งานเสวนา ออนไลน์ เพื่อนคู่คิด “เกษตรก้าวหน้า” ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมธนาคาร
16/10/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 588 คน
งานเสวนา ออนไลน์ เพื่อนคู่คิด “เกษตรก้าวหน้า” ครั้งที่ 2/2566
banner
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร ชาวไร่มันสำปะหลังเตรียมตัวให้พร้อม!!!

ขอเชิญท่านเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานเสวนาออนไลน์ เพื่อนคู่คิด "เกษตรก้าวหน้า ครั้งที่ 2/2566
ในหัวข้อ “การป้องกันวิกฤต ผลผลิตลดหายของมันสำปะหลัง”
Live สด >>> วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 - 12.30 น.
ผ่าน Facebook เพจ “โครงการเกษตรก้าวหน้า”


ประเด็นในการเสวนา

ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง - ดร. กีรติ รัชโน  (ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
เพิ่มคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภค - คุณสมชาย ศรีตระกูล  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปัญหาเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง - คุณเติมศักดิ์ บุญชื่น  (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา)
ฝ่าวิกฤตมันสำปะหลัง

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ  (ที่ปรึกษาอธิการบดี และศาสตราจารย์คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
- ดร.ญาณี ศรีมณี  (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
- คุณสุมาลี  ชินวงศ์  (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- คุณกุหลาบ สุตะภักดี  (นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช))

งานเสวนาดีๆ อย่างนี้ห้ามพลาด.....เข้าไปกด Like เพจ และตั้งเตือนกิจกรรมรอกันได้เลย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 8) กิจกรรมธนาคาร

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 8)

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 8) < สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 > เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เล...
607 | 15/01/2024
งานเสวนา ออนไลน์ เพื่อนคู่คิด “เกษตรก้าวหน้า” ครั้งที่ 2/2566 กิจกรรมธนาคาร

งานเสวนา ออนไลน์ เพื่อนคู่คิด “เกษตรก้าวหน้า” ครั้งที่ 2/2566

เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร ชาวไร่มันสำปะหลังเตรียมตัวให้พร้อม!!!ขอเชิญท่านเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานเสวนาออนไลน์ เพื่อนคู่คิด "เกษตรก้าวหน้า ครั้งที่ 2/...
588 | 16/10/2023
Mega Show Bangkok 2023 ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยข้อเสนอพิเศษจาก ธนาคารกรุงเทพ กิจกรรมธนาคาร

Mega Show Bangkok 2023 ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยข้อเสนอพิเศษจาก ธนาคารกรุงเทพ

พบผู้ผลิตตัวจริงสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์จากนานาชาติ และปรึกษาบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านสินเชื่อ บัตรเครดิตองค์กร และบริการร้านค้า...
539 | 14/07/2023
banner