อุตสาหกรรมแมลงโสมขาวโต โอกาส SME ไทยขยายตลาด

SME Go Inter
16/10/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3713 คน
อุตสาหกรรมแมลงโสมขาวโต โอกาส SME ไทยขยายตลาด
banner

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2593 แต่โลกของเราจะถึงขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรก่อนหน้านั้น จึงเป็นเหตุผลที่ FAO ได้เลือกแมลงที่กินได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกในอนาคตจากรายงานปี 2556

โดยขนาดตลาดแมลงกินได้ทั่วโลกในปี 2562 มีมูลค่าเกิน 112 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR) มากกว่า 47% ระหว่างปี 2562 ถึง 2569 จึงเห็นได้ว่าความต้องการสำหรับอาหารที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ และราคาประหยัด เป็นแนวโน้มความต้องการอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นตัวกระตุ้นแนวโน้มการเติบโตของตลาดแมลงกินได้ทั่วโลก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

เกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในตลาดชั้นนำของอุตสาหกรรมแมลงกินได้และโปรตีนจากแมลง โดยคิดเป็นประมาณ 9% ของตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากชาวโสมขาวให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้คนยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ยั่งยืน

โดยรายได้ในตลาดแมลงที่กินได้และโปรตีนจากแมลงของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 16.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2566 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 14.4% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์

การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และโปรตีนแมลงถูกพบเห็นมากที่สุดในอาหารสัตว์ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและปุ๋ย ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาไม่แพงและยั่งยืน

ซึ่งแมลงกินได้มักจะถูกนำมาทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ โดยในโสมขาวมีการประยุกต์ใช้จิ้งหรีดและตั๊กแตนชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ แมลงอื่นๆเช่น ไส้เดือนและ แมลงสาบถูกนำใช้เป็นปุ๋ยมาเป็นเวลานานเพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของเกาหลีใต้ได้รับการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแดนกิมจิมีการยอมรับการใช้แมลงเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้มีการใช้แมลงเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มปรุงแต่ง และน้ำผลไม้ต่างๆ โดยเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม (Ready to drink) ถือเป็นหนึ่งในประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่ประชากรจำนวนมากขึ้น หันมาใส่ใจสุขภาพและเข้ายิมและฟิตเนสสตูดิโอเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น โปรตีนบาร์ สมูทตี้ โปรตีนเชค และอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน

รัฐบาลเกาหลีกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมแมลงเริ่มต้นขึ้นเมื่อภาครัฐประกาศใช้ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแมลงในปี 2553 โดยกระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบท

นอกจากนี้กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยายังได้กำหนดแมลงไว้ 10 ชนิด ได้แก่ หนอนไหม (ตัวอ่อน ดักแด้), หนอนไหมประเภท Batryticatus, ตั๊กแตน, หนอนใยอาหาร, จิ้งหรีดทองดำ, ตัวอ่อนด้วงกว่างดอกขาว, ตัวอ่อนด้วงแรด, ตัวอ่อนด้วงเพลี้ยแป้งยักษ์, ตัวอ่อนผึ้ง และตั๊กแตน ให้เป็นส่วนผสมอาหารทั่วไปภายในปี 2564 และธุรกิจต่างๆ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยใช้แมลงเหล่านี้ได้


กระบวนการนำแมลงเข้าเกาหลีใต้ที่ SME ไทยควรรู้

- การนำเข้าแมลงที่มีชีวิต : ผู้นำเข้าควรตรวจสอบรายการสินค้าต้องห้ามของกฎหมายแต่ละฉบับ และในบางกรณีผู้นำเข้าต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่

  •  ตาม กฎหมายการป้องกันโรคสัตว์ติดต่อ ผู้นำเข้าต้องยื่นขอใบรับรองต่อสำนักงานกักกันสัตว์และพืช
  •  ตาม ‘กฎหมายคุ้มครองและจัดการสัตว์ป่า ผู้นำเข้าต้องยื่นขอใบรับรองต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อม
  •  ตาม กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้นำเข้าต้องยื่นขอใบรับรองต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อม

 

- การนำเข้าแมลงกินได้แปรรูป : ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองต่อกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้คนโสมขาวจะเริ่มให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จากแมลงที่กินได้ และอุตสาหกรรมกำลังเติบโตขึ้น แต่แมลงที่กินได้ยังไม่ใช่แหล่งอาหารทั่วไป ผู้คนยังคงไม่ซื้อเพื่อลิ้มรสและยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกอาหารตามปกติ โดยการบริโภคมักจะเกิดจากการซื้อด้วยความอยากรู้มากกว่า

และถึงแม้ว่าแมลงจะยังไม่ใช่อาหารที่คนโสมขาวนิยมบริโภคกันโดยทั่วไป แต่จากสถิติการเติบโตของตลาดแมลงในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่า อาหารจากแมลงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การที่คนโสมขาวหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับรู้ในคุณประโยชน์ทางโภชนาการของการบริโภคแมลงมากขึ้น จึงถือเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีโอกาสในการเติบโตสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมแมลง สำหรับการแปรรูปเป็นอาหารแต่ยังคงคุณประโยชน์ไว้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพเหมาะอย่างยิ่งกับการขยายการส่งออกไปมายังตลาดโสมขาว

 

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานตัวแทนการค้า ณ เมืองปูซาน

https://www.gminsights.com/

https://www.researchandmarkets.com/

https://www.mfds.go.kr/

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90311 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44524 | 10/10/2020
banner