รู้ยัง ‘คำต้องห้าม’ ตามนโยบาย Google, Facebook ล่าสุด!

SME in Focus
11/04/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 5403 คน
รู้ยัง ‘คำต้องห้าม’ ตามนโยบาย Google, Facebook ล่าสุด!
banner

คนขายออนไลน์ต่อไปนี้ ต้องรู้กฎให้เยอะขึ้น เพราะล่าสุดเมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการถึง “คำต้องห้าม” ตามบทบัญญัติกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

ซึ่งโดยหลักแล้วจะกระทบโดยตรงไปยังผลิตภัณฑ์ จำพวกอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพราะประกาศฉบับนี้มาจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 ทำให้เรื่องนโยบายการทำโฆษณาบน Facebook, Google เป็นที่สนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

คำต้องห้ามตามนโยบายของ Google, Facebook

คำต้องห้ามที่ใช้กับผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร และยา เสริมความงาม คือคำว่า

- ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์วิเศษ เลิศที่สุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ชั้นเลิศ เลิศเลอ ล้ำเลิศ เลิศลํ้า

- ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย สุดยอด

- ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ที่หนึ่งเลย ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด เด็ดขาด

- หายห่วง หายขาด หมดกังวล สุดเหวี่ยง ไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียง อย.รับรอง ปลอดภัย เห็นผลเร็ว

 

นอกจากคำแล้วยังมี ‘ข้อความต้องห้าม’ ดังนี้

- การโฆษณาว่า สามารถ บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรืออาการ

- ข้อความที่สื่อแสดงสรรพคุณอันทําให้เข้าใจว่าสามารถบําบัด บรรเทา รักษา ป้องกัน โรคหรืออาการ

- ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะ หรือระบบการทํางานของร่างกาย

- ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม บํารุงเพศ หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

- ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณเพื่อบํารุงผิวพรรณและความสวยงาม

- ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำหนัก ลดความอ้วนหรือข้อความอื่นใดในทํานองเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้คนทำคอนเทนต์ใน Facebook และ Google ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้คำและหลักเลี่ยงคำดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงขัดต่อนโยบายของแพลตฟอร์ม ทำให้ไม่สามารถการทำโฆษณาในช่องทางดังกล่าวได้แล้ว แต่ยังขัดต่อหลังกฎหมายตามประกาศในราชกิจจาฯฉบับล่าสุดอีกด้วย   

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155815 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132075 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119310 | 24/11/2020
banner