STARTUP CONNECT ขยายโอกาสระดมทุนสตาร์ทอัพไทย

SME Startup
16/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3835 คน
STARTUP CONNECT ขยายโอกาสระดมทุนสตาร์ทอัพไทย
banner

หลายท่านอาจสงสัย และคงเคยได้ยิน ได้เห็นคำว่า Deep Tech Startup คืออะไร แตกต่างจากสตาร์ทอัพทั่วไปอย่างไร และปัจจุบันประเทศไทยมี Deep Tech Startup รายไหนบ้าง ด้วยเหตุนี้ ขอเริ่มเรื่องด้วยการตอบคำถามเบื้องต้นเหล่านี้เพื่อคลายข้อสงสัยกันก่อน ซึ่งคำจำกัดความของ Deep Tech Startup คือสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในเชิงลึกเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ถูกนำมาพัฒนาด้วยกัน 8 ประเภท คือ

1. Artificial Intelligence (AI) : ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาให้ฉลาด รู้จักวิเคราะห์ ประมวลข้อมูล วางแผน และตัดสินใจได้

2.  Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) : เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง

3. Internet of Things (IoT) : การเชื่อมโยงทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อและสั่งการได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

4. Blockchain : เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลเป็นโครงข่ายไร้ศูนย์กลาง เชื่อถือได้ ชุดข้อมูลจะตรงกันทุกชุด สามารถตรวจสอบและป้องกันการแก้ไขข้อมูลได้ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำสัญญาที่ทุกคนจะเห็นต้นฉบับตรงกัน

5. Biotech : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับระบบชีวภาพ

6. Robotics : วิทยาการหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ในด้านต่างๆ

7. Energy : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับระบบพลังงาน

8. Spacetech : เทคโนโลยีอวกาศ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ประเทศไทยก็มี Deep Tech Startup ที่น่าสนใจ

‘EATLAB’ สตาร์ทอัพสาย Foodtech ที่หยิบเอาเทคโนโลยี A.I. และ Blockchain มาใช้จัดการ Big Data ที่ตัวเองมี โดยการเปิดร้านอาหารขึ้นเพื่อบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภค รวมทั้งการหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค วิเคราะห์ถึงความพึงพอใจ คาดการณ์ยอดขาย และเสนอแนะให้ปรับปรุงสูตรอาหารให้ถูกปากผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยความแม่นยำถึง 70

‘Meticuly’ สตาร์ทอัพด้าน Biotech ที่ทำการผลิตชิ้นส่วนกระดูกทดแทน เพื่อความต้องการเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี 3D Printing โดยจะออกแบบและขึ้นรูปวัสดุให้ตรงกับรูปร่างของผู้ป่วยแต่ละราย แล้วนำไปใช้ทดแทนกระดูกที่เสียหายให้เร็วที่สุด

‘Ricult’ สตาร์ทอัพสาย Agritech ที่ใช้ IoT และ AI ระบุข้อมูลจากดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไทย และยังเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้ให้สินเชื่อ นำข้อมูลของเกษตรกรและแปลงที่ดิน มาคำนวณเป็น Credit Score (หรือค่าความน่าเชื่อถือ) เพื่อเพิ่มโอกาสให้เหล่าเกษตรกรสามารถกู้เงินได้ง่ายยิ่งขึ้น แก้ปัญหาเรื่องความลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรไทย

‘Juiceinnov8’ สตาร์ทอัพด้าน Food Biotechnology ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัย ด้วยการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้ ด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว โดยจุลินทรีย์จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเจริญเติบโต ทำให้โมเลกุลน้ำตาล และปริมาณแคลอรี่ในน้ำผลไม้ลดลง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหนึ่งที่ Deep Tech มีความแตกต่างจากโดยทั่วไป ก็คือความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาทั้งทรัพยากรวิชาการและงานวิจัยขั้นสูง รวมทั้งบุคลากรและพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะต้องมีความเข้มแข็งมากพอ ที่จะเข้ามาลงทุนในเทคโนโลยีที่มีราคาค่อนข้างสูงในระยะแรกเหล่านี้ได้

 

ปั้น Deep Tech Startup สานฝันยูนิคอร์นตัวแรก

การที่ไทยตื่นตัวเรื่อง Deep Tech Startup นั้นถือเป็นเรื่องดี ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหรรม (กสอ.) ได้ทำโครงการ สตาร์ทอัพ คอนเน็คท์เสริมโอกาสในการประกอบธุรกิจผ่านการร่วมลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งปีที่ผ่านมาในระยะนำร่อง ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจำนวน 6 ราย นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อนักลงทุนและบริษัทร่วมลงทุน โดยบริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด หนึ่งในนักลงทุนมีความสนใจและร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ รวมมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามูลค่าการร่วมลงทุนของนักลงทุนในปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 500 ล้านบาท ผ่านการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย

• ขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ต่อยอดพัฒนาทักษะให้มีความพร้อมในการนำเสนอโมเดลธุรกิจกิจกับนักลงทุน

• ขยายเครือข่ายเงินทุน โดยการสร้างเครือข่ายบริษัทเอกชนที่สนใจลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมจาก กสอ. เพื่อสร้างความมั่นใจในการร่วมดำเนินธุรกิจ

• ขยายเครือข่ายตลาด ผ่านกระบวนการทดลองการทำการตลาดในประเทศ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุความต้องการของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง

• ขยายเครือข่ายนานาชาติ เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมเพียงพอในการต่อยอดไปยังตลาดนานาชาติ ที่มีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการจากต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการการันตีให้กับนักลงทุนถึงคุณภาพของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก กสอ.

โดยโครงการ STARTUP CONNECT ในปี 2564 มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจำนวน 25 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ราย โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น อาทิ การศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Customer Development) การประเมินศักยภาพตลาดกลยุทธ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและการขยายตลาด (Market Strategy) การประเมินศักยภาพเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและการเติบโตของธุรกิจ (Technology Roadmap)

รวมทั้งการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม เพียงพอที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับหน่วยงานเครือข่ายและ Big Brother ของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สมาพันธ์ SMEs สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน (Venture capital : VC) เพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้ได้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไป

อย่างไรก็ดี นอกจากโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการในปีนี้แล้ว เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าการร่วมลงทุนของนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่า 500 ล้านบาท ช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีศักยภาพต่อไป รวมทั้งการสานฝันให้ประเทศไทยเกิดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองวิถีสังคมและก้าวสู่การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้จากเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ให้ประเทศ ไปจนสู่เส้นทางของการเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของไทยได้ในที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับสตาร์ทอัพที่ให้ความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4564  www.dip.go.th  สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62221 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40895 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36494 | 12/12/2019
banner