เลิกนิสัย ‘ผลัดวัน ประกันพรุ่ง’ ด้วยหลักอิทธิบาท 4

Edutainment
08/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3491 คน
เลิกนิสัย ‘ผลัดวัน ประกันพรุ่ง’ ด้วยหลักอิทธิบาท 4
banner

คำว่างานยุ่ง หรือไม่ค่อยมีเวลาว่าง อาจเป็นเพียงข้ออ้างของคนที่ติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งอยู่ก็เป็นได้ ที่ทำให้ไม่สามารถรับมือกับการจัดการงานที่วิ่งเข้ามาได้สำเร็จทันท่วงที จนเป็นเหตุให้การการงานสะสมคั่งค้าง เสร็จไม่ทันกำหนด เสียงาน เสียผลประโยชน์ต่างๆ ตามมา ซึ่งอาจประมาณได้ว่า ไม่ใช่คนๆ นั้นทำงานไม่เก่ง แต่เป็นผลมาจากการที่คนๆ นั้นมีหลักคิดและการบริหารจัดการเวลาและการทำงานได้ไม่ดีพอ เช่น ทำงานไม่ถูกเวลา เรียงลำดับความสำคัญไม่ได้ ทำให้จัดการงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งจนเคยชิน ซึ่งบัญญัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทรงได้ให้หลักการทำงานที่จะช่วยทำให้การงานสัมฤทธิ์ผล เลิกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง และสะสางงานทุกงานได้สำเร็จลุล่วงทันเวลาไว้ด้วยการใส่หัวใจของ อิทธิบาท 4 เข้าไปในการทำงาน ซึ่งได้แก่

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme   

1. ฉันทะ คือ ความรักงานหรือความเต็มใจทำงาน ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลดีของงาน ถ้าทำงานนี้แล้วจะได้อะไรเป็นการตอบแทน เช่น ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามสัญญาและขอบเขตความรับผิดชอบ จะทำให้ได้รับผลตอบแทนครบจำนวนช่วงปลายเดือน และไม่ถูกบอกเลิกสัญญากลางคัน เป็นต้น ด้วยการตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ปลายทางของงานที่ทำว่าจะได้อะไร ก็จะทำให้เกิดความเต็มใจทำและรักในงานนั้นขึ้นได้

2. วิริยะ คือ ความพากเพียรหรือความแข็งใจทำ ด้วยความไม่ย่อท้อ จะทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในใจ กลายเป็นความกล้าที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จให้จงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียงานต่อภาพรวมของส่วนงานที่เราสังกัด แม้ว่าระหว่างการทำงานนั้นจะพบเจอกับอุปสรรค หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ จนทำให้เกิดการหดหู ไม่อยากสู้ หรือออกอาการขี้เกียจก็ตาม

3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่หรือความตั้งใจทำ การมีจิตตะจะทำให้ไม่เกิดการละเลยกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจทาน อัพเดทความรู้เกี่ยวกับการทำงาน วางแผนงานและส่งงานเป็นประจำสม่ำเสมอ ด้วยความเอาใจใส่แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ เพื่อความมุ่งหวังให้ผลงานนั้นออกมาแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์

4. วิมังสา คือ ความเข้าใจทำ เป็นสุดยอดของเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพการงาน หากทำในข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนั่นคือการพินิจพิเคราะห์ งานด้วยสติปัญญา ความรู้ความสามารถที่มีอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ เพื่อให้การงานนั้นสำเร็จลุล่วงเรียบร้อย และออกมาดีที่สุดในส่วนของงานที่รับผิดชอบ ภายใต้ปัญญาที่มี

เนื่องจากคนที่ทำงานด้วยปัญญาจะสามารถเข้าถึง เข้าใจขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่บน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดังนั้นไม่ว่างานที่ได้รับจะยุ่งยากสักเพียงไหน ก็จะสามารถจัดการทุกงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ สำเร็จเรียบร้อย ทันกาลทุกงานไป ดังหัวใจของอิทธิบาท 4 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เป็นแบบอย่างแนวทาง.


5 วิธีปรับสมดุลชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของวัยทำงาน

‘ชุดความคิด’ คนรุ่นเก่า–รุ่นใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกัน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330433 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
320871 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
303866 | 29/01/2020
banner