ทำประกันโควิด รู้ยัง? ซื้อแบบไหน เคลมอย่างไร

Edutainment
28/05/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2402 คน
ทำประกันโควิด รู้ยัง? ซื้อแบบไหน เคลมอย่างไร
banner

เรายังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการระบาดของโควิด 19 แม้ว่าจะผ่านพ้นมากว่าหนึ่งปี เกิดความสำเร็จขั้นแรกในการคิดค้นวัคซีนและหลายประเทศทั่วโลกทยอยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความหวาดหวาดระแวงและวิตกกังวลหากเกิดการติดเชื้อลดน้อยลง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่การระบาดระลอกใหม่ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในเร็ววัน ด้วยเหตุนี้ ประกันโควิด จึงขายดิบ ขายดีมากในช่วงที่ผ่านมา

ซึ่งก็เป็นเรื่องดี ที่คนไทยใส่ใจกับการสร้างหลักประกันสุขภาพและชีวิตของตนเองเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีข้อมูลมาเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่กำลังมองหาความคุ้มครอง “ประกันโควิด” และเคล็ดลับในการเลือกซื้ออย่างไรให้ได้ประโยชน์และคุ้มครองทีดี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

“คุณสุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) บอกว่า ก่อนทำประกันโควิด ให้ทำการสำรวจตนเองก่อนว่า ได้ทำประกันภัยใดไว้บ้างหรือไม่ และเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ เพราะการประกันภัยบางประเภทให้ความคุ้มครองรวมถึงโควิด อยู่แล้ว อาทิ การประกันชีวิต และการประกันภัยสุขภาพ โดยมี 3 แนวทางเลือกซื้อ ดังนี้

1. ศึกษาและดูรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันให้ครบถ้วน : เพราะแต่ละบริษัทได้จัดทำแผนประกันภัยเสนอขายให้เลือกซื้อที่แตกต่างกัน โดยแต่ละคนจะมีความต้องการความคุ้มครองพื้นฐานแตกต่างกันออกไป

2. พิจารณาความเสี่ยงภัย และความความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันหรือกำลังซื้อตนเอง : ขอให้พิจารณาเลือกซื้อภายใต้พื้นฐานตามความจำเป็นและความต้องการบริหารความเสี่ยงภัยของตนเอง หากต้องการเลือกซื้อหลายฉบับ หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยมาก ดูความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลัก

3. ให้กรอกข้อมูลประกอบการขอเอาประกันภัยก็ต้องแถลงข้อความจริงตามใบคำขอที่บริษัทสอบถาม : ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บริษัทจะใช้ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การทำประกันโควิด บริษัทอาจถามว่ามีการซื้อประกันโควิดไว้แล้วกี่ฉบับกับบริษัทประกันภัยใดบ้าง

 

รู้ไว้เลย ...ทำประกันแล้ว ยังมีสิทธิ์ชวดสินไหมนะ

ทั้งนี้ เมื่อทำประกันภัยแล้ว คุณสุทธิพล สะกิดเตือนใจว่า ผู้ทำประกันอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อหวังผลให้ติดเชื้อโควิดเพื่อจะได้เคลมประกันหรือหวังเงินประกันเด็ดขาด หากบริษัทตรวจพบไทม์ไลน์แล้วอาจจะอ้างเหตุไม่จ่ายสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากเป็นกรณีมีการเจตนา จงใจ โดยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หากมีหลักฐานมัดแล้วยังจะเข้าข่ายฉ้อฉลประกันภัยจะมีความผิดทางอาญาอีกด้วย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

 

ประกันโควิด คุ้มครองหลักๆ มีอะไรกันบ้าง ?

ปัจจุบันการทำประกันโควิด มี 7 เงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้ทำประกันควรรับรู้ ประกอบด้วย

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ประกันชีวิต) หรือภาวะโคม่าหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (ประกันวินาศภัย) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

3. ผลประโยชน์การได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด หรือที่เรียกกันว่า เจอ จ่าย จบ

4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโควิด ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ระบุชดเชยไว้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

5. บางบริษัทได้มีการพัฒนาความคุ้มครองที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

6. ค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิดของบุคคลในครอบครัว

7. เพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมถึงการแพ้วัคซีนโควิด

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หลายคนเกิดความกังวลว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการเคลมประกันโควิดได้จริงหรือไม่แล้วเคลมอย่างไรนั้น เรื่องนี้ คุณสิทธิพล แนะนำว่า ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องไปยังบริษัทที่ได้ทำประกันภัยไว้ ตามเอกสารหลักฐานที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น กรณี “เจอ จ่าย จบ” โดยทั่วไปแล้วหากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทได้ โดยนำส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด หรือผล Lap

หรือกรณีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้ หรือเงินปลอบขวัญ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายและใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานพยาบาล พร้อมรายการยา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะการเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย ในกรณีคุ้มครองการเสียชีวิต ต้องใช้สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด หรือภาวะโคม่าก็ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์รับรอง โดยการเคลมประกันสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 14 วัน

โดยผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้ เช่นเดียวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วไป

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330430 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
320417 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
302974 | 29/01/2020
banner