ตามให้ทัน! 4 เทรนด์อาหารของโลกหลังโควิด 19

SME in Focus
22/01/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 4972 คน
ตามให้ทัน! 4 เทรนด์อาหารของโลกหลังโควิด 19
banner

อาหารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์ และด้วยเหตุผลสำคัญนี้ ส่งผลให้อาหารจึงเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ความยั่งยืน, เทรนด์ด้านสุขภาพ, เทรนด์ด้านอาหารตามความต้องการที่เฉพาะกลุ่ม หรือแม้แต่เทรนด์อาหารทางเลือกหรืออาหารฟังก์ชัน (Functional food) ขณะที่ท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก เทรนด์เรื่องอาหารก็มีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจ

โดยโควิด 19 ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน นิสัยการกินดื่ม นิสัยการเตรียมอาหาร ซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่หันมาปรุงอาหารเองที่บ้านมากขึ้น ตลอดจนการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่คนส่วนใหญ่ใส่ใจ ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

ที่สำคัญอาหารในปัจจุบันที่ผู้บริโภคได้มองว่า ต้องเป็นมากกว่าอาหารเพื่อการดำรงชีพ หรือแค่รับประทานเพื่ออิ่มท้อง ดังนั้นจึงมองหาสินค้าอาหารที่เป็นมากไปกว่าการเป็นอาหาร คือต้องมีคุณประโยชน์ทั้งด้านกายภาพ (Physical Health) และสุขภาพทางจิตใจ (Mental Health) อีกด้วย โดยเทรนด์ที่สำคัญที่น่าจับตาในปัจจุบันมี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. Functional Foods On The Rise : เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สินค้าอาหารได้มีการให้ความสำคัญถึงคุณประโยชน์ที่ได้ มีการใช้โฆษณา Keyword ต่างๆ เช่น มีสารที่ช่วยระบบการขับถ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารของร่างกายให้ดีขึ้น หรือเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย, ลดอาการเครียดของร่างกาย, อาหารที่ดีต่อลำไส้ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน และเครื่องดื่มในปัจจุบัน มาใส่เรื่องราวของประโยชน์ที่มากกว่าการเป็นอาหารและเครื่องดื่ม แต่จะชู จุดขาย ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. Plant Based Option Will Expand : นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ยอดจำหน่ายเนื้อเทียมโปรตีน (Plant-Based Food) เริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นตลาด ‘Niche Market’ แต่ทุกวันนี้กระแสความนิยมได้ผลักให้สินค้าดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ตลาดหลักที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ เริ่มวางจำหน่ายเนื้อเทียมโปรตีนที่ผู้บริโภคหันมาบริโภค หันมาสนใจผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช ฯลฯ ในขณะที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จากนม (Diary Product) เห็นได้จากได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด ที่เป็นเครื่องดื่มผลิตจาก ธัญพืชถั่วต่าง อาทิ Almond Drink, Chickpea Drink, Macadamia Drink (ลดการดื่นนมวัว)

3 .Climate Friendly Meals on Menus : ผู้บริโภคเริ่มเรียนรู้ว่าโรงงานผลิตอาหารต่างๆ นั้นเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่สำคัญ ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Emission) ที่ก่อให้เหตุภาวะ ‘Climate Change’ เป็นผลมาจากระบบการจัดการ ขั้นตอนการผลิตของโรงงานที่ไม่ได้มีการควบคุมหรือให้ความสำคัญ ทำให้ส่งผล กระทบความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ อาทิ การปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซคาร์บอนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญ ที่มากไปกว่าตัวสินค้าที่จะคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลกระทบในด้านอื่นๆ ที่รวมไปถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใสของขั้นตอนการผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ที่คำว่าความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เทรนด์ Sustaintability’ หรือความยั่งยืน ได้กลายเป็น “Keyword” หลักที่สำคัญของสินค้าในโลกยุคใหม่

4. Appreciation For Family Meals : หนึ่งในผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ทำให้คนส่วนใหญ่อยู่บ้านมากขึ้น มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งผลสำรวจจากหน่วยงาน Food Marketing Institute พบว่า 71% ของคนส่วนใหญ่ รู้สึกว่าการรับประทานอาหารร่วมกันนั้น (ในช่วงโควิด 19) ทำให้ ความสัมพันธ์กันระหว่างในครอบครัวดีขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กได้มีการรับประทานผักผลไม้มากขึ้น

ในขณะที่ลดการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (Unhealthy Food) ซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าสินค้าในอนาคตนั้น การนำเสนอเมนูอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) หรืออาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) ใหม่ๆ ควรมีรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลายมากขึ้น

ซึ่งในอดีตสินค้าอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานส่วนใหญ่นั้น จะเป็นอาหารสำหรับคนเดียวรับประทาน แต่ในอนาคตอาจต้องปรับให้เป็น Family Size ที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับคนในครอบครัวที่คนส่วนใหญ่เลือกจะมารับประทานอาหารร่วมกัน ภายในครอบครัวมากขึ้น การมีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันมากขึ้น ที่สินค้าได้เริ่มปรับเข้าไปสู่เทรนด์ดังกล่าวที่รูปแบบสินค้ามีทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

เห็นชัดว่าสถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยกระแสที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การรักษาห่วงใยสุขภาพมากขึ้น พิถีพิถันในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินค้าอาหารมากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของคุณประโยชน์ และยังต้องตอบสนองคุณค่าทางจิตใจอีกด้วย อาทิ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระแสรักษ์โลก การพัฒนาอย่างยั้งยืน ที่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่แฟชั่นค่านิยมชั่วคราวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ “อุดมคติ” โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน

ด้วยเหตุนี้ ที่ผู้ผลิตไทยไม่ควรมองข้ามความสำคัญดังกล่าว ที่ในอนาคตการแข่งขันของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการมองไม่ได้มองที่สรรพคุณของตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่การแข่งขันจะมาจากหลายบริบท ส่วนประกอบอื่นๆ ของสินค้าที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่ม หากสินค้าเหล่านั้นทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลก การเป็นประชากรที่ดีต่อโลก การรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงควรปรับตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แล้วพัฒนาปรับกลยุทธ์สินค้าไปตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในช่วงโควิดที่การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้น

 

แหล่งอ้างอิง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155815 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132134 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119380 | 24/11/2020
banner