THAI SME-GP ส่งเสริม SME เข้าถึงตลาดจัดจ้างรัฐ

SME Update
04/05/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 7625 คน
THAI SME-GP ส่งเสริม SME เข้าถึงตลาดจัดจ้างรัฐ
banner

นับเป็นโอกาสดีสำหรับ SME ทั่วประเทศที่จะได้แต้มต่อเพื่อการแข่งขันในธุรกิจ ที่เพิ่มโอกาสเข้าถึงงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ภายใต้โครงการส่งเสริม SME โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งพัฒนาระบบสนับสนุนให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือ www.thaismegp.com หรือ THAI SME-GP โดยต้องขึ้นทะเบียนรายชื่อและรายการสินค้าและบริการในระบบ

โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนกว่า 10,000 ราย ซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จูงใจให้เอสเอ็มอีในเครือข่ายเข้ารับสิทธิประโยชน์จากมาตรการ THAI SME-GP

ขณะที่สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.กว่า 100 หน่วยงาน รวมถึงศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง อว.ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ทั่วประเทศ

รวมทั้งจะเป็นกลุ่มนำร่องที่จะได้รับการแนะนำ อบรม ช่วยเหลือให้ขึ้นทะเบียนในระบบ เพื่อรับโอกาสการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ ซึ่งเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีอีกทางหนึ่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

SME จะเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างไร

ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี หรือที่ประมาณการณ์ว่าจะมีมูลค่าที่เกิดกับเอสเอ็มอีไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นหน่วยจัดซื้อถึง 114,532 หน่วยทั่วประเทศ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขึ้นได้บัญชีไว้กับ สสว. หรือระบบ THAI SME-GP ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  

 

สำหรับเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ

1) นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

2) บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงานราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร)

เอกสารแสดงรายได้  

1) นิติบุคคล : งบการเงินปีล่าสุด

2) บุคคลธรรมดา : เอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

โดยสิทธิประโยชน์ที่เอสเอ็มอี จะได้รับผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 วิธี คือ

1. วิธีคัดเลือก ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เอสเอ็มอีในท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ คัดเลือกสินค้า/บริการของเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัด ที่ตั้งของหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รายก่อน หากไม่มีหรือมีไม่ครบจึงหาจากพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการให้แต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 กับ SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ

สำหรับเอสเอ็มอีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการ จะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด คือหากอยู่ในภาคการผลิต จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการค้าและบริการ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี ที่สำคัญจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามี SME หลายรายขึ้นทะเบียนไม่ทันกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ ดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดโอกาส ขอให้เอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้า และเพิ่มรายการสินค้าและบริการให้พร้อม เพื่อจูงใจให้ภาครัฐเข้ามาค้นหาและเลือกเข้าไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ในการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ผู้ประกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503049 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130215 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124738 | 28/10/2020
banner