‘รถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับ’ สเปนประเดิมใช้เจ้าแรกในยุโรป

SME Startup
23/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 1744 คน
‘รถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับ’ สเปนประเดิมใช้เจ้าแรกในยุโรป
banner

จากข้อมูลของ Global Competitiveness Report 2019 จัดทำโดย World Economic Forum สเปนเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก จากการประเมิน 141 เขตเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ทันสมัยอันดับ 9 ของโลก สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งภายในประเทศและทวีปยุโรป นอกจากนี้สเปนยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะเป็นประตูสู่ตลาดยุโรป ลาตินอเมริกา และตอนเหนือของทวีปแอฟริกา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ภาพ : https://www.sustainable-bus.com/  

สเปนเริ่มใช้รถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับเป็นประเทศแรกในยุโรป โดยนำร่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่เมืองมาลากา ในแคว้นอันตาลูเซียทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ AutoMOST R+D+I ระหว่างสภาเมืองมาลากา บริษัทให้บริการรถสาธารณะ Avanza และหน่วยงานพันธมิตร 11 แห่ง อาทิ บริษัท Irizar Group (Irizar e-mobility) และสถาบันการศึกษา อาทิ Polytechnic University of Madrid และ University of Vigo ทั้งนี้ AutoMOST ได้รับรางวัล Industrial Design Award in ITS จาก Spanish chapter of the Intelligent Transport Systems Society (ITSS)

เทคโนโลยีขับเคลื่อนไร้คนขับดังกล่าว ควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมและสั่งการ โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งและระบบนำทางมีความแม่นยำสูง รวมถึงระบบติดตามผลเพื่อให้การเดินทางถึงที่หมายตรงตามเวลา โดยใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic Light) ซึ่งสภาเมืองมาลากาใช้งบประมาณกว่า 1.8 แสนยูโรในการพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ เพื่อรองรับการทำงานของรถไร้คนขับ

ก่อนหน้านี้ มีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในรถขนาดเล็ก ขณะที่ครั้งนี้เป็นการใช้งานจริงกับรถเมล์ขนาดความยาว 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของรถเมล์ที่ใช้ทั่วโลก เพื่อเป็นโครงการนำร่องให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้เมืองมาลากาส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบขนส่งมวลชนมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมานำระบบ Contactless มาใช้ในการชำระค่ารถโดยสารเป็นแห่งแรกในประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นระบบขับเคลื่อนไร้คนขับ หากแต่ยังต้องมีพนักงานขับรถร่วมโดยสารไปด้วย เนื่องจากยังไม่มีกฏหมายรองรับ ซึ่งในการนี้จะทดลองให้บริการเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในระยะทางสั้นๆ ระหว่างท่าเรือกับใจกลางเมืองและเมืองใกล้เคียง

ทำไม? ผู้ประกอบการไทยควรหันมาสนใจตลาดสเปน

เหตุเพราะประเทศสเปนเป็นตลาดที่มีประชากรราว 46 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนถึง 75.3 ล้านคนในปี ค.ศ. 2016 ขณะดัชนีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับ 13 ของโลกและอันดับ 5 ของสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นักลงทุนต่างชาติสามารถใช้สเปนเป็นประตูการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งมีประชากร 500 ล้านคนและมีรายได้ต่อหัว 29,851 ดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ อาทิ การใช้ระบบเงินตราสกุลเดียว ไม่มีกำแพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกใน EU การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุนและประชากรอย่างเสรี นอกจากนี้สเปนยังเป็นประตูการค้าไปสู่พื้นที่แถบเมดิเตอร์เรเนียน แอฟริกาเหนือ และลาตินอเมริกา

 

สภาพเอื้อเฟื้อต่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในสเปน เช่น อัตราค่าจ้าง ค่าเช่าคลังสินค้า และสำนักงานไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตลาดยุโรปอื่นๆ 

 

ระบบภาษี 

- อัตราภาษีของสเปนอยู่ในระดับปานกลาง และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ EU 27 และยูโรโซน

  อัตราภาษีนิติบุคคล (อัตราภาษีปีล่าสุด ค.ศ. 2016)

  - อัตราร้อยละ 25 สำหรับบริษัททั่วไป

  - อัตราร้อยละ 15 สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มกิจการ

  - อัตราร้อยละ 25 สำหรับบริษัท SME

  - อัตราร้อยละ 20 และ 25 สำหรับวิสาหกิจรายย่อย

  - อัตราร้อยละ 20 สำหรับสหกรณ์

มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่ดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (R&D&I)

 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

รัฐบาลสเปนให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อส่งเสริมการสร้างงานประจำ การลงทุนในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (R&D&I)

- สิทธิประโยชน์สำหรับการอบรมและการจ้างงานพนักงานบางประเภท

- สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ระบบการโทรคมนาคมทันสมัย

- สเปนเป็นผู้นำของยุโรปด้านการใช้บรอดแบนด์ในบริษัท (ร้อยละ 97 ของบริษัทมีอินเทอร์เน็ตใช้ และร้อยละ 99 ใช้บรอดแบนด์) ร้อยละ 64 ของบริษัทมีหน้าเว็บไซต์และร้อยละ 70 ทำการติดต่อหรือประสานงานทางออนไลน์

- จากการจัดอันดับของ UN E-Government Survey 2016 พบว่าสเปนอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลกด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) และอันดับที่ 7 ของโลกด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index) 

 

5 อันดับสินค้าส่งออกไทยไปสเปนปี 2562

1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

2. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

3. ผลิตภัณฑ์ยาง

4. ยางพารา

5. รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 

ด้วยความที่สเปนเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตยานยนต์หลักของยุโรป โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถส่วนบุคคล รถบรรทุก รวมถึงรถสาธารณะ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายช่องทางการส่งออกสินค้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆแหล่งอ้างอิง :

https://www.ditp.go.th/

https://bic-madrid.thaiembassy.org/

https://bic-madrid.thaiembassy.org/

http://tradereport.moc.go.th/

https://bic-madrid.thaiembassy.org/  สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 

 

 

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62221 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40894 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36494 | 12/12/2019
banner