คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ

AEC Connect
12/01/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 6500 คน
คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ
banner

ประชากรไทยที่สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โอกาสด้านการทำงานต่างๆ ก็ขยายตัวไปสู่แรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน


นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวในที่ประชุม ซึ่งจัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมาว่า ไทยกำลังขาดแคลนแรงงาน ซึ่งหนทางเดียวที่จะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวก็คือการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน


และเพื่อตอบสนองความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติจากบริษัทต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ไทยจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศของแรงงานเหล่านั้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยได้ขยายเวลาการขออยู่ต่อของแรงงานข้ามชาติจากเมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 สำหรับแรงงานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอเอกสารอนุญาตทำงาน และสำหรับแรงงานที่อยู่ภายใต้การทำ MoU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว เมียนมา และกัมพูชา จะสามารถขออยู่ต่อได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เลื่อนออกจากเดิมคือวันที่ 31 ธ.ค. 2566


การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของ สปป. ลาว ที่กำลังต่อสู้กับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อสูง และการอ่อนค่าของเงินกีบในช่วงปีที่ผ่านมา โดยจากภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายนี้ทำให้โอกาสในการทำงานในไทยของแรงงานข้ามชาติจาก สปป. ลาว มีมากขึ้น


นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แรงงานข้ามชาติจาก สปป. ลาว มีมากขึ้นคือค่าจ้างแรงงานในประเทศต่ำ ที่ถึงแม้จะมีการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ก็ยังต้องต่อสู้กับเงินกีบที่อ่อนค่าลง ด้วยเหตุนี้แรงงานชาวลาวจึงแสวงหาโอกาสในการทำงานในประเทศอื่น ทำให้อุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติในไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน


โดยแรงงานชาวลาวคนหนึ่งที่ทำงานในจังหวัดอุดรธานีกล่าวกับสำนักข่าว Laotian Times ว่า ค่าจ้างแรงงานใน สปป.ลาว อยู่ในระดับต่ำ ทำให้หลายคนหันมาเป็นแรงงานในไทยมากขึ้น ซึ่งแรงงานคนดังกล่าวได้ค่าจ้างที่ประมาณ 500 บาทต่อวัน ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำใน สปป. ลาว อยู่ที่ 1,600,000 กีบ หรือประมาณ 2,700 บาทต่อเดือน


นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ยังอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานสำหรับการจ้างงานแบบชั่วคราวในต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ ไทย และญี่ปุ่น ผ่านโครงการและช่องทางต่างๆ ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมักเป็นโครงการที่มีการจ้างงานระยะสั้น เพื่อให้แรงงานได้ไปฝึกทักษะและนำกลับมาใช้ในประเทศ


อย่างไรก็ดี จากอัตราการเกิดในไทยที่ชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงปี 2503 ประกอบกับการถดถอยทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ทำให้ตลาดแรงงาน สปป. ลาว มีตัวเลือกจำกัด และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้นก็ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่ยังสะท้อนถึงการแสวงหาการพัฒนาทักษะของแรงงานที่ตั้งเป้าหมายจะนำความพัฒนากลับไปสู่ สปป. ลาว ด้วยเช่นกัน


ที่มา: Thailand’s aging population drives Laos labour market across the border, The Star

ผู้เรียบเรียง: ณภัสสร มีไผ่แก้วBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ AEC Connect

คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ

ประชากรไทยที่สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โอกาสด้านการทำงานต่างๆ ก็ขยายตัวไปสู่แรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนายเดชา...
6500 | 12/01/2024
AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566 AEC Connect

AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566

‘อาเซียน’ เป็นหนึ่งในเขตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของโลกในปี 2565 โดยเบื้องต้นธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ไว้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี...
4577 | 27/01/2023
AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’ AEC Connect

AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’

‘เวียดนาม’ นั้นพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนราว 18.5%...
1839 | 17/03/2023
banner