Plant Based Food ปฏิวัติอาหาร ว่าที่เมนูแห่งอนาคต

SME Go Inter
05/03/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3646 คน
Plant Based Food ปฏิวัติอาหาร ว่าที่เมนูแห่งอนาคต
banner

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช หรือ Plant Based Food เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อ Plant Based Food ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารทางเลือก แต่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต

Plant Based Food (เนื้อจากพืช) ไม่ใช่โปรตีนเกษตรอย่างที่คนไทยคุ้นเคย แต่คือเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช 95% โดยใช้กระบวนการแปรรูปพืชให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ทั้งผิวสัมผัสและรสชาติ นับเป็นเทรนด์การรับประทานอาหารแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชออกมาหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรที่รู้จักดีในกลุ่ม Vegan ต่างชาติ ก็คือการใช้เนื้อขนุนอ่อนมาแทนเนื้อสัตว์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชในตลาดสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (รวมสหราชอาณาจักร) เป็นตลาดที่มีผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มทำมาจากโปรตีนจากพืชมากที่สุดของโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมดทั่วโลก และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 4,400 ล้านยูโร (ประมาณ 162,800 ล้านบาท) เป็น 7,500 ล้านยูโร  (ประมาณ  277,500 ล้านบาท) ในปี 2568 (ข้อมูลสถิติจาก ING Research ตุลาคม 2563) ซึ่งส่งผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงประเด็นด้านสุขภาพความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ ความยั่งยืนและเป็นธรรมต่อสังคมโดยรวมเป็นหลัก

จากรายงาน EU Agricultural Outlook for 2018-2030 พบว่า ภายในปี 2573 อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลงเหลือ 68.6 กิโลกรัม/คน/ปี จาก 69.3 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2561 เนื่องจากสัดส่วนผู้บริโภคมังสวิรัติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตะวันตกของยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และกลุ่มนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) รวมทั้งการขยายตัวของกลุ่ม Flexitarian (กลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น) ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและจริยธรรม อาทิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัตว์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากการบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

นอกจากนี้ European Vegetarian Union คาดว่า ปัจจุบันประชากรในสหภาพยุโรปที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติประมาณ 30 ล้านคน หรือร้อยละ 6 จากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในสหภาพยุโรปมีการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าที่ใช้โปรตีนจากพืช หรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้งยังมีธุรกิจรายใหม่ (Startup) ที่นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นทุกปี

 

ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชในสหรัฐฯ

ช่วงปี 2559-2561 ตลาดจำหน่ายปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีมูลค่าตลาด 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดในปีก่อนหน้า คาดว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องจากพืชในสหรัฐฯ จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องไปเป็นมูลค่าตลาด 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573

 

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ธุรกิจก็ต้องปรับ

ผู้บริโภคชาวอเมริกันปัจจุบันมีแนวโน้มสนใจทดลองบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประเภทใหม่ๆ มากขึ้น โดยปัจจัยที่ผู้บริโภคในตลาดมักจะให้ความสนใจและใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริโภค แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลักคือ

1. ปัจจัยด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและรสชาติ

ปัจจัยด้านประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคและรสชาติของสินค้า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของชาวอเมริกันสูงที่สุด โดยพบว่าหากสินค้ามีการแสดงข้อมูลฉลากสินค้าเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น แคลเซียม ไฟเบอร์ และวิตามิน เป็นต้น ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มเลือกตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้บริโภคในตลาดให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นจึงมักที่จะเลือกบริโภคสินค้าจากผู้ผลิตที่มีความโปร่งใสในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในแง่ของการดูแลแรงงานในอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตอบแทนต่อสังคม

3. ปัจจัยด้านราคา

แม้ว่ากลุ่มผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันจะมีรายได้และกำลังการซื้อค่อนข้างสูง แต่ผู้บริโภคก็มักที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีระดับราคาสมเหตุสมผล และมักใช้ปัจจัยด้านราคาประกอบการตัดสินใจร่วมกับปัจจัยอื่นด้วย ในขณะเดียวกันหากสินค้าดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าเช่นเดียวกัน

4. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกสินค้าในตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นความสะดวกสบายในการเลือกหาซื้อได้ง่ายตามช่องทางตลาดกระแสหลัก จึงเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

สิ่งที่ท้าทายต่อจากนี้ไม่เพียงแค่การคิดค้นวัตถุดิบอาหารจากพืชชนิดใหม่ๆ ที่เหมือนหรือใกล้เคียงวัตถุดิบเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น แต่จะรวมถึงการนําวัตถุดิบอาหารจากพืชที่มีอยู่มาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ยังคงคุณลักษณะและรสชาติของวัตถุดิบ แม้เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูป (Processing) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและเก็บรักษาด้วยความเย็นในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

แหล่งอ้างอิง :

http://www.nfi.or.th/

https://www.opsmoac.go.th/

https://www.ditp.go.th/   สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234495 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90319 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44537 | 10/10/2020
banner