ลงทุน TechStartup เวียดนามทะยานขึ้นเบอร์สองในอาเซียน

SME Startup
30/03/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2888 คน
ลงทุน TechStartup เวียดนามทะยานขึ้นเบอร์สองในอาเซียน
banner

เมื่อไม่นานมานี้ Cento Venture กองทุนร่วมลงทุนในสิงคโปร์ ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2562 โดยระบุว่าในปี 2562 มีจำนวนเงินทุนไหลเข้าสู่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 18 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมากกว่าการลงทุนด้านเดียวกันในสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17 ของภูมิภาค

นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าว ระบุถึงสถานการณ์การลงทุนด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2562 ว่าการลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีภายในภูมิภาคลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2561 จาก 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ดึงดูดนักลงทุนด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก ถึงแม้มูลค่าการลงทุนจะลดลง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการลงทุนมูลค่าสูงมีน้อยลง แต่กลับพบว่าการลงทุนมูลค่าที่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่ารวมกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าเพียง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสัดส่วนน้อยลง คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนข้อตกลงทั้งหมดในปี 2561 โดยมีมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การลงทุนเริ่มแรกจะมีมูลค่าต่ำ แต่เมื่อมีการระดมทุนครั้งต่อๆ ไป พร้อมกับการเกิดสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในภูมิภาค ก็จะส่งผลให้มูลค่าทั้งหมดของการลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเพิ่มสูงขึ้นอีก

มีสตาร์ทอัพดาวรุ่งที่น่าจับตา เช่น Tiki VNPay และ Sendo ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีของเวียดนามที่กำลังได้รับความนิยม

อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเวียดนามแซงหน้าสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วนร้อยละ18 ของภูมิภาค ด้วยมูลค่าสูงถึง 741 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ด้วยมีมูลค่าเพียง 287 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่งอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในภูมิภาค แต่คาดว่าสัดส่วนจะลดลงเป็นร้อยละ 59 ในปี 2562

เป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุดคือ อีคอมเมิร์ซ ในขณะที่สาขาด้านบริการด้านการเงิน การชำระเงิน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ สุขภาพ และการศึกษาก็ดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

เจาะความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม

ตามรายงานในข้างต้นที่ได้กล่าวถึงการมูลค่าการลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเวียดนามแซงหน้าสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นความพยายามที่บังเกิดผลของเวียดนาม เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพยายามให้องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐมุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและเปิดกองทุนสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2561

ขณะที่ในปี 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวน 367 โครงการ และสร้างศูนย์บ่มเพาะจำนวน 24 แห่ง อีกทั้งยังมีโครงการ Startup จำนวนกว่า 666 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 133 เมื่อเทียบกับแผนการที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น เงินลงทุนสำหรับโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์มีจำนวนจำกัด ความเชื่อมต่อระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักการตลาดยังไม่ได้รับการพัฒนา บทบาทของแต่ละองค์กรที่เชื่อมโยงกันไม่ชัดเจน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพยังมีจำนวนน้อย อุปกรณ์ในการค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่เทคโนโลยีที่ผลิตได้ยังไม่สามารถส่งออกและขายลิขสิทธิ์ได้เท่าที่ควร

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเติบโตเป็นลำดับที่ 2 จาก 9 กลุ่มภาคบริการ ขณะนครโฮจิมินห์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพในเวียดนาม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 17ต่อปี ซึ่งก็ถือว่าสูงมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังของเวียดนามเพียงระยะเวลาไม่กี่ปี กลับเห็นผลที่ชัดเจนจนสามารถทะยานขึ้นเป็นเบอร์สองด้านการดึงดูดการลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เป็นรองเพียงอินโดนีเซีย


ทั้งกล่าวได้ว่า นี่เป็นเพียงบทแรกของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม ยังไม่ถึงกับชี้วัดอะไรได้มากนักในอนาคต เพราะแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนและพัฒนาของเวียดนามในด้านนี้จะต่อเนื่องและบูรณาการแค่ไหน

 

แหล่งอ้างอิง :

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<  

ส่องธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะปังในปี 2020

เวียดนามมุ่งพัฒนา Startup แสวงหาความร่วมมือในภูมิภาคBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62221 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40895 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36494 | 12/12/2019
banner