'เจนเทิ่ลวิน' สร้าง Value Added ควบคู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ขยายฐานการตลาดสู่ความสำเร็จ มัดใจผู้บริโภค

SME in Focus
10/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3263 คน
'เจนเทิ่ลวิน' สร้าง Value Added ควบคู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ขยายฐานการตลาดสู่ความสำเร็จ มัดใจผู้บริโภค
banner
เปิดแนวคิด บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ภายใต้แบรนด์ ‘Much’ by สวนส้มร่มเกล้า ทำอย่างไร? จึงเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร จนนำไปสู่การยกระดับธุรกิจครอบครัว (Family Business) ให้เติบโตและมีความยั่งยืน (Sustainability) ได้

คุณชิชนก จิตปรีดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด กล่าวถึงเส้นทางการทำธุรกิจว่า ด้วยครอบครัวทำธุรกิจค้าขายผลไม้และมีประสบการณ์ในการทำสวนมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีที่ตั้งของสวนผลไม้ในย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยความมุ่งมั่นและเรียนรู้ พร้อมทำความเข้าใจ ลักษณะวิสัยของพืชอย่างถ่องแท้ จึงเกิดเป็นความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การปรุงดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก 


คุณชิชนก จิตปรีดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด

ต่อมาเมื่อได้ค้นพบทำเลที่ตั้งเพื่อทำสวนแห่งใหม่ทางภาคเหนือที่ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เหมาะกับการปลูกพืช เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ และอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีอินทรียวัตถุในดินสูง และสามารถจัดหาปุ๋ยอินทรีย์จากพืชผลทางการเกษตรของคนในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อมาใช้ในการบำรุงดินตามแนวคิดเกษตรยั่งยืน (Sustainability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ชื่อ ‘สวนส้มร่มเกล้า’ โดยมีผลผลิตที่มีคุณภาพมากมายอย่างส้มสายน้ำผึ้ง แมคคาเดเมีย และอะโวคาโด ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วยดีจนถึงปัจจุบันจากบัณฑิตสู่การสานต่อธุรกิจครอบครัว

คุณชิชนก เล่าต่อว่า ภายหลังจากที่ตนเองเรียนด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) และเล็งเห็นว่า ‘สวนส้มร่มเกล้า’ มีพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ที่มีคุณภาพสูง จึงนำมาต่อยอดและแปรรูปเพื่อยกระดับให้สินค้าทางการเกษตรที่มีมาตรฐานได้ พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นวงกว้าง เพื่อให้ง่ายต่อช่องทางในการทำการตลาดในอนาคตได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ยังได้ยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วนำมาแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการตลาด การออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือการวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาสินค้าและธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability)

เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

หลังจากนั้นได้เริ่มโครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมียด้วยความมุ่งมั่น เพราะเล็งเห็น Pain Point ว่า ด้วยธรรมชาติของพืชชนิดนี้ที่มีความแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ หรือเมล็ดที่แตกหัก ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นเดียวกัน จึงนำเอาเมล็ดที่แตกหักมาสกัดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมแมคคาเดเมีย 100% ที่มีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระป๋อง เก็บรักษาได้นาน ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้ง่าย ซึ่งเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดแมคคาเดเมียที่แตกหักหรือไม่ได้ขนาดให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จนเป็นผลิตภัณฑ์นมแมคคาเดเมีย ภายใต้แบรนด์ ‘Much’ ยังส่งผลให้ได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ นวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จากการเข้าร่วมโครงการสุดยอดนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards ในปี 2564 ซึ่งเป็นการการันตีว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ยังมี Arkleo Orange Marmalade ซึ่งเป็นแยมจากผิวส้มคลีโอพัตราและน้ำส้มสายน้ำผึ้ง ที่ ‘สวนส้มร่มเกล้า’ ได้ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกส้มอย่างยาวนาน มาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น โดยผ่านกระบวนการผลิตด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน เหมาะกับการนำมารับประทานได้หลายรูปแบบทั้งชงเป็นเครื่องดื่ม หรือทำเป็นท็อปปิ้งได้ทั้งอาหารเมนูหวานและคาวได้อย่างลงตัว ด้วยรสชาติที่มีความโดดเด่นพร้อมทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของส้มสายน้ำผึ้งและส้มคลีโอพัตราเป็นอย่างดีจุดเด่นของสวนส้มร่มเกล้า

