Green Building นำไปสู่การเติบโตของพลาสติกรีไซเคิล

SME Startup
04/10/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2657 คน
Green Building นำไปสู่การเติบโตของพลาสติกรีไซเคิล
banner

จากแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยังยืนภายใต้มิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนด 17 เป้าหมายอันนำไปสู่โลกที่ยั่งยืนในปี 2573 หรืออีก 9 ปีข้างหน้านี้

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังต้องเชื่อมโยงมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงสอดรับกับ เทรนด์รักโลก์ที่ไม่เพียงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก แต่ยังเป็น การสร้างค่านิยม ให้ผู้คนสนใจและตระหนักถึงปัญหา โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ที่พักอาศัย อย่างเช่นแนวคิด อาคารสีเขียว หรือ Green Building ที่เราหยิบยกมาบอกเล่าในที่นี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

อาคารสีเขียวคืออะไร ?

อาคารที่ออกแบบโดยมีพื้นฐานที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อาคารเขียวจึงแตกต่างจากอาคารประหยัดพลังงาน ตรงที่มีขอบเขตของแนวทางการออกแบบและปรับปรุงอาคารที่กว้างขวางมากกว่า ซึ่งได้รวมการคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระบบนิเวศ คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น แนวทางการออกแบบอาคารเขียว จึงมักประกอบด้วย ชุดของเกณฑ์ในการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อใช้ในการประเมินวิธีการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งเรียกว่า ระบบประเมิน อาคารเขียว (Green Building Rating System)’ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบการประเมินอาคารเขียวของตนเองอย่างแพร่หลาย โดย มีหลักการที่คล้ายกัน

 

แนวโน้มการเติบโตของ Green Building

ข้อมูลของ WorldGBC ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่ายทั่วโลกของชาติสีเขียวเทศบาลอาคาร (GBCs) ระบุว่าใน ปี 2563 มีจำนวนพื้นที่ของ Green Building ที่ได้รับการรับรองจาก GBCs เพิ่มขึ้นถึง 1000% เมื่อเทียบกับจำนวนในปี 2553 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทิศทางและแนวโน้มของตลาด Green Building ทั่วโลกยังคงเติบโตและมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากทิศทางการเติบโตของ Green Building เหล่านี้ ประกอบกับการสร้างค่านิยมในเรื่องของการรักษ์โลก ย่อมแสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างจึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในบางประเทศมีการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการวิจัยและพัฒนาการนำวัสดุรีไซเคิล มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น EU ได้ประกาศ EU Circular Economy Action Plan โดยมีเนื้อหากำหนดให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy

 

วัสดุก่อสร้างจากพลาสติกรีไซเคิลมีโอกาสโต

จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้คาดว่าจะมีการนำ พลาสติกรีไซเคิล มาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้าง และตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการนำวัสดุพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ สำหรับการก่อสร้างในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับข้อดีของพลาสติกในด้านความแข็งแรงและทนทาน ทำให้พลาสติกรีไซเคิล อาจกลายเป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำวัสดุพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องคำถึงถึงคือคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

ด้วยเหตุนี้ วัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มักไม่ได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลัก แต่จะเป็นส่วนของการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์เพื่อการอยู่อาศัยมากกว่า แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่นำวัสดุพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในส่วนประกอบหลักของที่อยู่อาศัย อาทิ กระเบื้องหลังคา กระเบื้องปูพื้น อิฐ ฉนวนภายในอาคาร หรือแม้แต่พรมที่ผลิตจากพลาสติกริไซเคิล

จากข้อมูลและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องวัสดุพลาสติกรีไซเคิลใหม่ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์เรื่องอาคารสีเขียว เทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่กระแส แต่คือเป้าหมายโลกยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

 

แหล่งอ้างอิง : สถาบันพลาสติก

http://plastic.oie.go.th/

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62237 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40921 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36507 | 12/12/2019
banner