อินเดียกำลังขาดแคลนโกโก้และผลิตภัณฑ์

SME Go Inter
04/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3017 คน
อินเดียกำลังขาดแคลนโกโก้และผลิตภัณฑ์
banner

คนอินเดียขึ้นชื่อเรื่องการบริโภคของหวาน เป็นความนิยมที่สืบทอดกันมานาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและพิธีการต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบของการทำขนม และเบเกอรี่ ซึ่งวัตถุดิบที่มักขาดตลาดบ่อยๆ คือ โกโก้ ทั้งในส่วนของเมล็ดโกโก้และผงโกโก้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตโกโก้จากทวีปแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นผู้เพาะปลูกรายใหญ่ที่ลดลง ในขณะที่การผลิตของอินเดียเองก็ยังทำได้จำกัด ทั้งปริมาณและคุณภาพ

นอกจากนี้ การจัดซื้อของผู้ผลิตช็อคโกแลตรายใหญ่ของโลก ก็เป็นปัจจัยต่อปริมาณโกโก้ในตลาดโลกด้วย ซึ่งเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ผลิตช็อคโกแลตแบรนด์ Hershey ได้สั่งซื้อโกโก้ล่วงหน้าผ่าน ICE Futures Exchange เพื่อพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับพ่อค้าคนกลาง จึงส่งผลให้โกโก้ในอินเดียมีแนวโน้มขาดตลาดและราคาสูงขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ด้านหน่วยงานกำกับดูแลด้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์และโกโก้ของอินเดีย (The Directorate of Cashewnut and Cocoa Development) ประเมินว่า การเพาะปลูกโกโก้ในอินเดียปี 2562-2563 มีพื้นที่ประมาณ 5.43 แสนไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 25,783 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.5% ซึ่งตอบสนองตลาดได้เพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการในอินเดีย ที่คาดว่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2566 อยู่ที่ 12% ส่งผลให้อินเดียยังคงต้องนำเข้าโกโก้ประมาณ 50-60% ของปริมาณความต้องการต่อเนื่องมาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้า รัฐบาลอินเดียได้พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในภาคใต้ (รัฐ Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka และ Tamil Nadu) โดยปลูกแซมในสวนยาง มะพร้าว ปาล์ม และหมากให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ได้ถึง 6.87 แสนไร่ ภายในปี 2563 รวมทั้งจะยกระดับการแปรรูปให้มีคุณภาพเทียบเท่าโกโก้จากแอฟริกา เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรและขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น

ด้านศูนย์วิจัยตลาด IMARC Group ในอินเดีย คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมขนมหวานของอินเดียในภาพรวม จะเติบโตเฉลี่ย 9.3% ต่อปีในช่วงปี 2562 – 2567 และจะมีมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 โดยพฤติกรรมการบริโภคขนม /เบเกอรี่ของคนอินเดียภายหลังจากการเกิดโรคระบาด ได้เปลี่ยนไปเป็นการซื้อกลับบ้านมากขึ้น และซื้อวัตถุดิบไปทำขนมทานเอง (Home-baking) รวมถึงมีแนวโน้มที่จะบริโภค Dark Chocolate มากขึ้นด้วย ซึ่งเดิมมีสัดส่วนเพียง 10% ของการบริโภคเท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นช็อคโกแลตนม(75%) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากค่านิยมที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น  

สำหรับโอกาสในการส่งออกโกโก้จากไทย อินเดียนำเข้าเมล็ดโกโก้จากไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เป็นมูลค่า 1.57 แสนเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 3.62 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 ในอัตราขยายตัวสูงถึง 2,193%

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ให้ความเห็นว่า ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 5 ของอินเดีย มีสัดส่วน 5.59% ของการนำเข้าทั้งหมด รองจากคองโก อูกันด้า โกดิวัวร์ และเอกกวาดอร์ ในขณะที่อินเดียเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยในปี 2562 ไทยส่งออกเมล็ดโกโก้ไปอินเดียในปริมาณ 923 ตัน จากส่งออกทั้งหมดของไทยที่มีปริมาณ 926 ตัน

