สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธปท.

บริการจากธนาคาร
21/10/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1701 คน
สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธปท.
banner
ธนาคารห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อใหม่

ล่าสุดธนาคารมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ “สินเชื่อเพื่อการปรับตัว” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ลงทุนในการเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ที่เป็นการลงทุนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) หรือ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) หรือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation) สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562 และลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และลูกค้าทั้ง 2 ประเภท ต้องไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดรายละไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมวงเงิน Soft Loan ธปท. และสินเชื่อฟื้นฟูทั้งหมดที่ลูกค้าเคยได้รับ) คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก ไม่เกิน 5% ต่อปี โดยช่วง 2 ปีแรก คิด 2% ต่อปี ทั้งยังได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาสินเชื่อและหลักประกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ธนาคารก็มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการปรับตัวด้วยเช่นกัน

เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและทันเวลา และพร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่อยู่เคียงข้างและก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลสินเชื่อของท่าน สาขาหรือสำนักธุรกิจทั่วประเทศของธนาคาร และบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555 


#ธนาคารกรุงเทพ #ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธปท. บริการจากธนาคาร

สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธปท.

ธนาคารห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจา...
1701 | 21/10/2022
ธนาคารกรุงเทพ  รุกเปิดให้บริการ dStatement หนุนคนไทยเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น บริการจากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ รุกเปิดให้บริการ dStatement หนุนคนไทยเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ เครื่องร้อน รุกเปิดให้บริการ dStatement ทั้งรับ-ส่งข้อมูลรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ สะดวก-ประหยัดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย ห...
1337 | 24/01/2022
‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการจากธนาคาร

‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ธนาคารกรุงเทพ ต่อยอดความรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัดทำหนังสือ ‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ พร้อมดาวน์โหลด eBook ได้ฟรี หนุนวิสาหกิจชุมชนเติบโตยั...
1293 | 28/01/2022
banner