จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME

Mega Trends & Business Transformation
22/12/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 43415 คน
จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME
banner

กำลังจะก้าวข้ามปี 2023 กันแล้ว เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแผ่ว เฉพาะในไตรมาส 3 ข้อมูลจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า จีดีพีขยายตัวเพียง 1.5% ส่งผลให้ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังขยายตัว 1.9% เป็นผลจากรายได้ภาคการส่งออกที่ปรับตัวลดลง การใช้จ่ายภาครัฐลดลง และภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้คาดการณ์จีดีพีทั้งปีนี้น่าจะขยายตัว 3.5%ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2024 นั้น มีการคาดการณ์ว่า จีดีพีจะขยายตัวดีขึ้นเป็น 3.5% โดยสิ่งสำคัญคือ รัฐต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เพราะไม่อย่างนั้น แน่นอนว่าจีดีพีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 5% ด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังคงอยู่ต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
จากปัจจัยท้าทายที่ยังรุมเร้า ทำให้เอกชนต้องปรับแผน เกาะติดเทรนด์ธุรกิจที่สำคัญในปี 2024 เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผน เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้ก้าวทันเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฝ่าความท้าทายที่จะฉุดรั้งธุรกิจ สร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจแข็งแกร่ง สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


หากย้อนไปในปี 2023 เทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ยังมีโอกาสจะไปต่อได้ในปี 2024 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจับเทรนด์เหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ด้วย 5 แนวคิด ดังนี้


1. ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ให้เน้นไปที่ลักษณะการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


2. ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นวัตถุดิบของไทย จากเทรนด์สุขภาพ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นแหล่งสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นข้อได้เปรียบทางต้นทุนและคุณภาพ


3. สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น เช่น พัฒนาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และจุดแข็งเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะผู้บริโภคในยุคนี้จะสนใจแบรนด์ที่มีตัวตน มีจุดยืน


4. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงพนักงาน


5. ทำความเข้าใจกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง และพัฒนาสินค้าให้เกิดความได้เปรียบจากการเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง รวมถึงใช้ข้อได้เปรียบของสินค้า เช่น การผลิตอาหารกระป๋องสำหรับสัตว์จะไม่ใช่สินค้าควบคุม


ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรุปว่า ปี 2566 ธุรกิจที่มีความโดดเด่นและมาแรง 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย
1.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว


โดยมีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 2,882 ราย เพิ่มขึ้น 64% ทุนจดทะเบียน 7,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 % โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้ง มาตรการ การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน
2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 7,878 ราย เพิ่มขึ้น 36% ทุนจดทะเบียน 32,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนเติบโตตามมา รวมถึง มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) และการผลักดันให้ไทยเป็น “บ้านหลังที่สอง” สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ3. กลุ่มธุรกิจสมุนไพร


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 711 ราย เพิ่มขึ้น 33% ทุนจดทะเบียน 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากกระแสนิยมดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้สมุนไพรเข้ามาเป็นหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค4. กลุ่มธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 1,413 ราย เพิ่มขึ้น 25% ทุนจดทะเบียน 10,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของรัฐบาล
5. ธุรกิจการค้าปลีกสินค้าออนไลน์ (e-Commerce )


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,657 ราย เพิ่มขึ้น 19% ทุนจดทะเบียน 2,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา


ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีแนวโน้มจะเป็นดาวรุ่งปี 2024 ตามข้อมูลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วิเคราะห์ว่า มี 5 ธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ


ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 1,925% ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จากรูปแบบพฤติกรรมกลุ่มคนเมืองที่เปลี่ยนไปต้องการใช้เวลาในการทำกิจกรรมในชีวิตหรือพักผ่อน พื้นที่ในที่พักมีจำกัด โดยบริการนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสามารถซักและอบเสร็จได้ในเวลาเพียง 20-40 นาที ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องซัก-อบที่มีราคาสูง คาดจะขยายตัวในเขตชุมชนจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่เริ่มมีการแข็งขันเข้มข้นในธุรกิจนี้
2. การผลิตน้ำอัดแก๊สและโซดา


มีอัตราการเติบโต 1,109% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มได้รับความนิยม มีรสชาติและรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้นทั้งในรูปน้ำผลไม้ต่าง ๆ จากแต่ละท้องถิ่นที่นำมาอัดแก๊สในรูปแบบที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมดื่ม ผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกมากขึ้น3. ร้านตัดเย็บและซ่อมเครื่องแต่งกาย


