Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0

SME Startup
25/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 4392 คน
Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0
banner

โครงการยังสมาร์ท ฟาร์ม (Young Smart Farm) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยตัวเกษตรกร ควบคู่เรียนหนังสือในห้องเรียนเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2561 มาจนถึงปัจจุบันได้สอนวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดภายใต้โครงการ ฟาร์ม โคเนื้อคงวิทย์” โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก มาแล้วหลายรุ่นทำให้เด็กนักเรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักตอนที่จบการศึกษาไปแล้วโดยไม่ต้องอพยพขายแรงงานต่างถิ่นเพราะอาชีพดังกล่าวเดินตามรอยแล้วมีชีวิตที่มั่นคง

โครงการ”ฟาร์มโคเนื้อ”เป็นการริเริ่มความคิดของ นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากจบการศึกษา  โดยภายในฟาร์มมีการเลี้ยงวัวหลากหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วย โคลูกผสม ชาโรเล่ โคลูกผสมวากิว  โคลูกผสมแองกัส  โคลูกผสมพื้นบ้านไทย และโคลูกผสมบราห์มัน รวมกว่า 32 ตัว


ฟาร์มแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับนักเรียน

ทั้งพ่อแม่พันธุ์และลูกวัวที่กำลังเติบโต ซึ่งเด็กๆนักเรียนทั้งหญิงและชายจะได้เรียนรู้ วิธีการผสมเทียมแบบธรรมชาติ  ให้อาหาร นอกจากจะสามารถจำหน่ายวัวให้กับนายฮ้อย พ่อค้าคนกลางที่ติดต่อมารับซื้อทุกเดือนแล้ว สามารถนำปุ๋ยไปใส่หญ้าเนเปีย หญ้านรกจักรพรรดิ์และหญ้าหวานอิสราเอล  ซึ่งเป็นหญ้าที่ปลูกไว้สำหรับเลี้ยง เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา ในกระชัง และหนูนาที่เลี้ยงเสริมไว้  เพื่อนำรายได้ไปบริหารจัดการฟาร์มต่อ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน หลังจบการศึกษาจากโรงตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อนำไปเป็นค่าเทอมเรียนต่อเทอมแรก ในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

“ฟาร์มแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2561 หรือประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว ปัจจุบันกำลังขยายโครงการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นพี่ที่จบการศึกษ  และจะยกระดับเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและสอนเรื่องสอนอาชีพทำฟาร์มเพื่อจะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนจังหวัดต่างๆได้นำไปทำเป็นแบบอย่างซึ่งผมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ” 


เพาะเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์

สำหรับกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ คือ การเลี้ยงหนูนา เพื่อจำหน่าย  ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ นอกจากจะเป็นอาชีพใหม่ที่ชาวอีสานชอบทำและชอบกินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีไม่แพ้การทำปศุสัตว์ชนิดอื่น โดยมีการจัดสร้างโรงเรือนเปิดโล่ง และนำบ่อซีเมนต์ มาวางซ้อนกัน 2 ชั้น พร้อมทำฝาปิดจากแผ่นกระเบื้องปิด เอาไว้ด้านบน

สำหรับเลี้ยงหนูนาให้อยู่ภายในบ่อซีเมนต์เป็นคู่ๆ ซึ่งอันแรกจะใช้หนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เลี้ยงและขุนไว้ จนหนูนาท้องและคลอดลูก ก่อนจะอนุบาลให้โตขึ้นสักระยะ ก่อนจับแยกออก ไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์อื่นๆ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ โดยหนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซื้อไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในราคาคู่ละ 1 พันบาท 

ส่วนหนูนาโตเต็มวัยที่เลี้ยงแล้วสามารถนำไปจำหน่ายให้นำไปเป็นอาหารได้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนาแห่งนี้ สามารถจำหน่ายหนูนาให้กับชาวบ้านที่ชอบกินหนูนาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สำหรับเมนูเด็ดที่ชอบนำไปทำอาหาร อาทิ หนูนาย่าง ผัดเผ็ดหนูนา แกงหนูนา แล้วแต่ว่าใครจะนำไปทำเมนูไหนก็ทำได้เช่นกัน

นายจารุวิทย์  เจริญทรัพย์ ชั้น ม.6/2  กลุ่มเลี้ยงหนูนา กล่าวว่าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ หนูพุก หรือ หนูนา เป็นกิจกรรมหนึ่งในฟาร์มเนื้อโคคงวิทย์  ที่เลี้ยงสัตว์อยู่หลากหลายชนิด เลี้ยงหนูนาได้ประมาณเกือบปีแล้ว เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีเลี้ยง เพื่อนำไปปรับใช้ที่บ้านหรือหลังจบการศึกษา และเพื่อจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับชาวบ้านที่สนใจที่จะนำไปเลี้ยงต่อ  ราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ละ 1 พันบาท ถ้าขายเป็นตัวก็ตกตัวละ 120 บาท หรือกิโลกรัมละ 120  บาท สำหรับผู้ที่จะซื้อไปทำอาหาร เพื่อนๆนักเรียนจะแบ่งเวลากันมาดูและให้อาหาร ซึ่งจะเป็นอาหารหญ้าเนเปีย กับเมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวและอาหารเม็ดต่างๆ สลับกับนักการภารโรง  กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และดำรงค์ชีวิตต่างๆหลังจากจบการศึกษาออกไป นายจารุวิทย์ฯกล่าว

น.ส.อารีลักษ์  พงษ์คละ เรียนชั้น ม.6 /2 กลุ่มเลี้ยงแพะ กล่าวว่าสำหรับการเลี้ยงแพะ เลี้ยงมาประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว แพะเลี้ยง่ายเหมือนเลี้ยงวัว แต่เราจะให้อาหารเป็นหญ้าจักรพรรดิ์นรก ที่ปลูกเอง และหญ้าหวานอิสราเอล และกากมันหมักยีสต์เพื่อเสริมโปรตีนให้แพะ หญ้าปลูกเองทั้งหมด มีทุ่งนาไว้ปลูก เพื่อนที่มาเลี้ยงจะนำการเรียนรู้ไปปรับใช้และเลี้ยงที่บ้านได้ รวมทั้งให้ความรู้กับน้องๆ รุ่นต่อไปได้

“เราเลี้ยงเป็นแพะเนื้อ มีฟาร์ม ซึ่งเป็นตลาดประจำรองรับโดยตรง ติดต่อมาซื้ออยู่เป็นประจำ ราคากิโลกรัมละ 100-110 บาท ซึ่งเดือนๆหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ 5-6 ตัว เราจะรู้ว่าแพะต้องมีขนาดตัวเท่าไหร่ถึงจะสามารถขายได้ ตอนนี้มีแม่พันธุ์ประมาณ 4 ตัว และคลอดลูกแล้ว 1 ตัว เป็นลูกแฝด 2 ตัว ที่ต้องคอยให้นมเสริม มีแพะทั้งหมดกว่า 30 ตัว”


โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ครูได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความสุขในการเรียนรู้ ทั้ง 4 H คือ Head, Heart, Hand, Health

 ฟาร์มมิ่ง สู่ "สมาร์ทฟาร์มมิ่ง”ทางเลือกใหม่ภาคเกษตรไทย

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62228 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40905 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36502 | 12/12/2019
banner