เมื่อชีวิตยุ่งเหยิงจงเรียกใช้ Mind Map

Edutainment
11/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2724 คน
เมื่อชีวิตยุ่งเหยิงจงเรียกใช้ Mind Map
banner

รู้ไหมว่าการจัดระเบียบความคิด เรียงร้อยความสำคัญตามลำดับงานและทำตามลำดับขั้น จะทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการปล่อยให้หลายเรื่อง หลายสิ่ง ทั้งเรื่องส่วนตัวและกิจการงานมาวิ่งชนปะปนกัน จนทำให้เกิดความยุ่งเหยิงด้อยประสิทธิภาพในการรับมือกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันที่ต้องเผชิญ ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถรับมือรับความยุ่งเหยิงได้ง่าย หากเรียกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mind mapเข้ามาช่วยจัดระเบียบความคิด เพื่อเสริมศักยภาพในการจำเรื่องราว ตามลำดับขั้นเป็นแผนภูมิรูปภาพ ที่ให้เกิดความเข้าใจ เชื่อมโยงความสำคัญของเรื่องต่างๆ ได้ง่ายกว่าการบันทึกเป็นตัวอักษรหรือเสียง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

นายโทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้คิดริเริ่มในการนำเอาความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของเขาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 โดยปรับการจดบันทึกช่วยจำในแบบเดิม มาเป็นภาพคำสัญลักษณ์ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกจากศูนย์กลางเป็นรัศมีโดยรอบ เหมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นแล้วแตกกิ่งก้านออกไป สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ได้ทุกกิจกรรม ทั้งเรื่องส่วนตัว การทำงาน การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในวันหยุด การนำเสนองานต่างๆ ได้ เนื่องจากการเขียนแผนที่ความคิดนั้น เป็นการใช้ทักษะสำคัญทั้งหมดของสมองมาทำงานร่วมกันแบบสัมพันธ์กันทั้งฝั่งสมองซีกซ้าย ที่ทำหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ใช้เหตุผล ตามหลักพื้นฐานความเป็นจริง ส่วนสมองซีกขวาเป็นเรื่องของความคิด จินตนาการ การแสดงอารมณ์ การทำตามสัญชาติญาณ และความรู้สึก

 

ประโยชน์ของ Mind Map

1. ช่วยจัดระเบียบความคิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากรูปแบบที่เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์

2. ช่วยเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการเข้าใจ ทำให้จดจำเรื่องยากได้ดีขึ้น

3. ทำให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่จะทำได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการตามแผนได้เป็นลำดับขั้นไม่หลงประเด็น

4. ให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ก่อน-หลังได้อย่างเป็นระบบ

5. เกิดการคิดต่อยอดจากภาพรวมที่เห็นได้

6. ทำให้จดจำได้ง่าย ไม่ลืมสิ่งที่ต้องทำ หรือความรู้ที่ได้รับมา 

7. กระตุ้นพลังแห่งจินตนาการให้ตื่นตัวได้ จากการฝึกฝนและลงมือคิด เขียนลำดับความสำคัญต่างๆ ลงใน Mind Map

8. สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการจัดระเบียบความคิด เรื่องสำคัญในสมอง

9. ช่วยให้การพรีเซ้นต์งานเป็นไปได้ง่าย และราบรื่น

 

หลักการเขียน Mind Map

1. ใช้กระดาษเปล่าแบบไม่มีเส้นบรรทัด และวาดสิ่งต่างๆ ลงไปด้วยปากกาหรือสีหลากสีเพื่อช่วยในการจดจำ

2. เริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางหน้ากระดาษตามแนวนอน เพื่อช่วยให้สมองมีอิสระในการคิดแบบแผ่ขยายกิ่งก้านออกไปทุกทิศทางตามธรรมชาติ

3. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนหัวข้อใหญ่/ ประเด็นสำคัญ/ เรื่องหลัก ด้วยรูปภาพเพียงภาพเดียว จะสามารถสื่อแทนคำพูดได้นับพัน ที่จะช่วยเตือนให้รู่ว่ากำลังทำเรื่องอะไรอยู่

4. ใส่สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น เพื่อกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจ แยกแยะเรื่องราวต่างๆ ใน Mild Map ได้อย่างชัดเจน ทำให้ไม่น่าเบื่อ

5. แตก “กิ่งแก้ว” ออกมาจากแกนกลาง ด้วยสีต่างๆ กันไปแทนประเด็นสำคัญ และกำกับกิ่งแก้วด้วยคำ สื่อความหมายของเรื่องนั้นๆ แบบกระชับและเข้าใจง่าย

6. เชื่อมโยงกิ่งแก้วสู่ “กิ่งก้อย” ที่เป็นประเด็นรองๆ ลงมา ให้ครบทุกกิ่งก้อย โดยใช้สีเดียวกันกับกิ่งแก้ว เพื่อให้รู้ว่าอยู่ในกรุ๊ปหมู่ไหน และใส่ข้อความสำคัญกำกับไว้

7. คำกำกับที่ใช้ ต้องสั้นกระชับ สื่อสารง่าย

8. ลากเส้นเป็นเส้นโค้ง แทนการใช้เส้นตรง เพราะเส้นโค้งดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

การใช้ Mild Map จึงเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยม ที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเซลล์สมองของตัวเองได้เร็วขึ้น และรอบด้านกว่าการมาไล่เลียงลำดับความคิด จากบันทึกช่วยจำในรูปแบบข้อความหรือเสียง ซึ่งเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านโครงข่าย Internet และเป็นเหมือนเข็มทิศช่วยนำทางในการทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ.

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.si.mahidol.ac.th/

https://www.ryounoi100lan.com/

โทนี บูซาน.“How to Mind Map.แปลโดยธัญกร วีระนนท์ชัย.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว,2547. 


ใช้สมองเป็นเห็นผลสำเร็จ 100% ในทุกงาน

10 วิธีสู่การเป็นนักบริหารเวลาที่ดี


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330416 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
319884 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
301970 | 29/01/2020
banner