First Jobber เตรียมพร้อมอย่างไร ให้โดนใจ SME

SME Update
09/01/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 6999 คน
First Jobber เตรียมพร้อมอย่างไร ให้โดนใจ SME
banner

First Jobber หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้น และก้าวเข้ามาสู่ช่วงของการทำงานเป็นครั้งแรก หรือคนทีเพิ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงของการทำงานไม่เกิน 4 ปี คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จึงมักเป็นเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ที่มีไฟในการทำงานอยู่อย่างล้นหลาม อีกทั้งยังมีไอเดีย และพลังงานในการทำงานสูง
4 ทักษะสำคัญที่ SME ต้องการ

 

1. ทักษะในการแก้ไขปัญหา

 

สำหรับทักษะในการแก้ปัญหาจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงใด หากสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วย ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

 

2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนเปิดกว้างเรื่องความคิดในการทำงาน อีกทั้งยังทำให้เห็นด้วยว่าคุณสามารถคิดนอกกรอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้ ซึ่งการการโชว์ศักยภาพให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีไอเดียหรือข้อเสนอดีๆ ที่เป็นทางเลือกในการทำงาน หรือช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ก็จะช่วยให้ผลงานเข้าตามากขึ้น

 

3. ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

การทำงานร่วมกันเป็นทีมและความเป็นผู้นำ เป็นทักษะที่ต้องมาควบคู่กัน เพราะต่างช่วยเกื้อหนุนให้งานประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่องานทุกตำแหน่งอาชีพ ไม่ว่าจะทำอยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือสายงานใดก็ตาม

 

4. ทักษะการจัดการและวางแผน

 

การเริ่มต้นทำงานใหม่ๆ สิ่งหนึ่งที่นายจ้างให้ความใส่เป็นพิเศษกับพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน คือทักษะในการจัดการและวางแผนต่างๆ ว่าสามารถรับมือกับงานต่างๆ ที่เข้ามาได้ดีเพียงใด ดังนั้น หากจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีตกหล่น ก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านายจ้างสามารถไว้วางใจคุณได้ และกล้าที่จะมอบหมายงานสำคัญๆ ให้ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะตามมาในอนาคต
First Jobber กับโอกาสที่จะได้รับ เมื่อได้ร่วมงานกับบริษัท SME

 

1. หางานง่าย และได้ทำงานที่หลากหลาย

 

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก จึงมักจะมีจำนวนของบริษัทที่ต้องการพนักงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก หากมีความสามารถ ก็สามารถได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานได้ง่าย และยังมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย เนื่องจากบริษัทมีจำนวนพนักงานที่ไม่ได้มาก ทำให้ไม่ได้ยึดติดอยู่กับเฉพาะงานในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น อีกทั้งหากใครที่มีแพลนอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง การเลือกทำงานบริษัทเล็กที่มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า

 

2. บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

 

บรรยากาศอบอุ่น มีความเป็นพี่น้อง อยู่กันเป็นครอบครัว ด้วยจำนวนพนักงานที่ไม่มาก เมื่อต้องพบเจอและทำงานด้วยกันทุกวันจะทำให้สนิทกันง่ายกว่า มีอะไรก็มักจะช่วยเหลือกัน ไม่เน้นการแข่งขันกันเองแบบบริษัทใหญ่

 

3. มีความยืดหยุ่น

 

การทำงานในบริษัทที่มีขนาดเล็กไม่มีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมากนัก การทำงานจะสบายใจกว่าเพราะสามารถยืดหยุ่นได้หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของลงมาดูแลบริหารเองแบบพนักงานเข้าถึงก็จะยิ่งดี เพราะมีปัญหาอะไรก็สามารถเดินเข้าไปปรึกษากับเจ้าของได้โดยตรง     

 

4. โอกาสในการแสดงความสามารถ

 

มีโอกาสในการแสดงความสามารถ ด้วยจำนวนพนักงานที่ไม่มาก เจ้านายก็มีไม่กี่คน การทำงานของจึงสามารถเข้าตาเจ้าของธุรกิจได้โดยตรง จึงสามารถแสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่ โดยที่คนในองค์กรสามารถรับรู้ได้ไม่ยาก
เตรียมพร้อมเป็น First Jobber อย่างไรให้มีคุณภาพ

 

1. เลือกสมัครงาน ที่เหมาะสมกับความชอบ ความถนัดของตัวเองมากที่สุด เพราะความชอบจะสามารถทำให้ได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และทำงานในสิ่งที่สนใจมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยในการวางเป้าหมายในชีวิตขั้นต่อๆ ไปได้ แต่ถ้าหากเลือกงานที่ไม่เหมาะกับตัวเอง หรือเป็นงานที่ไม่ได้มีความชอบ ก็อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย เกิดภาวะหมดไฟ จนทำให้ต้องหางานใหม่อีกครั้ง


2. รู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากคุณยังไม่รู้ถึงจุดเด่นในการทำงานของตัวเอง ก็อาจทำให้คุณไม่สามารถเลือกงาน ที่เหมาะสมกับความสามารถได้อย่างแท้จริง และหากรู้จุดด้อยในการทำงานของตัวเอง จะยิ่งช่วยให้สามารถพัฒนาและแก้ไขจุดด้อยเหล่านั้นให้กลับมาดีขึ้น และจะช่วยให้สามารถหางานที่ตรงใจได้


3. แลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนรอบข้าง เพราะบางครั้งคนรอบข้างก็อาจเป็นที่มาของความกดดันที่เราต้องเจอ ไม่ว่าจะด้วยความคาดหวังหรือด้วยคำพูด


4. พยายามไม่กดดันตัวเองมากเกินไป และไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ลดทัศคติด้านลบที่มีต่อตัวเอง เพราะอาจส่งผลกระทบระยะยาวได้

 

บริษัทใหญ่ๆ อาจดูน่าดึงดูดใจเพราะมีเงินเดือนดี ออฟฟิศสวย แต่หากคำนึงถึงการเติบโตทางอาชีพการงานและการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว บริษัท SME ถือว่ามีบทบาทมากทั้งในด้านโอกาสในงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่ การทำงานในธุรกิจขนาดเล็ก

 

ดังนั้น คนทำงานที่เป็น First Jobber ถือเป็นโอกาสที่ไม่ธรรมดาด้านอาชีพการงาน เพราะสามารถผลักดันผลงานหรือแสดงฝีมือ ให้เข้าตาผู้บริหารระดับสูงได้อย่างไม่ยากนัก ทั้งยังเป็นเวทีอย่างดีในการฝึกทักษะการทำงาน เพราะบริษัทใหญ่ๆ มักมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ขณะที่ SME มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น พนักงานจึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ทั้งยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503059 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130224 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124802 | 28/10/2020
banner