ทั้งจากสถิติการค้าและแนวโน้มความต้องการของอินเดีย คาดว่าไทยจะสามารถขยายตลาดในอินเดียต่อไปได้ ในช่วงที่อินเดียยังคงยกระดับผลิตภาพการปลูกและอุตสาหกรรมการแปรรูปโกโก้ โดยในปัจจุบันเมล็ดโกโก้ในอินเดียมีราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณ 75-80 บาท/กิโลกรัม

ขณะที่ในส่วนของผงโกโก้ ไทยยังไม่มีการส่งออกไปอินเดีย แต่พบว่ามีอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ครองตลาดอินเดียอยู่ในสัดส่วนเกือบ 85% ของการนำเข้าทั้งหมด จึงเป็นไปได้ว่าไทยอาจมีโอกาสแทรกตลาดได้บ้าง ซึ่งผู้นำเข้าอินเดียสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนำเข้าเมล็ดโกโก้และผงโกโก้จากไทยได้ ภายใต้ ASEAN-India FTA

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโกโก้ ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่ายอดขายช็อคโกแลตในอินเดียเมื่อปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 1.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16% โดยการบริโภคช็อคโกแลตของคนอินเดียยังอยู่ที่ประมาณคนละ 1-2 ขีดต่อคนต่อปี ในขณะที่คนญี่ปุ่นบริโภคมากถึง 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สำหรับคนในทวีปยุโรป ซึ่งรายงานของ Mintel คาดว่าตลาดช็อคโกแลตในอินเดียอาจมีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าตลาดโกโก้ในอินเดียน่าจะสามารถขยายตัวต่อเนื่องอีกหลายปี ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียก็ได้พยายามพัฒนาการแปรรูปเพื่อลดการนำเข้า ทั้งที่เป็นช็อคโกแลต น้ำมันโกโก้ และเนยโกโก้ โดยมีผู้ผลิตรายสำคัญคือ Mondelez ซึ่งครองตลาดอยู่ 57% และคู่แข่งรายอื่นๆ ได้แก่ DP Cocoa Products, Campco, Mason and Co., Naviluna, Pascati, Kocoatrait, Soklet และ Paul and Mike

นอกเหนือจากช็อคโกแลตทั่วไป ผู้ผลิตไทยควรทดลองนำผลไม้อบแห้งไปใช้เป็นไส้ของช็อคโกแลตด้วย อาทิ เงาะ ลำไย สับปะรด และทุเรียน ซึ่งพบว่าในปี 2562 อินเดียนำเข้าช็อคโกแลตในกลุ่มนี้จากไทยเป็นมูลค่า 1.63 แสนเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 123% จากปีก่อนหน้า โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 22 ในสัดส่วนเพียง 0.21% เท่านั้น ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียเข้าไปเจาะตลาดและเป็นแหล่งนำเข้า top 10 ของอินเดียแล้ว

นอกจากนี้ผู้ผลิตนมและไอศกรีมของไทย อาจนำโกโก้มาใช้ทำไอศกรีมช็อคโกแลตเพื่อส่งออกไปอินเดียด้วย ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี ภายใต้ ASEAN-India FTA โดยในปี 2562 ไทยเป็นแหล่งนำเข้าไอศครีมอันดับ 1 ของอินเดีย ด้วยสัดส่วน 72.3% ขยายตัว 55% จากปีก่อนหน้า ตามด้วย UAE ฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตและส่งออกไอศกรีมจากไทยมายังอินเดียเพียงไม่กี่ราย

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในตลาดยังไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรพิจารณามาลงทุนในอินเดียด้วย โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับผู้ผลิตนม และน้ำตาลในอินเดีย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยสามารถนำเมล็ดโกโก้จากไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงร้าน/แฟรนไชส์ที่ให้บริการเครื่องดื่มและของหวานได้ด้วย 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


ประตู RCEP เปิดไทยสู่โลกการค้า 15 ประเทศ

โอกาส SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดำเจาะตลาดโลก

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234499 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90326 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44547 | 10/10/2020
banner