เจาะกระแสธุรกิจประกันภัยในกัมพูชา

SME Go Inter
19/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2218 คน
เจาะกระแสธุรกิจประกันภัยในกัมพูชา
banner

ตลาดผู้บริโภคของกัมพูชานับว่ามีศักยภาพสูงและเป็นที่น่าจับตา เนื่องจากรัฐบาลพยายามกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ขณะที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็พัฒนาต่อเนื่อง และยังเชื่อมโยงกับไทยอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้าน โดยในที่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ คือการประกันภัย ซึ่งปัจจุบันตลาดในกัมพูชาถือว่ากำลังเป็นธุรกิจที่สดใหม่และกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น จากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อมูลจากรายงานจากสมาคมประกันภัยแห่งกัมพูชา หรือ IAC ระบุว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยในกัมพูชา มีรายได้รวม 201.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จาก 186.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้จากเบี้ยประกันภัยทั่วไป จำนวน 87.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากการประกันที่เกี่ยวกับการเดินเรือ อากาศยาน และการขนส่ง ในสัดส่วนร้อยละ 35.3 ประกันสุขภาพ ร้อยละ 21.5 ประกันอัคคีภัย ร้อยละ 15.9 ประกันรถยนต์ ร้อยละ 7 ประกันประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 15.1 ในส่วนของรายได้ จากเบี้ยประกันชีวิต มีจำนวน 109.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากจำนวน 106.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

รายงานจากสมาคมประกันภัยแห่งกัมพูชา ยังชี้ว่าตลาดภาคประกันภัยยังคงเติบโตไปในทิศทางที่ดี แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การเติบโตภาคธุรกิจชะลอตัวลงในเกือบทุกภาคส่วน ส่งผลกระทบต่อการทำประกันส่วนบุคคลที่ภาคธุรกิจต่างๆ วางแผนจะทำให้พนักงานนั้นลดลงก็ตาม แต่ในภาพรวมแล้วธุรกิจประกันภัยในกัมพูชายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ

นาย Youk Chamroeunrith CEO บริษัท Forte Insurance (Cambodia) จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่อัตราการเติบโตลดลง รวมทั้งประกันภัยประเภทการเดินทาง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะที่ประกันสุขภาพและยานพาหนะ ยังคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

ด้าน นาง Am Kim Tol CEO บริษัท Milvik (Cambodia) Micro Insurance จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยขนาดเล็ก ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ BIMA Cambodia ระบุว่า บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานที่มีรายได้น้อย และธุรกิจขนาดเล็กซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง โดยรายได้จากเบี้ยประกันของบริษัทลดลงที่ร้อยละ 5-7 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลจากสมาคมประกันภัยแห่งกัมพูชา ระบอีกว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในกัมพูชามีทั้งหมด 31 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันภัยทั่วไป 15 บริษัท บริษัทประกันชีวิต 10 บริษัท บริษัทประกันภัยขนาดเล็ก (Micro insurance) 5 บริษัท และ บริษัทประกันภัยต่อ (Reinsurer) 1 บริษัท โดยในช่วงปีที่ผ่านมามีรายได้จากเบี้ยประกันรวม 245.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 196.4 และ 151.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี 2562 และ 2561 ตามลำดับ

ขณะที่แนวโน้มของธุรกิจประกันภัยในกัมพูชาสะดุดไปบ้างจาก COVID-19 แต่โดยภาพรวมชาวกัมพูชามีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องการประกันภัยมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่จับจ้องจากทั่วโลก สังเกตได้จากมีผู้เล่นรายใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกๆปี

สำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตเพิ่งเริ่มเข้ามาในกัมพูชามาได้เพียงไม่ถึง 10 ปี ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับชาวกัมพูชา ความท้าทายหลักๆ คือ จะทำอย่างไรให้ชาวกัมพูชามีความเข้าใจ และตระหนักถึง ประโยชน์ของการซื้อประกันชีวิต ซึ่งหากเทียบจากสัดส่วนเบี้ยประกันต่อ GDP ของกัมพูชาแล้ว มีเพียงไม่ถึง ร้อยละ 1 ซึ่งถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับสมาชิกประเทศในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งความท้าทายนี้ถือเป็น โอกาสที่ธุรกิจประกันชีวิตของไทยจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเข้ามาขยายตลาดได้อีกมากในกัมพูชา

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


FTA จีน-กัมพูชา "แต้มต่อ" การค้าและการลงทุน

‘ข้าวอาเซียน’ โอกาสและความท้าทายของไทย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234495 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90319 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44537 | 10/10/2020
banner