั่งยืน

ภารกิจสำคัญของผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจ นั่นคือการเข้ามารับช่วงต่องานบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business)  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่...
25622 | 23/09/2023
Family Business

7 ไกด์ไลน์ ชี้ทางทายาทธุรกิจให้สานต่อธุรกิจครอบครัวอย่างราบรื่น

ภารกิจในการวางแผนเพื่อสืบทอดกิจการของผู้ก่อตั้ง เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยรุ่นบุกเบิกทุกคนล้วนมุ่งหวังให้ทาย...
26132 | 06/09/2023
Family Business

3 ตัวอย่าง ธุรกิจครอบครัว ปรับใช้ AI ลดต้นทุน-เพิ่มมูลค่า ต่อยอดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จากคำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจครอบครัว” (Family Business) มักล่มสลายในการส่งมอบกิจการสู่รุ่นที่ 3 โดยมีข้อมูลระบุว่า ธุรกิจที่สืบทอดเกิน 3 รุ่น มีอัตราอยู่ร...
5162 | 14/08/2023
Family Business

6 ขั้นตอน ‘ปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว’ เพื่อเตรียมตัวเป็น ‘บริษัทมหาชน’

บทความที่แล้ว เราได้พูดถึงตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่นำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับโอกาสเติบโตในอนาคต อ่านบทความ : ‘บัญชีเดี...
27020 | 24/07/2023
Family Business

‘บัญชีเดียว’ จุดเปลี่ยน ‘ธุรกิจกงสี’ สู่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยถือเป็นรากฐานดั้งเดิมของเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจครอบครัวบนความเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบกา...
28560 | 22/07/2023
Family Business

Success Case ‘อ้วยอัน VS เฌอเอม’ 2 ทายาทผู้นำตลาดสมุนไพรรุ่นปู่ สู่ไอเท็มคนรุ่นใหม่

หากพูดถึง แบรนด์สมุนไพร ที่เป็นรุ่นบุกเบิกและเป็นที่รู้จักสำหรับผู้บริโภคมายาวนานนับสิบปี เชื่อว่าหลายท่านคงคุ้นหูกับชื่อ ‘อ้วยอันโอสถ’ และ ‘เฌอเอม’ เ...
21870 | 20/06/2023
Family Business

4 เคล็ดลับ ทำความเข้าใจในการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิก ‘ธุรกิจครอบครัว’

เพราะธุรกิจครอบครัวมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งได้ตลอดเวลามากกว่าธุรกิจทั่วไป เพราะสภาพของธุรกิจครอบครัวมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่เป็นเครือญา...
26805 | 15/06/2023
Family Business

สร้างสมดุล ด้วย ‘โต๊ะตัวใหม่’ เมื่อ ‘ธุรกิจครอบครัว’ ต้องขับเคลื่อนด้วยคนยุค ‘Digital Natives’

ธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ล้วนมีประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคง สร้างยอดขายให้เกิดรายได้ที่มั่งคั่ง และส่งต่อธุร...
6769 | 31/05/2023
Family Business

‘7 เคล็ดลับ’ กำจัดปัญหายุ่งยากในการรับมือตำแหน่งที่หายไปใน ‘ธุรกิจครอบครัว’

ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั่วไป หรือธุรกิจครอบครัว (Family Business) ล้วนประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบการในหน้าที่ ประจำตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้การดำเน...
29860 | 24/05/2023
Family Business

‘อูฐตัวที่ 18’ บทเรียนจากเรื่องเล่าของดินแดนตะวันออกกลาง สู่เคล็ดลับการจัดการความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว

หลังจากบทความที่แล้ว เรานำเสนอตัวอย่างของธุรกิจครอบครัว ที่ยึดหลักการใช้ธรรมนูญครอบครัว เข้ามาเป็นแกนกลางสำหรับการขจัดความขัดแย้ง ทำให้การดำเนินงานราบ...
25423 | 27/04/2023
Family Business

3 ทายาท ที่ขับเคลื่อน ‘ธุรกิจครอบครัว’ แบบกงสี ให้ยั่งยืนด้วย ‘ธรรมนูญครอบครัว’

ในโลกการทำธุรกิจของสมาชิกภายในครอบครัว ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบใด การดำเนินงานของครอบครัวนั้นสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ พร้อมกับความขัดแย้ง หย่าร้าง...
41939 | 23/04/2023
Family Business

ไขความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ด้วย “กุญแจ 3 ดอก” เรื่องลับที่บอกกันเฉพาะคนใน ‘ธุรกิจครอบครัว’

Highlight :• ช่วงเวลาของการสืบทอดธุรกิจ คือ บทพิสูจน์ที่ท้าทาย ‘ธุรกิจครอบครัว’• ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่เป็นกิจการใด ๆ  ที่มีครอบครัวถือ...
21684 | 22/03/2023
Family Business

