เกี่ยวกับเรา

เชี่ยวชาญในการให้บริการ SME อย่างครบวงจร

bblธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2487 ให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและครบวงจร  โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและบริการให้คำแนะนำปรึกษา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาให้บริการทั้งในรูปแบบของสาขาหลักและสาขาย่อย กระจายอยู่ทุกชุมชน รวมถึงสาขาต่างประเทศ กระจายอยู่ทั่วทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านอาเซียน ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารจึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ AEC Connect ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่ผู้สนใจไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศที่มีสาขาของธนาคาร นับเป็นความสำเร็จและความพร้อมในฐานะหนึ่งเดียวของธนาคารไทยที่มีเครือข่ายสาขาครบเกือบทุกประเทศในอาเซียน

สำหรับธนาคารกรุงเทพแล้ว การให้บริการ SME ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มุ่งมั่นให้บริการ เรารอบรู้ความต้องการของนักธุรกิจทุกขนาด ทุกก้าวย่างของการดำเนินกิจการ ธนาคารกรุงเทพจึงได้ออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ SME โดยได้คัดสรรสินเชื่อที่หลากหลายรูปแบบมาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจแต่ละขนาดและประเภท ทางด้านโอกาสของ AEC ธนาคารมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปยังตลาดสำคัญๆ ใน AEC ด้วยการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC” อย่างต่อเนื่องด้วยเครือข่ายสาขาธนาคารต่างประเทศ และการมีเครือข่ายสาขากว้างขวางที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารจึงพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาค และให้บริการด้านการธนาคารที่ทันสมัย ด้วยความรู้ความเข้าใจธุรกิจของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเราพร้อมอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางธุรกิจของท่าน

นอกเหนือจากการให้สินเชื่ออย่างครบวงจรแล้ว ธนาคารยังส่งเสริมด้านความรู้ โดยมีเว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่ธนาคารให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับรู้ถึงข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนการบริการต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นใจ


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

banner