สหรัฐคุมเข้มความปลอดภัยอาหาร ‘A New Era of Smart Food Safety’

SME Go Inter
13/08/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2430 คน
สหรัฐคุมเข้มความปลอดภัยอาหาร ‘A New Era of Smart Food Safety’
banner

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยในอาหาร ให้มีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ และคาดคะเนได้ เป็นการป้องกันไม่ให้อาหารที่มีการปนเปื้อนถึงมือผู้บริโภค

จากนี้ไปทางการสหรัฐจะมีมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอาหาร ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องปรับตัวรองรับ ขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารให้สอดรับกับมาตรการดังกล่าว

ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รายงานว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration-FDA) ออกประกาศแบบพิมพ์เขียวเรื่อง A New Era of Smart Food Safety ซึ่งเป็นการดำเนินการในขั้นตอนถัดจากการใช้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ช่วงก่อนหน้านี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

สาระสำคัญของประกาศพิมพ์เขียว “A New Era of Smart Food Safetyประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Tec-Enabled Traceability) ป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารบางประเภท โดย FDA จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบย้อนกลับหาที่มาของอาหารปนเปื้อน จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารภายในเวลาไม่กี่นาที 

โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างแพร่หลายจะช่วยให้ทราบห่วงโซ่การผลิตได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยในการคาดการณ์ความไม่สมดุลระหว่างการผลิตอาหารและความต้องการของตลาด ป้องกันการขาดแคลนและอาหารเหลือทิ้ง

2. เครื่องมือและหลักการอัจฉริยะสำหรับการป้องกันและตอบสนองการระบาดของเชื้อโรค (Smarter Tools and Approaches for Prevention and Outbreak Response) เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของมาตรการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการปนเปื้อนของอาหาร และแจ้งวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำ

ขณะเดียวกัน FDA จะยกระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ให้การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า ณ หน้าด่าน มีความแม่นยำมากขึ้น โดย FDA จะทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบุคคลที่สาม (Third-party audits) และผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ในรัฐต่างๆ หรือหน่วยงานท้องถิ่น

3. โมเดลธุรกิจใหม่และการขายปลีกที่ทันสมัย (New Business Models and Retail Modernization) ตามกระแสโลก และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างการสั่งอาหารและของใช้ภายในบ้านผ่านระบบออนไลน์ ให้อาหารและของใช้ภายในบ้านเดินทางสู่มือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน

ทั้งนี้โมเดลธุรกิจใหม่จะรวมถึงแนวทางการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารใหม่ๆ เช่น อาหารที่มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell-Cultured food products) โดยในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต FDA จะช่วยร้ายอาหารและผู้ขายปลีกอาหารช่องทางอื่นๆ ให้ให้มาตรการความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย

4. วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Culture) เป็นแบบพิมพ์เขียวที่ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนให้วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร ทั้งในฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารทั่วโลก และให้บ้าน ให้เติบโตและแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่าการลดการเกิดโรคที่มาจากอาหารอย่างมีประสิทธิผล ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ทัศนคติของลูกจ้างพนักงานทั้งในโรงงาน ร้านอาหาร รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนิยมทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน ให้ทราบแนวทางปฏิบัติให้การประกอบอาหารมีความปลอดภัย (Safe food handling practices)

ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบการดำเนินการภายในของ FDA เพื่อสร้างความมั่นใจว่า FDA ซึ่งเป็นผู้ออกกฎระเบียบ สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารโลก 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


ดัน SMEs ภาคการเกษตรไทยสู่ครัวโลกหลังโควิด-19

COVID-19 ส่งผลต่อเทรนด์การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90314 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44525 | 10/10/2020
banner