Greentech เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนโลก

SME Startup
16/09/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 4050 คน
Greentech เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนโลก
banner

Greentech หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงในงาน “Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020” โดย Greentech คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้โลกอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น

ปัญหาภาวะเรือนกระจก มลภาวะ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัญหาน้ำเสียจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการคัดแยกขยะหรือทำลายขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบในวงกว้าง และเป็นผลกระทบต่อเนื่องยิ่งเวลาผ่านไปผลกระทบเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลให้โลกเกิดขยะติดเชื้อจำนวนมากทั้งหน้ากากอนามัย ชุด PPE การกำจัดขยะเหล่านี้ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดแยกและกำจัดขยะ

“Yoshiko Yurugi” (โยชิโกะ ยูริจิ) หัวหน้าผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชีย-องค์กรเพื่อการพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไปได้ ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำ

อย่างโครงการที่ NEDO ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คือการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นน้ำตาลเซลลูโลส อย่างการนำชานอ้อยมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่สามารถนำไปผลิตเป็นเอทานอลหรือสารไบโอเคมีต่อไปได้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

จะเห็นว่านวัตกรรมกลายเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ได้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่ง NEDO เองก็อยากเห็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และวิชาการ ในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการเกิดขึ้นของ Greentech ยังส่งผลดีต่อหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็มุ่งที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเอง 50% ให้เป็นธุรกิจสีเขียวในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ สิ่งมีชีวิต และทำให้โลกร้อนน้อยลง โดยมีการสร้าง BiiC (Bangchak Initiative and Innovation Center) ขึ้นมาเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว ธุรกิจด้านชีวภาพ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ

การมุ่งสู่ Greentech ของบางจากไม่ได้มองแต่เรื่องของผลกำไร แต่ต้องการช่วยสิ่งแวดล้อม อย่างธุรกิจกาแฟแบรนด์อินทนินท์ ก็หันมาใช้ถ้วย PLA ซึ่งเป็นไบโอพลาสติกชนิดหนึ่งแม้จะเป็นพลาสติกที่มีราคาแพงในขณะนี้ แต่เชื่อว่าหากมีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้น PLA ราคาจะถูกลง และมีการเปลี่ยนฝาแก้วให้สามารถดื่มได้โดยไม่ต้องใช้หลอด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

สุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ย้ำให้เห็นว่านวัตกรรมจะเข้ามาช่วยโลกได้อย่างไร หรืออย่างการมาของโควิด 19 บริษัทบางจากก็หันไปทำแอลกอฮอลล์ และเจลล้างมือในช่วงภาวะที่ขาดแคลน และการเกิดขึ้นของโควิด 19 ก็เป็นการเร่งให้องค์กรทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

หนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญของ Greentech คือการรีไซเคิลขวดพลาสติกเพ็ท ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีปริมาณการใช้มากและใช้ทั่วโลก Toray Industries (Thailand) Co., Ltd. คือ บริษัทที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยรีไซเคิลขวดพลาสติกเพ็ทให้เป็นเส้นใยคุณภาพ

ธุรกิจนวัตกรรมสีเขียวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ Toray บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้และมองเห็นความสำคัญของการนำกลับมาใช้ใหม่ Toray ต้องการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลง Toray มีการนำขวดพลาสติกเพ็ทมาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใยคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ &+ (แอนด์พลัส) ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกเพ็ทไปแล้วเป็นล้านๆ ขวดทำให้สามารถลด CO2 ได้ 33,000 ตัน

Tatsuya Matsuno (ทัตสึยะ มัตซึโน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท โทเร อินดัสตรี (ประเทศไทย) เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีสีเขียวจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง Toray เองก็พร้อมปรับปรุงเทคโนโลยีสีเขียวให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ด้าน Mitsubishi Chemical Corporation หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก็มองเห็นความสำคัญของ Greentech เช่นกัน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi จะต้องบรรลุ KAITECKI ซึ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ

1. ความท้าทายของการผลิตที่ยั่งยืน

2. การจัดหาน้ำสะอาดให้โลก

3. การลดการสูญเสียอาหาร

เพราะทั้ง 3 เรื่องนี้มีผลอย่างมากต่อสังคม

Hiroshi Sano (ฮิโรชิ ซาโนะ) ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป-บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น มองว่า แม้แต่การใช้พลาสติกที่ย่อยง่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่แค่การลดขยะได้ แต่ยังต้องสร้างประโยชน์ระหว่างการใช้งานด้วย อย่างการเกิดโควิด 19 นั้นทำให้มีการใช้พลาสติกมากขึ้น ก็ต้องมีการประเมินการใช้พลาสติกใหม่ และต้องมองไปถึงนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับคนหรือนำไปสู่การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

Greentech นับเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากสำหรับโลกเรา วันนี้โลกอยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ นวัตกรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้โลกกลับมาสดใสและเป็นสีเขียวดังเดิมได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่จะร่วมกันคิดและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางด้าน Greentech ให้มากขึ้น

 

แหล่งที่มา https://www.thaiquote.org 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อ Bualuang Green<< 


Social Enterprise ธุรกิจดีๆ เพื่อสังคมเข้มแข็ง

5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62221 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40895 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36494 | 12/12/2019
banner