4 นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นเพื่อรับมือโควิด 19

SME Startup
09/03/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 5891 คน
4 นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นเพื่อรับมือโควิด 19
banner

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แม้จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับสเปนเป็นอย่างมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งของข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ก็เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้นักประดิษฐ์ชาวสเปนต่างแข่งขันกันคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา เพื่อเอาชนะต่ออุปสรรคเหล่านี้

โดยสถิติของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสเปน (Oficina Española de Patentes y Marcas : OEPM) พบว่าในปี 2020 มีการยื่นเรื่องขอจด

1. สิทธิบัตร (Patent) จำนวน 1,479 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 (1,358 รายการ)

2. ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) 3,409 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 (2,737 ราย)

3. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) จำนวน 51,103 เครื่องหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปี 2019

4. คำร้องขอจดชื่อทางการค้า (Trade Name) มีจำนวน 12,265 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หากมองในภาพรวมทั้งการยื่นขอจดสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์จะพบว่า สถิติในปี 2020 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งปัจจัยหลักก็มาจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลให้มีการขอจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ด้านการฆ่าเชื้อและป้องกันโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากนั่นเอง 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

 

สิ่งประดิษฐ์น่าสนใจ ถูกคิดค้นเพื่อใช้รับมือกับโควิด 19

1. ลิฟต์ฆ่าเชื้อโควิด 19

คิดค้นโดย José Roig ได้รับสิทธิบัตรระบบฆ่าเชื้อลิฟต์ โดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 200-220 นาโนเมตร สามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัยในเวลาไม่ถึง 1 นาที โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติก็ต่อเมื่อลิฟต์หยุดและไม่มีผู้โดยสารอยู่ข้างใน นอกจากนี้ยังมีกลไกการแจ้งเตือนถ้ามีผู้โดยสารในลิฟต์มากกว่ากำหนด เพื่อจะได้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย

 

2. กล้องอัจฉริยะตรวจจับไวรัสบนพื้นผิว

สิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่า IOVI Intelligent Vision ซึ่งใช้ในการตรวจจับไวรัส โดยเป็นโครงการของบริษัทสตาร์ทอัพ IOVI จากเมืองเซบีญา ที่เชี่ยวชาญในเรื่อง Artificial Vision โดยจุดเด่นของเทคโนโลยี IOVI Intelligent Vision คือเป็นกล้องอัจฉริยะสามารถตรวจจับไวรัสบนพื้นผิวได้ โดยใช้ระบบที่ชื่อว่า INESCUBE ซึ่งเป็นระบบการมองเห็นแบบแยกส่วนที่มีฮาร์ดแวร์ในตัว

INESCUBE จะประกอบด้วยระบบการมองเห็น 2 แบบ ได้แก่ StayHealthy และ VirusProtect โดย StayHealthy มีหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยบริเวณที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน สามารถคำนวณระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ เช่น อาการไอ การไม่สวมหน้ากากอนามัย และสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ในขณะที่ VirusProtect จะช่วยเรื่องการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากจะใช้เพื่อป้องกันโควิด 19 แล้ว INESCUBE ยังถูกนำไปใช้งานในทางการเกษตร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รีสุกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยในการแยกผลไม้ที่มีรอยช้ำหรือมีแมลงออกจากสายพานก่อนที่จะบรรจุลงหีบห่อ เป็นต้น

 

3. ชุดทดสอบตรวจหาไวรัสโควิด 19 สำหรับใช้เอง

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว บริษัท Vitro ได้เปิดตัวชุดทดสอบวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ตัวใหม่ชื่อ Respiratory Flow Chip’ สามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ 21 สายพันธุ์ได้ในคราวเดียว โดยแบ่งเป็นไวรัส 18 สายพันธุ์ (รวมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย) และแบคทีเรียอีก 3 สายพันธุ์ ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ลำดับแรกๆ ของโลกที่วางขายชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ครอบคลุมเชื้อโรคหลากหลายชนิด

 

4. AI ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เพราะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศสเปน บริษัทสตาร์ทอัพ Tucuvi จึงได้คิดค้นเครื่องมือที่มีชื่อว่า Tucuvi เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผ่านการเทคโนโลยี Virtual assistant โดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) Voice Technology และ Big Data ที่ชื่อว่า Lola ในการติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่พักอาศัยอยู่ตามบ้าน ซึ่ง Lola จะเป็นผู้โทรศัพท์หาผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูล-การปฏิบัติตัวตามที่ได้กำหนดโปรแกรมไว้สำหรับผู้ป่วยแต่ละโรค (เช่น เบาหวาน พาร์กินสัน) หากพบว่าผู้ใช้งานต้องการมีความจำเป็นต้องมีแพทย์ดูแล ระบบจะแจ้งให้แพทย์เข้าให้บริการผู้ป่วยทันที ทั้งนี้การใช้งานของระบบนี้ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แต่อย่างใด

Tucuvi ได้วางจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนมีนาคม 2020 โดยได้มีการปรับแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลติดตามผู้ป่วยให้กับเข้าสถานการณ์โควิด 19 อีกด้วย ปัจจุบันสตาร์ทอัพ Tucuvi มีความร่วมมือกับโรงพยาบาล บริษัทประกันสุขภาพ และสมาคมการแพทย์หลายแห่งของสเปนในการนำอุปกรณ์ไปใช้งานกับผู้รับบริการจากหน่วยงานของตนอย่างแพร่หลาย

สถิติการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในสเปนเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนในสเปนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัย เมื่อต้องรับมือกับเชื้อโควิด 19 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขของสเปนและทั่วโลก

 

แหล่งอ้างอิง :

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

https://www.inesoptics.com/  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62245 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40934 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36512 | 12/12/2019
banner