ทำไม...สตาร์ทอัพถึงได้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SME Startup
29/09/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1844 คน
ทำไม...สตาร์ทอัพถึงได้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
banner

ข้อมูลถือเป็น “สินทรัพย์” สำคัญสำหรับองค์กรที่สามารถนำมาสร้างเป็น Insight ช่วยให้หลายองค์กรรู้จักตัวเองและลูกค้าอย่างถ่องแท้ นำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างตรงใจ อีกทั้งข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็น “หัวใจ” สำคัญสำหรับการทำ Big Data Analytics เพื่อหาสิ่งเชื่อมโยงของข้อมูลเหล่านั้นไว้ด้วยกัน นำไปค้นหาแนวโน้มทางการตลาด หาความต้องการของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ขณะที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ที่จากเดิมจะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ที่ผ่านมาแต่ด้วยเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการบังคับใช้ไปอีก 1 ปี คือในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งในมุมของธุรกิจก็ถือว่ายังพอมีเวลาตระเตรียมตัวอีกพอสมควร เพื่อรับมือกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยมีเรื่องที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจใน 4 หัวข้อหลักด้วยกัน คือ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่กระทำเกินกว่าที่ขอความยินยอมไว้

2. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลต่อเจ้าของข้อมูล ต้องชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย ระบุระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน

3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ต้องได้มาตรฐาน

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล ต้องมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึง ส่งผลให้องค์กรต้องมีระบบในการรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น กรณีที่เจ้าของข้อมูลขอให้องค์กรลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง องค์กรจะต้องดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นออก “ทั้งระบบ” เป็นต้น

กล่าวได้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นับตั้งแต่ขั้นตอนจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการนำไปใช้งาน

 

PDPA ส่งผลต่อสตาร์ทอัพอย่างไร

 สำหรับกฎข้อบังคับในการปฏิบัติกับผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์ สำหรับสตาร์ทอัพและทุกองค์กรในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมดูแลวิธีการจัดเก็บและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์

จากเดิมการเก็บข้อมูลแบบนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไป เพราะการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยที่ไม่มีการควบคุม ตั้งแต่พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ที่เป็นส่วนตัวที่สุด ตำแหน่งที่คุณอยู่ ประวัติการซื้อ-ขาย ไปจนถึงการโต้ตอบบนโลกออนไลน์และอื่นๆ อีกมากมาย อาจส่งผลให้เกิดการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ที่ละเอียดมาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะบังคับใช้กับธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการภายในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคโดยทำงานร่วมกันกับองค์กรภายนอก ทำให้องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหล่านี้จะต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อได้มาซึ่งความยินยอมในการเก็บและรวบรวมข้อมูล

ที่สำคัญ พ.ร.บ. PDPA ทำให้สตาร์ทอัพได้เปรียบในการแข่งขันกว่าบริษัทที่อยู่มานานกว่า เพราะระบบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่สามารถอัปเดตและเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าระบบแบบเก่าที่ถูกสร้างและใช้ต่อกันมาในหลายๆ โมเดลธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทที่ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้แล้วหลายปีจะต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากในการแปลงข้อมูลเก่าเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้และสอดคล้องกับกฎหมายนี้

ทั้งการกำหนดทิศทางในการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้สตาร์ทอัพสามารถเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและพนักงาน แม้ว่าการสร้างความน่าเชื่อถือจะทำได้ยากและอาจต้องใช้เวลานานกว่าการนำข้อมูลมาใช้จริง แต่นี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายนี้ย่อมมีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ต้องอาศัยเวลาและพลังงานอย่างมาก ข้อความขอความยินยอมจากผู้ใช้ที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งอาจจะทำให้ความสะดวกสบายในการใช้อินเทอร์เน็ตลดลง หรือบริการบางอย่างอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น หากไม่มีการป้อนข้อมูลผู้ใช้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก จะช่วยให้สตาร์ทอัพเข้าสู่โลกของการแข่งขันที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

แหล่งอ้างอิง : https://www.bangkokbankinnohub.com 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


รู้หลักความปลอดภัยในการใช้ e-Wallet

Edtech เทรนด์ที่น่าจับตาสำหรับสตาร์ทอัพในยุคนี้


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62237 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40921 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36506 | 12/12/2019
banner