SSC พลิกแนวคิด สร้างธุรกิจ SME ให้ปัง ยั่งยืน

SME in Focus
01/07/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2954 คน
SSC พลิกแนวคิด สร้างธุรกิจ SME ให้ปัง ยั่งยืน
banner

วิกฤตโควิด 19 คราวนี้เกิดขึ้นเร็ว และแรงแถมยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ ส่งผลกระทบธุรกิจน้อยใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงหนักมาก ทำให้องค์กรต่างๆ จึงได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ หรือเรียกว่า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Supply Chain (SSC) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส SME และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย

ในการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน คือการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าและบริการ  ที่สามารถอำนวยความสะดวกตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้นทุกกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อ SME ใน ต้นทุนการผลิต และที่สำคัญ คือ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค (ลูกค้า) ดังนั้นเพื่อต้องการให้ผู้บริโภค หรือ End Consumer ประทับใจในสินค้าหรือบริการ เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าต้องมีระบบการจัดการห่วงโซอุปทาน หรือที่เรียกกว่า Supply Chain Management ที่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่การมาของโรคโควิดครั้งนี้ถือเป็นวิกฤต Supply Chain ที่อาจเกิดภาวะคลาดแคลนสินค้า จนเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นได้หากสถานการณ์เลวร้าย ยืดเยื้อยาวนานที่เปรียบเสมือนโลกอยู่ในภาวะสงคราม สิ่งที่น่ากังวลคือ องค์กรธุรกิจน้อยใหญ่ที่สะดุดลงเพราะวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งการรักษาตัวรอดของทุกระดับองค์กรธุรกิจนั้น มีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจเพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย หรือ SMEs เองก็ต้องปรับตัวและงัดแผนฉุกเฉินออกมาใช้เพื่อพาธุรกิจให้อยู่รอด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ธุรกิจสะดุด เมื่อ Sustainable Supply Chain ติดขัด

ขณะเดียวกันปัจจุบันปัญหาการขาดสภาพคล่อง หรือเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอของผู้ประกอบการ SME ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Sustainable Supply Chain หยุดชะงัก นั้นหมายถึง ธุรกิจโดยภาพรวมทั้งระบบถูกกระทบไปด้วย เช่น โรงงานขาดเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อวัตถุดิบทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ สินค้าไม่มีในสต๊อกก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ตัวแทนจำหน่ายได้ สุดท้ายอาจจะทำให้กระทบไปถึงสินค้าไม่ถึงมือผู้บริโภคได้ เป็นต้น 

ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินให้กับทุกหน่วยธุรกิจในเครือข่าย Sustainable Supply Chain สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญผู้ประกอบการ SME ก็ต้องเร่งปรับตัวให้เข้าสอดคล้องกับธุรกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

 

5 ข้อดีของ Sustainable Supply Chain

เมื่อธุรกิจโลกกำลังเปลี่ยนไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาบริหารจัดการ ดังนั้นซัพพลายเชนแห่งอนาคต จะไร้เงาของโกดังและสต็อกสินค้า โดยนำ Sustainable Supply Chain มาบูรณาการจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1. ลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงัก เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ปกป้องชื่อเสียงบริษัทและสร้าง Brand Value

3. ลดต้นทุนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

4. พัฒนาผลิตภาพแรงงาน

5. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆสอดรับกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ผู้ผลิตต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคตรงจุดและทันเวลา

นี่คือการทำธุรกิจยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทำให้หลังบ้านของธุรกิจมีการบริหารจัดการสินค้าสุดฉลาดล้ำ ผู้ผลิตจะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ตรงจุดและทันเวลา จนไม่ต้องมีการผลิตเผื่อเหลือเผื่อขาดให้สิ้นเปลือง ไม่ต้องสต็อกสินค้า โกดังขนาดใหญ่โตมโหฬารไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

เมื่อเทียบการทำธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องผลิตหรือสั่งของมาจำนวนมาก ทุ่มทุนไปจำนวนมหาศาลให้หน้าร้านมีสินค้าพร้อมรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจขายเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ต้องมีทุกสีทุกไซส์ แล้วนำมาเก็บข้อมูลในภายหลังว่าลูกค้านิยมสินค้าประเภทไหน สินค้าประเภทใดขายดีที่สุด แน่นอนว่าผู้ประกอบการต้องยอมแบกรับภาระต้นทุนจนจมกับสินค้าบางประเภท ยิ่งเป็นธุรกิจที่ทำมานานนับสิบปี อาจต้องจมอยู่กับสินค้าที่ตกยุคสมัยทำให้โละสต็อกสินค้าขายแบบขาดทุน

ปัจจุบันห่วงโซ่การผลิตโลกพลิกโฉมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ถือเป็นจังหวะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการในการทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจเริ่มจากการรู้จักแหล่งวัตถุดิบที่แท้จริงของธุรกิจแทนการรู้จักแต่ผู้ขาย และในทางกลับกันก็ต้องสร้างตัวตนในตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักมากขึ้น


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155825 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132402 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119637 | 24/11/2020
banner