4 ภารกิจที่ทายาท ‘เน็กซ์เจน’ ไทยต้องทำ หากอยากให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดในอนาคต

ในแต่ละเจนเนอเรชันของคนแต่ละยุค จะมีพฤติกรรมและความต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจครอบครัว ทุกคนที่ม...
14946 | 09/03/2023
Family Business

‘ธุรกิจครอบครัว 2023’ รวมกันเราอยู่ หรือแยกหมู่ (ทำเอง) 'เวิร์คกว่า'

.... เมื่อธุรกิจครอบครัวได้ดำเนินการมาจนถึงเวลาที่ต้องส่งไม้ต่อไปยังทายาทธุรกิจที่ครอบครัวได้วางตัวไว้ แต่หากเกิดสถานการณ์ที่ทายาทธุรกิจไม่ประสงค์ที่จ...
13181 | 28/02/2023
Family Business

4 เคล็ดลับการส่งต่อกิจการ ให้การเปลี่ยนผ่าน ‘ธุรกิจครอบครัว’ ราบรื่น-ยั่งยืน

หลังจากบทความที่แล้ว เราได้พูดถึง ‘กับดัก’ 8 อย่าง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในการบริหารธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งอธิบายถึงวิธีแก้ไขไปแล้วอ่านบทความก่อน...
14629 | 12/02/2023
Family Business

8 กับดักแบบไหน ที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวไทย...ไม่ตาย แต่ไม่โต

ปัญหาส่วนใหญ่ ของ ธุรกิจครอบครัว ที่หลาย ๆ ครอบครัวประสบอยู่เป็นประจำ นั่นคือมักจะติดอยู่ในกรอบความคิดบางอย่าง เช่น บางบ้านยึดติดแบบแผนดั้งเดิมที...
27000 | 26/01/2023
Family Business

สัญญาณที่บ่งบอกว่า ‘ธุรกิจครอบครัว’ ได้เวลาลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่ ปลุก Loyalty ลูกค้ากลับมา

หากเราพูดถึง ‘ธุรกิจครอบครัว’ หรือ Family Business นั่นคือธุรกิจที่มีรูปแบบของการทำธุรกิจที่หุ้นของกิจการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าของโดยสมาชิกของครอบค...
4445 | 22/01/2023
Family Business

เปิดมุมมองเหล่า ‘ทายาทธุรกิจ’ ใช้กลยุทธ์แบบไหน ให้รอดพ้นจาก Digital Disruption

บริษัทที่อยู่ได้นานนับ 100 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งเมื่อพูดถึงธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินกิจการมานาน จนธุรกิจนั้นได้กลายเป็นแบ...
7449 | 29/12/2022
Family Business

‘Branding’ พลังของแบรนด์ การสืบทอด ‘ธุรกิจครอบครัว’ ผ่านคุณค่า จากรุ่นสู่รุ่น และสร้างการเติบโตแบบไม่รู้จบ

นอกจากการรักษาธุรกิจครอบครัว (Family Business) ให้ดำเนินต่อไปได้ การรักษายอดขายก็สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยเหตุนี้ การทำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ จึงต...
2301 | 08/12/2022
Family Business

รุ่นบุกเบิก บ่มเพาะ ‘ทายาท’ อย่างไร? ให้การสืบทอดธุรกิจครอบครัวราบรื่น จบทุกข้อขัดแย้ง

ธุรกิจครอบครัว ที่ก่อร่างสร้างธุรกิจ จากรุ่นบุกเบิกกิจการมาสักระยะ จนได้เวลาที่ต้องส่งต่อให้ทายาทรุ่นต่อไปเข้ามาบริหารงาน แต่ละครอบครัวมักจะมีวิธีการ...
4333 | 24/11/2022
Family Business

รวม 3 ทายาท ‘GEN 3’ ที่สานต่อธุรกิจครอบครัว ด้วยสุดยอด Business Model สู่ความยั่งยืน จนฉีกกฎการล่มสลาย

การสืบทอดธุรกิจครอบครัว ที่ส่งผ่านการดำเนินกิจการจากรุ่นพ่อ สู่ รุ่นลูก หรือรุ่นหลาน ที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง นั่นคือจะมีกฎการล่มสลาย ที่ทำให...
12097 | 10/11/2022
Family Business

เมื่อ ‘ทายาท’ ไม่อยากสานต่อกิจการ ผู้บริหาร “ธุรกิจครอบครัว” ควรรับมืออย่างไร

การดำเนินกิจการในรูปแบบของ ธุรกิจครอบครัวนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทุกคนมีเป้าหมายเหมื...
1728 | 27/10/2022
Family Business

สร้าง Brand Power ในธุรกิจครอบครัว สืบทอดสู่การสานต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน

การทำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องผ่านการสร้าง Business Model ที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มจากรุ่นผู้บุกเบิ...
4382 | 13/10/2022
Family Business

การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวยุคใหม่ สร้างความเข้าใจอย่างไร? ไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง

ธุรกิจครอบครัว Family Business ที่ถูกสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นต่อกันมา มักมีจุดอ่อนคล้าย ๆ กันในเรื่องของความเกรงใจกันในครอบครัวที่ทำให้ไม่สามารถทำงา...
13100 | 22/09/2022
Family Business

ผู้บริหาร 3 วัย ทำอย่างไร? ให้ไร้ช่องว่างระหว่าง GEN เปลี่ยนความต่างเป็นความสำเร็จใน ‘ธุรกิจครอบครัว’

ภาพสะท้อนในมุมของการบริหารธุรกิจครอบครัว ที่สมาชิกในครอบครัวถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น หรือ ธุรกิจกงสี เดิมทีเป็น “ธุรกิจกองกลาง” ของสมาชิกทุกคนที่อยู่ใน...
6748 | 15/09/2022
Family Business

ศึกษาแนวคิดสำคัญสร้างธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ยั่งยืนสู่ 100 ปี กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อ SME นำไปปรับใช้

การจะสานต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) ให้เติบโตก้าวสู่ 100 ปี ได้นั้น ถือเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายอยู่มาก แม้จะฟังดูเป็นเรื่องที่ยาก แต่เชื่อว่าท...
4312 | 08/09/2022
Family Business

เครื่องมือสำคัญขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง? เพื่อช่วยให้กิจการยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจครอบครัว (FamilyBusiness) สามารถใช้เครื่องมือการกำกับดูแลครอบครัวที่แตกต่างกันได้ เช่น การสร้างธรรมนูญครอบครัว สร้างการจัดการระบบกงสี หรือข้อกำห...
1717 | 31/08/2022
Family Business

เสริมแกร่งให้ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อธุรกิจครอบครัวอยู่รอดในสมรภูมิแข่งขันยุคดิจิทัล

‘ดิจิทัล’ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญ ในการนำมาปรับใช้บริหารธุรกิจ เนื่องจากผู้นำรุ่นใหม่มองว่า การเข้ามาของดิจิท...
3212 | 22/07/2022
Family Business

ไขบทเรียนจากธุรกิจครอบครัวที่ล้มเหลว เพื่อยืนหยัดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การเรียนรู้จาก ‘ความล้มเหลว’ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัว (Family Business) ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ล้ำค่าแก่ทุกครอบครัวที่ต้องการมีธุรกิจที่ยั่งยืน...
4317 | 14/07/2022
Family Business

ศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัวไทย สู่ Case Study เพื่อผู้ประกอบการปรับใช้ได้ประโยชน์

บทความก่อนหน้านี้ ได้พาไปศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ประสบความสำเร็จ จากธุรกิจครอบครัวต่างประเทศ ศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิ...
11127 | 30/06/2022
Family Business

ศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัวต่างประเทศ สู่ Case Study เพื่อ SME

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในแถวทวีปเอเชีย แถบตะวันออกกลาง และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเ...
5454 | 17/06/2022
Family Business

วางแผนบริหารภาษีธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ธุรกิจไปต่อได้

การประกอบธุรกิจครอบครัว (Family Business) จำนวนมากมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น บ้างก็ราบรื่นในการส่งต่อ บ้างก็เกิดการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในครอบครั...
4226 | 27/05/2022
Family Business

เข้าใจกฎหมาย! เพื่อสืบทอดธุรกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน

เหตุผลใหญ่สำคัญที่ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนใหญ่มักจะเกิดข้อพิพาทเรื่องผลประโยชน์ รวมไปถึงการบริหารจัดก...
4920 | 12/05/2022
Family Business

ธรรมนูญครอบครัว เขียนอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

ธรรมนูญครอบครัว (Family Business) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ในด้านการสร้างความ...
6294 | 28/04/2022
Family Business

‘ธรรมนูญครอบครัว’ สำคัญอย่างไร?

ธรรมนูญครอบครัว คืออะไร สำคัญอย่างไร?ธรรมนูญครอบครัว คือ บันทึกข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัว เกี่ยวกับการวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆ ของครอบครัว และธุร...
11607 | 21/04/2022
Family Business

เคล็ด(ไม่)ลับ ส่งไม้สืบทอดธุรกิจครอบครัว วางแผนอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

การส่งต่อความสำเร็จในธุรกิจครอบครัว (Family Business) จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งหรือทายาทธุรกิจนั้น นับว่าเป็นความท้าทายของ ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบธุรกิจ...
12064 | 10/03/2022
Family Business

เจน 3 อยู่รอดเพียง 12%! วัฏจักรธุรกิจครอบครัวสิ่งสำคัญที่รุ่น 3 ต้องเข้าใจเพื่อไปให้ถึงรุ่น 4

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) คืออะไร? องค์กรธุรกิจที่อาจอยู่ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน โดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นเจ...
5778 | 14/02/2022