‘น้องเหมียว’ ยืนหนึ่งสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น โอกาส ‘ทรายแมวไทย’ บุกแดนปลาดิบ

SME Go Inter
17/11/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2315 คน
‘น้องเหมียว’ ยืนหนึ่งสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น โอกาส ‘ทรายแมวไทย’ บุกแดนปลาดิบ
banner

สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งญี่ปุ่น (JAPAN PET FOOD ASSOCIATION: JPFA) ได้เปิดเผยผลสำรวจพบว่า ตั้งแต่ปี 2560 แมวได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีจํานวนมากเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่นแทนสุนัข และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ถึงแม้ว่าในปี 2563 จะมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ญี่ปุ่นมีจํานวนสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัข และแมวรวมอยู่ที่ประมาณ 18.13 ล้านตัว โดยเป็นสุนัขประมาณ 8.5 ล้านตัว และแมวประมาณ 9.6 ล้านตัว ทั้งนี้ถึงแม้ว่าแนวโน้มของ จํานวนสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขและแมวจะลดลง แต่เนื่องจากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่เพิ่มมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จํานวนแมวเลี้ยงโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนปี 2563 ที่จํานวนลดลงนั้น ก็มีความเป็นไปได้จากผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด


มูลค่าตลาดสินค้าสําหรับแมว และผลิตภัณฑ์ทรายแมวในญี่ปุ่น

จากรายงานโดยสมาคมผู้ผลิตสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงของญี่ปุ่น (Japan Pet Products Manufacturers Association: JPPMA) พบว่า มูลค่าตลาดสินค้าสําหรับแมวในญี่ปุ่นในปี 2561 อยู่ที่ 35.16 พันล้านเยน และเพิ่มขึ้นเป็น 37.62 พันล้านเยน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2561 และหากพิจารณาถึงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ สําหรับแมวคิดตามมูลค่าตลาด จะพบว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มทรายแมวมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 78 ในปี 2562 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์สินค้าสําหรับแมวทั้งหมดในตลาดญี่ปุ่น ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมากในกลุ่มสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น

มูลค่าตลาดสําหรับสินค้ากลุ่มทรายแมวในตลาดญี่ปุ่นปี 2562

สําหรับมูลค่าตลาดสําหรับสินค้ากลุ่มทรายแมวในตลาดญี่ปุ่น (รวมแผ่นรองซับ / แผ่นรองทรายแมว) ในปี 2561 อยู่ที่ 26.36 พันล้านเยน และเพิ่มขึ้นเป็น 28.06 พันล้านเยน ในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 6.4 จากปี 2561 ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เนื่องด้วยความนิยมในการเลี้ยงแมวที่ยังคงสูงสุด ตลอดจนความใส่ใจสุขภาพของแมวเลี้ยงที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ดีที่ว่ากันว่าจะทำให้แมวที่เลี้ยงมีอายุยืนขึ้น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มทรายแมวจึงมีออกกันมามากมาย มีทั้งที่ผลิตในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ ตลอดจนแบรนด์ญี่ปุ่น และแบรนด์ต่างประเทศเช่นกัน จึงถือเป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตทรายแมวในประเทศไทย

 

ประเภทและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทรายแมวในญี่ปุ่น

คุณสมบัติของทรายแมวที่จําหน่ายในญี่ปุ่นนั้น ประกอบไปด้วย ความสามารถในการดับกลิ่นได้ดี / สามารถทิ้งได้ง่าย โดยเฉพาะทิ้งเป็นขยะเผาได้ / สามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีทําให้เจ้าของสามารถเก็บทิ้งได้สะดวก / รวมถึงประเภทที่ย่อยสลายได้สามารถทิ้งลงในชักโครกได้เลย เป็นต้น ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทวัสดุที่ใช้ทําทรายแมว จะประกอบไปด้วยกระดาษ แร่ธาตุ กากเต้าหู้ ซิลิก้าเจล ไม้ และวัสดุย่อยสลายได้อื่นๆ เป็นต้น

จากรายงานการสํารวจตลาดสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นปี 2563 โดยสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งญี่ปุ่น พบว่า ผู้บริโภคที่เลี้ยงแมวในญี่ปุ่นซื้อสินค้าสําหรับแมว และอาหารแมวจากร้าน Hyper store มากที่สุด (Home center และ Discount store) อย่างไรก็ตามสัดส่วนมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 67.3 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 62.4 ในปี 2563 ในขณะที่การซื้อสินค้าจากร้านขายยา และช่องทางออนไลน์รวมถึงร้านขายสัตว์เลี้ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา โดยเฉพาะร้านขายยาซึ่งขยายตัวมาก จากร้อยละ 30.1 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 36.6 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในธุรกิจนี้

 

โอกาสทรายแมวไทยในตลาดญี่ปุ่น

ตลาดสินค้าทรายแมวในญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะช่องทางผ่านร้านขายยา และช่องทางออนไลน์ที่มีการขยายตัวมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สินค้าในตลาดญี่ปุ่นเองมีผู้เล่นหลักครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ การจะเข้ามาทําตลาดด้วยภาคธุรกิจเองอาจจะทําได้ลําบาก

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเทรนด์ต่างๆ รูปแบบสินค้าที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น และพยายามหาคู่ค้า ตัวแทนจําหน่ายให้ได้โดยสามารถร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นระยะๆ ตลอดจนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสําคัญๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะกับผู้นําเข้า ตลอดจนผู้ผลิตในญี่ปุ่น (OEM) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรุกตลาดแดนปลาดิบ อีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ในอนาคต

 


แหล่งอ้างอิง : สํานักงานสงเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

http://www.jppma.or.jp/statistics/ 

https://petfood.or.jp/data/chart2020/index.html

https://osusume.mynavi.jp/articles/3676/

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234489 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90307 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44513 | 10/10/2020
banner