5 สิ่งที่คนมีความสามารถเหนือกว่า AI

Edutainment
02/10/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 7615 คน
5 สิ่งที่คนมีความสามารถเหนือกว่า AI
banner

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถหลักๆ คือความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ และวัดผลได้ซึ่งเรียกว่า Hard skill หรือจะเป็นทักษะรอง ที่เน้นในด้านการจัดการไม่ว่าจะเป็นการบริหารบุคลากร การรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้า การจัดการอารมณ์ ที่เรียกว่า Soft Skill ทั้งสองอย่างมีความสำคัญควบคู่และเกื้อหนุนกันและกัน

ตามที่คนยุคก่อนสอนกันมาว่า นอกจากฉลาดแล้ว ยังต้องเฉลียว มีสติปัญญา ก็ต้องควบคู่กับไหวพริบ ประโยคเหล่านี้ น่าจะอธิบายเรื่องของ Hard Skill และ Soft Skill ได้เห็นภาพพอสมควร

ขณะที่โลกยุคปัจจุบันก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาทสำคัญและสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption หรือการทุบทำลายด้วยดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดที่ปรับเปลี่ยนได้อีกต่อไป

ที่สำคัญได้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ เรารู้จักกันดีในชื่อ AI : Artificial Intelligence เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนสมองมนุษย์ แต่เป็นสมองกลอัจฉริยะที่มีหน้าที่คิด วิเคราะห์ข้อมูล สั่งการที่แม่นยำ ต่อเนื่อง ซึ่งถูกบรรจุลงในซอฟต์แวร์เพื่อสั่งการระบบอัตโนมัติ (Automation) ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ IoT

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

การเกิดใหม่ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้มนุษย์เราเริ่มตระหนักถึงการโดนแย่งงานอีกครั้ง ที่สำคัญความรู้ ความสามารถพื้นฐาน ทักษะประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เราเคยภูมิใจกันหนักหนา แต่วันนี้แค่ซอฟต์แวร์ AI ที่เปิดให้โหลดฟรียังทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำ

ถึงตรงนี้เราต้องเริ่มต้นตั้งคำถามอีกครั้งว่า สรุปแล้วมีอะไรบ้างที่คนทำได้ดีกว่าเทคโนโลยี เลยมีการตั้งสมมติฐานว่า 'เทคโนโลยีไม่ใช่มนุษย์' ดังนั้นไม่มีอารมณ์และความรู้สึก เหตุนี้การที่คนเราจะเลี่ยงการประชันขันแข่งกับ AI ก็ต้องเป็นงานที่ใช้พื้นฐานด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ และความรู้สึกเป็นหลัก โดยเราได้มีการรวบรวมไว้เป็นข้อๆ ดังนี้

 

5 สิ่งที่คนมีความสามารถเหนือกว่า AI

1. การสร้างทีมและมอบหมายงาน : อย่างที่รู้กัน ทีมเวิร์ค คือปัจจัยสำคัญให้งานประสบความสำเร็จ การจะสร้างทีมและมอบหมายงานจะอาศัยข้อมูลและผลงานอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ นายจ้างหรือหัวหน้างานอาจจะต้องศึกษานิสัยใจคอ ทัศนคติ ความรับผิดชอบต่องาน การเข้าสังคม หรือแม้แต่การวางตัวของคนเหล่านั้น เพื่อการจัดสรรทีมที่ดี มีความสามัคคี แต่ละคนได้รับงานที่ตรงตามความสามารถที่แท้จริง ซึ่งความสามารถที่แท้จริงของแต่ละคนคงไม่มีระบุใน Resume อย่างแน่นอน เรื่องนี้คนที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นจะเข้าใจ ทั้งการประมวลผลของ AI ในปัจจุบันนี้คงไม่แตกฉานถึงขั้นนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสั่งสมจากประสบการณ์ การผ่านคน ผ่านโลก และตกผลึกได้

2. การบริหารเงิน :  AI อาจจะสามารถประมวลผลสภาพคล่องเงินสดและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของบริษัทได้ แต่เชื่อเถอะนักบัญชีที่ดีคนหนึ่งมีประโยชน์มากกว่า AI หลายท่านอาจคิดแย้งในใจว่า ทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์ AI ด้านการทำบัญชีใช้กันมากมาย อาชีพนักบัญชียังจะมีอยู่ทำอะไร ยืนยันตรงนี้เลยว่าต้องมี เพราะในระดับการวิเคราะห์ข้อมูล ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีทักษะสูงที่สามารถดึงข้อมูลการเงินขององค์กรมีทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลยุทธ์พัฒนาองค์กรได้

ซึ่ง AI อาจอ่านค่า และประมวลเป็นตัวเลขได้ แต่ใครจะบอกคุณว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงอะไร ถ้าไม่ใช่นักบัญชี ตรงนี้สำคัญ คือการยกระดับนักบัญชีเป็นนักวิเคราะห์มากขึ้น เสริมการทำงานด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้นักบัญชีได้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย

3. การสื่อสาร : แน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงการสื่อสารในรูปแบบทั่วๆ ไป เช่น การโทรหา ส่งอีเมล หรือส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ แต่เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างคนต่อคน ที่เป็นทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ถือเป็นทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน หรือทำธุรกิจ เช่น มารยาทในการทำงาน การเข้าสังคม การอ่อนน้อมถ่อมตน การเจรจาต่อรอง การประสานงานแบบลื่นไหลกับทีมงานหลายกลุ่ม ซึ่งอย่างที่บอกตอนต้น AI ไม่มีอารมณ์ ความรู้สึก ย่อมไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ หรือทำได้ก็ไม่ดีพอ อาทิ การสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายออกไป ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ดี การสื่อสารในยามเผชิญปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนต่อคนสื่อสารกัน ซึ่งมีความละเมียดมากกว่า จะเรียกว่าเป็น คอนเน็คชั่น ก็ได้ ดังนั้นอาชีพนักเจรจาต่อรอง นายหน้า นักประสานงาน ทูต คอลเซ็นเตอร์ฝ่ายบริการลูกค้า จะยังไม่ถูก AI แย่งงานในตอนนี้

4. นักวางแผน-วางกลยุทธ์ : ในการทำธุรกิจถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการกำหนดกลยุทธ์หรือทิศทางของบริษัท รวมถึงการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทั้งในส่วนของเงินทุนและบุคลากร ประเด็นสำคัญอยู่ที่การวางเป้าหมายในอนาคตสำหรับบริษัท อาจเป็นในกรอบ 3-5 ปีหรือมากกว่านี้ โดยมีแผนการธุรกิจที่เขียนแจกแจงไว้อย่างดีกำกับไว้ด้วย สิ่งเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธุรกิจ และ 'กล้าเสี่ยง' ซึ่งข้อนี้สำคัญ เราคงไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมว่า AI มีการตัดสินใจที่ปราศจากข้อมูล ขณะที่นักวางแผน นักวางกลยุทธ์ ไม่เพียงใช้ข้อมูล แต่ยังมีสกิลที่เรียกว่า โยนหัวก้อย คือไม่รู้หรอกว่าการตัดสินใจแบบนี้จะดีหรือตรงกันข้าม แต่มีความเชื่อมั่นและกล้าทำ เพราะบางครั้งการทำธุรกิจก็คือการพนันอย่างหนึ่ง พนันว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้จะเกิดขึ้น

5. ความสร้างสรรค์และจริยธรรม : ยกหัวข้อความสร้างสรรค์มาเป็นข้อสุดท้าย เพราะเชื่อว่าหลายท่านคงผ่านตาผ่านหูเรื่องนี้กันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้ AI สามารถวาดภาพเหมือน เล่นดนตรี เล่นกีฬา แต่งเพลง ทำอาหาร และอะไรที่สร้างสรรค์อีกหลายด้านเพราะถูกโปรแกรมให้ทำแบบนั้น (ซึ่งก็ทำได้ดีพอสมควร) แต่ยังไม่ดีเท่าฝีมือมนุษย์สร้าง ซึ่งความสร้างสรรค์จะต้องถูกริเริ่ม ถ่ายทอด และแตกแขนงได้อีกมากมาย เช่นบทเพลงหนึ่งสามารถร้องได้หลายทำนอง หลายสไตล์ งานวรรณกรรมเรื่องหนึ่งประกอบด้วยโครงสร้างมากมายและเรียงร้อยเป็นหนึ่งเรื่องราว งานชิ้นหนึ่งถูกคิดขึ้นจากประสบการณ์ของคนหลายๆ รุ่น มีการส่งต่อทางความคิดและนำมาต่อยอด ดัดแปลง สร้างใหม่ นี่คือความสร้างสรรค์แบบนอกเหนือจากกรอบที่ AI ยังทำไม่ได้ ดังนั้นเชื่อไว้ก่อนว่าอาชีพที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์ จินตนาการ คงอยู่รอดปลอดภัยไม่โดนแย่งงาน

ส่วนประเด็นจริยธรรม แค่เปรียบเปรยขึ้นมาเท่านั้น ก็รู้ๆ กันอยู่ว่า AI ไม่มีหัวใจ ขนาดคนด้วยกันหากโดนกล่าวหาในทำนองว่าไม่มีหัวใจ ก็คือคำด่าว่าเป็นคนใจดำอำมหิตเลือดเย็น เย็นชา ไมน่าคบ ทมิฬหินชาติ ดังนั้น AI ที่ไม่มีหัวใจก็คงจะไม่ต่างกัน จริงมั้ย ? 


สุดท้าย 'บิลล์ เกตส์' ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์เคยบอกว่า "อย่าไว้ใจAI เพราะสักวันอาจแกร่งเกินควบคุม"


‘Size’ ปัญหาโลกแตกธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์

Uniqlo ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานคน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330418 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
319963 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
302138 | 29/01/2020
banner