ก้าวทัน ‘ภาษีเวียดนาม’ 2567

AEC Connect
29/03/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 176 คน
ก้าวทัน ‘ภาษีเวียดนาม’ 2567
banner
ในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีหลายประเภทในเวียดนาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับตัวให้สอดคล้องกับภาษีระหว่างประเทศ โดยภาษีหลัก ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนที่บริษัทต่างชาติควรรู้มีดังนี้
.
1. การจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม (Top-up tax)
สภาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม หรือ Top-up tax เพื่อขานรับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก หรือ Global Minimum Tax (GMT) ตามที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) นำเสนอ โดยบริษัทที่จ่ายภาษีน้อยกว่า 15% จำเป็นต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมเพื่อให้ถึงขั้นต่ำ 15% ในปีนี้
ก่อนหน้านี้ เวียดนามค่อนข้างนำเสนอการลดหย่อนภาษีให้บริษัทต่างชาติอย่างมาก เพื่อดึงดูดให้บริษัทเหล่านี้มาเปิดโรงงานในประเทศ ส่งผลให้เวียดนามได้ครองตำแหน่งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกและกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของโลก
.
2. ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Tax)
นับตั้งแต่ปี 2553 ภาษีสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวของเวียดนาม โดยในเดือนเมษายน ปี 2566 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ จึงมีการลดภาษีสิ่งแวดล้อมต่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการขยายการลดภาษีไปจนถึงสิ้นปี 2567 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการลดภาษีสิ่งแวดล้อมจะทำให้รายได้จากภาษีลดลงประมาณ 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
.
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT tax)
โดยปกติแล้วเวียดนามจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 10% แต่ปรับลดเหลือ 8% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนำมาใช้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม ยกเว้น โทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), การเงิน, การธนาคาร, หลักทรัพย์, การประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, โลหะและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ, การทำเหมือง, การกลั่นปิโตรเลียม, เคมี และสิ่งของที่อยู่ภายใต้ภาษีสรรพสามิต
.
4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์
เวียดนามลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2566 เพื่อทดสอบและกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในท้องถิ่น โดยลดค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนลงครึ่งหนึ่งสำหรับรถยนต์, รถเทรลเลอร์, รถกึ่งพ่วง ที่ประกอบในเวียดนาม แต่ในวันที่ 1 มกราคม 2567 การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ได้สิ้นสุดลงและเจ้าของยานยนต์ต่าง ๆ จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์แบบเต็มจำนวน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566 AEC Connect

AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566

‘อาเซียน’ เป็นหนึ่งในเขตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของโลกในปี 2565 โดยเบื้องต้นธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ไว้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี...
4435 | 27/01/2023
คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ AEC Connect

คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ

ประชากรไทยที่สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โอกาสด้านการทำงานต่างๆ ก็ขยายตัวไปสู่แรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนายเดชา...
3980 | 12/01/2024
AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’ AEC Connect

AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’

‘เวียดนาม’ นั้นพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนราว 18.5%...
1717 | 17/03/2023
banner