ด้วยธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่มีประสบการณ์ในการทำสวนส้มมายาวนานกว่า 30 ปี จึงมีความเข้าใจและมีองค์ความรู้ในด้านการจัดการ ควบคุมดูแลส้มอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ และมีความเชี่ยวชาญในการปรุงดินให้พร้อมต่อการปลูกและขยายพันธุ์ส้ม ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนแต่ละฤดูกาลได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักภายใต้แนวคิดที่ว่า “หากดินดีมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้พืชมีผลผลิตที่ดีตามไปด้วย” ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้ส้มมีรสชาติที่เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้โดยที่ลูกค้ายังคงให้การตอบรับและมอบความเชื่อมั่นให้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ‘สวนส้มร่มเกล้า’ ยังสามารถปลูกส้มนอกฤดูกาลได้ตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีการส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของแปลงปลูก เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงบำรุงดินให้ปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองภายในสวน ซึ่งทำให้มีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน วางกลยุทธ์พัฒนาสินค้าเกษตร

ด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรของ ‘สวนส้มร่มเกล้า’ ที่มาจากการมองเห็น Pain Point ของปัญหาสินค้าเกษตรที่จึงมีแนวคิดในนำพืชผลทางการเกษตรเหล่านั้นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

1.ทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับผลไม้หรือวัตถุดิบแต่ละชนิด ว่ามีจุดเด่นของรสชาติหรือกลิ่น
และให้คุณค่าทางโภชนาการในด้านใด แล้วจึงดึงเอาคุณสมบัติเหล่านั้นนำไปต่อยอดพัฒนาหรือนำมาเข้าสู่การแปรรูปต่อ

2. เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมนาด้านการพัฒนาธุรกิจกับธนาคากรุงเทพ และการเข้าร่วม Genius Academy ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น แล้วองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน

3. ออกบูธจัดแสดงสินค้า วิธีนี้นอกจากจะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจแล้ว ยังได้สำรวจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่สำคัญยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าที่อยู่หน้างานได้อย่างตรงไปตรงมา ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาและนำมาพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จ้างโรงงาน OEM ซึ่งภายหลังจากที่สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับมากขึ้นแล้ว บริษัทจะคัดเลือกโรงงาน OEM ที่มีมาตรฐานเพื่อผลิตสินค้า โดยสินค้าทุกล็อตบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมและกำหนดคุณภาพตั้งแต่ต้นทางก่อนส่งถึงโรงงานทุกครั้ง เพื่อให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐานเพิ่มความหลากหลายช่วยกระจายความเสี่ยง

ด้านช่องทางการทำตลาด (Marketing) นอกจากการจัดจำหน่ายไปยังร้านรับซื้อผลไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ธุรกิจครอบครัวทำมาอย่างยาวนานแล้ว ปัจจุบันยังมีสินค้าที่นำไปจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ที่สำคัญยังช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีสินค้าจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ‘Much’ by สวนส้มร่มเกล้า ที่ลูกค้าให้ความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แมคคาเดเมียอบพร้อมรับประทาน, นมแมคคาเดเมีย, ส้มสายน้ำผึ้ง และ Arkleo Orange Marmalade เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการทำตลาดออนไลน์ ทั้ง Facebook, Instagram และ Website ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือแสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้มีการดีลกับผู้ให้บริการขนส่งในหลายเจ้าเข้ามารับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่สวน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน และลดต้นทุนในการเดินทางไปส่งที่จุดบริการ Drop-off ได้ ซึ่งส่งผลให้การบริหารต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความบอบช้ำของผลไม้จากกระบวนการจัดส่งให้ยังคงมีความสดก่อนถึงมือลูกค้าได้เป็นอย่างดีสร้างเครือข่าย Supply Chain เกษตรชุมชน

เรื่องนี้ คุณชิชนก เล่าว่าปัจจุบันบริษัทมีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรจากชุมชนหลายครัวเรือน ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่บริษัทมีการปลูกอะโวคาโด และแมคคาเดเมีย ในสายพันธุ์ที่บริษัทต้องการและกำหนดมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางที่ช่วยพัฒนาการดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่ง หรือก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย 

จากแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากผลผลิตแบบเดิมไปสู่กระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร จนทำให้สินค้ามีราคาและมูลค่าสูงขึ้นมากกว่าที่เคย ด้วยการผลิตและการจัดการที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ ‘ เจนเทิ่ลวิน’ สามารถส่งสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ ‘Much’ by สวนส้มร่มเกล้า ออกจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจผลิตพืชผลทางการเกษตรประสบความสำเร็จสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

รู้จัก ‘ เจนเทิ่ลวิน’ เพิ่มเติมได้ที่ 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155826 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132597 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119781 | 24/11/2020
banner