3 คำถามสร้าง ‘OKRs’ เพื่อความสำเร็จ SME หลังโควิด 19

SME Update
12/03/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2106 คน
3 คำถามสร้าง ‘OKRs’ เพื่อความสำเร็จ SME หลังโควิด 19
banner

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผู้คนทั่วโลกรวมถึงภาคธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเป็น New Normal เพื่อให้อยู่ร่วมกับไวรัสได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้ามาดิสรัปต์การดำเนินธุรกิจ แผนระยะยาวที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี โมเดลธุรกิจแบบเดิมอาจไม่สามารถใช้ได้แล้ว ซึ่งเกิดคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไร? เพื่อให้คนและธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ในโลกหลังโควิด 19

‘วิธีการตั้งเป้าหมาย’ ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโต ซึ่งทุกวันนี้ SME ไม่สามารถพึ่งพาเป้าหมายระยะยาวและตัวชี้วัด KPIs ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะอาจไม่ทันการณ์ ไม่เหมาะกับความปกติใหม่ที่ความไม่แน่นอนเข้ามากระทบชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนวิธีการวัดผลในองค์กรให้เป็น OKR หรือ ‘Objective & Key Results’ ด้วย 3 คำถามชวนคิดก่อนสร้าง OKRs ให้กับธุรกิจ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

คำถามที่ 1 : What?

เริ่มด้วยคำถามที่ว่า “เกิดอะไรขึ้นบ้างจากสถานการณ์นี้? วิกฤตการระบาดโควิด 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปหรือเปล่า? ชีวิตทำงาน-การเป็นอยู่ของลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าและคนในสังคมอย่างไร

คำถามที่ 2 : So what?

เมื่อเข้าใจภาพสถานการณ์ มุมมองความคิดที่เปลี่ยนไปของลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ขั้นต่อมาคือการถามถึงสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน กิจการของเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่หรือเปล่า Business Model ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีเป็นอย่างไร มีจุดไหนที่ต้องนำกลับมาทบทวน เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การตัดสินใจ และการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า

คำถามที่ 3 : Now what?

คำถามสุดท้ายจะโยงถึงกระบวนการ Next Step ของธุรกิจ ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะ Refocus เป้าหมาย ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ อะไรที่สามารถทำได้ทันทีเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

ด้วย 3 คำถามข้างต้นจะช่วยนำพาความคิดให้เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้รู้ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปได้เร็วขึ้นด้วย เพราะในโลกการทำงานทุกวันนี้ว่าด้วยเรื่องของ ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’ ที่ธุรกิจต้องวิ่งไปให้เร็ว-ให้ไว จะมามัวรอทำแผนให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยเริ่มก้าวเดินเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว

 

ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีความ Agile และ Resilience คือทำงานให้เร็วไม่ต้องรอให้แผนเพอร์เฟกต์ แต่อาศัยการทดสอบและประเมินว่าเวิร์คหรือเปล่า หากไม่ก็ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกได้เร็ว ซึ่งตัววัดผลที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนเร็วในยุคนี้นั่นก็คือ OKRs เพราะวัดผลได้จริง โดยสามารถเรียนรู้จาก 3 ขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้าง OKRs อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จให้ชัดเจน โดยลดเป้าหมายลงมา จาก ‘O’ โอใหญ่ มาเป็น ‘o’ โอที่เล็กลง ในระยะเวลาการบรรลุเป้าหมายไม่เกิน 90 วัน เพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้หน้าตาธุรกิจจะเปลี่ยนเป็นเช่นไร โจทย์ธุรกิจอาจเปลี่ยนไป ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวนเป้าหมายทุก 3 เดือน

2. กำหนดสิ่งที่จะต้องทำระหว่างการดำเนินงาน ทุกคนในบริษัทต้องเห็นและเข้าใจว่าบริษัทนั้นอยู่ยืนตรงไหน ควรมีการตรวจเช็กเป้าหมายทุกเดือน การดำเนินงานรายอาทิตย์ รวมถึงการประชุมสั้นๆ 15 นาทีในทุกวัน เพื่ออัพเดตงานที่แต่ละคนจะต้องทำหรือสิ่งที่ทำไปแล้วนั้น ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหรือเปล่า เพื่อให้รับรู้ผลลัพธ์และมองเห็นปัญหาจะได้ปรับเปลี่ยนทันการณ์

3. กำหนดบุคคลเป็น Cross-functional team ย่อยๆ เพื่อดำเนินการโปรเจกต์เฉพาะ ซึ่งทีมย่อยจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ยืดหยุ่นกว่า โดยพิจารณาว่ามีโอกาสอะไรบ้างและมีปัญหาอะไรที่ต้องการการแก้ไข แล้วจึงพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมลงไปทำโปรเจกต์นั้นๆ

การทำ OKRs โดยมีเป้าหมาย-วิธีการดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส จะทำให้บริษัทสามารถวัดผลได้ตามที่คาดหวัง ช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนได้อย่างเท่าทันในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย Key Results จะเปลี่ยนจากการดำเนินการทำงานให้สำเร็จ มาเป็นการทดลองสิ่งใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ จนเข้าที่เข้าทาง ‘OKRs’ จึงเป็นตัวชี้นำการทำงาน ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สำเร็จ เป็นอีกตัวช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำธุรกิจและความเสี่ยงเป็นของคู่กัน หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ คือการวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเข้ามา ยิ่งการทำธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบัน โดย SME อาจจะนำคำถาม 3 ข้อข้างต้นไปปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตาม

 

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.dct.or.th/

https://www.bot.or.th/

https://www.thebangkokinsight.com/

https://www.seasiacenter.com/

https://www.setinvestnow.com/

 

 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503074 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130231 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124867 | 28/10/2020
banner