เช่น การแก้ทรงเสื้อ การตัดขากางเกง เติบโต 667% จากที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างชะลอตัว หลังโควิดผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายนำเสื้อผ้าเก่ามาแก้เพื่อใช้งานหรือการหาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ที่มีราคาถูกแต่อาจต้องปรับแก้ทรงเนื่องจากไม่ได้ลองก่อนซื้อ
4. กิจกรรมสันทนาการ


เช่น ร้านขายเครื่องดนตรี ร้านเกม มีอัตราการเติบโต 349% เนื่องจากสามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมบันเทิง งานแสดงดนตรี หรือร้านเกม เปิดได้ตามปกติทำให้กิจกรรมนี้กลับมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
5. บริการเกี่ยวกับงานศพครบวงจร


เติบโต 285% ให้บริการขนย้าย ตกแต่งสถานที่ พิธีกรรม เป็นธุรกิจที่ตอบสนองคนเมือง ครอบครัวขนาดเล็ก ที่ช่วยลดความยุ่งยากและเวลาในการดำเนินการซึ่งมีให้เลือกตามงบประมาณของลูกค้า อีกทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ต้องคอยมองหาแนวโน้มใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้กิจการของตนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การก้าวนำหน้าคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก


การรู้ว่าเทคโนโลยี แนวปฏิบัติ และกลยุทธ์ใดที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การทำงานเพื่อบูรณาการเข้ากับธุรกิจ ถือเป็นก้าวต่อไปในการยกระดับองค์กรและการเติบโตในห้ฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งล่าสุด “Forbes Business Council” จัดอันดับเทรนด์ที่ "มาแรง" และมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็ก สรุปไฮไลท์สำคัญว่าเทรนด์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยังคงมีความสำคัญมาเป็นอันดับ 1 โดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวท็อปอย่าง Amazon ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ขายจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มุ่งจะทำกำไร และสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ


สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมรับมือ คือ ธุรกิจต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่สังคมสูงวัย และหลายพื้นที่เกิด “การลาออกครั้งใหญ่” บริษัทที่ไม่ปรับตัวพัฒนาจะได้รับผลกระทบดังนั้น สิ่งที่จะต้องปรับตัวหลัก เรื่องแรก คือ ธุรกิจจะมีการนำเทคโนโลยี Blockchain และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้มากขึ้นในหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น แน่นอนว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว วางกลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมถึงมองหาและวางระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การทำการตลาดเสมือนจริง เป็นต้นและอีกส่วนหนึ่ง ที่ต้องพูดถึงทั้งปัจจุบันและอนาคต คือ การผสมผสานแนวปฏิบัติ ESG ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับผลตอบรับที่ดี รวมถึงชื่อเสียงที่ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กำลังใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม "ที่กำลังมาแรง" นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย


ซึ่งทั้งหมดนี้ หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเดินหน้าตามเทรนด์ ก็จะสามารถสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปในปี 2567 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME Mega Trends & Business Transformation

จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME

กำลังจะก้าวข้ามปี 2023 กันแล้ว เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแผ่ว เฉพาะในไตรมาส 3 ข้อมูลจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า จีดีพีขยายตัวเพี...
43415 | 22/12/2023
แนวโน้มเทรนด์ ‘อาหารแห่งอนาคต’ เมื่อธุรกิจ ชูแนวคิดดูแลโลกผ่านมื้ออาหาร  “สุขภาพดีต้องตอบโจทย์ความยั่งยืน” Mega Trends & Business Transformation

แนวโน้มเทรนด์ ‘อาหารแห่งอนาคต’ เมื่อธุรกิจ ชูแนวคิดดูแลโลกผ่านมื้ออาหาร “สุขภาพดีต้องตอบโจทย์ความยั่งยืน”

 อาหารอนาคต หรือ Future food ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ปัจจัยจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพ การด...
38990 | 19/04/2023
5 เทคโนโลยี พลิกเกม ‘ค้าปลีก’ ให้รอดวิกฤตหลังจบโควิด Mega Trends & Business Transformation

5 เทคโนโลยี พลิกเกม ‘ค้าปลีก’ ให้รอดวิกฤตหลังจบโควิด

แม้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับพายุเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือปัญหาจากค่าเงินเฟ้อ รวมทั้งผลกระทบจากนโยบาย...
30223 | 25/06/2023
banner