ส่องโอกาสตลาดส่งออกน้ำมันมะพร้าว

SME Go Inter
30/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 10153 คน
ส่องโอกาสตลาดส่งออกน้ำมันมะพร้าว
banner

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ร้อนชื้นซึ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกมะพร้าว ทำให้คุณภาพผลผลิตดีและเป็นที่ต้องการของ ตลาดทั่วในและต่างประเทศ น้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นหอมพิเศษตามธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาหาร ขนม รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล สุขภาพ และเครื่องสำอาง ผู้ประกอบการไทยมีภูมิปัญญาและความชำนาญ ในการผลิตและแปรรูปน้ำมันมะพร้าวรวมถึง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาเป็นระยะเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวมากสุดในโลก (ประมาณร้อยละ 29.28 ของ พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด) แต่อินโดนีเซียกลับสามารถผลิตมะพร้าวได้ปริมาณมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นผู้ผลิตมะพร้าวอันดับที่ 9 ของโลกโดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1.92 แสนเฮกตาร์ (1.2 ล้านไร่) สามารถผลิตมะพร้าวได้ประมาณ 8.95 แสนตันต่อปี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาความต้องการบริโภคน้ำมันมะพร้าวของผู้บริโภค มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2558 – 2560 ที่ปริมาณความต้องการบริโภคน้ำมันมะพร้าวยกตัวอย่างในสหรัฐฯ ลดลงสูงถึง ร้อยละ 29.20 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวโน้มดังกล่าวสวนทางกับกระแสการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความต้องการบริโภคสินค้าปลอดสารพิษของผู้บริโภคในสหรัฐฯ อันเป็นสาเหตุทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายการอื่น โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาด

จากสถิติการนำเข้าพบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 สหรัฐฯ นำเข้าน้ำมันมะพร้าว  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 344.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 30.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสามารถแบ่งสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. น้ำมันมะพร้าวดิบ มีมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 240.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ลดลงร้อยละ 22.40  

2. น้ำมันมะพร้าวกลั่น มีมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 103.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ลดลงร้อยละ 44.19


จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนส่งออกสินค้าน้ำมันมะพร้าวในสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อยไม่ถึงร้อยละ 1 เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง อีกทั้งไทยเองยังมีปริมาณสินค้าน้ำมันมะพร้าวเพียงพอสำหรับการส่งออกในปริมาณจำกัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการผลิตกะทิกระป๋อง และครีมมะพร้าว (Coconut Cream) เพื่อการส่งออก ทั้งนี้ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าน้ำมันมะพร้าวเพียงราว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 โดยส่งออกไปตลาดในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น และจีน เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดสหรัฐฯ ยังมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวหลายรายการ เช่น น้ำมะพร้าว กะทิ น้ำมันมะพร้าวเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอด สารพิษที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 10 ปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตลาดศักยภาพอย่างจริงจัง

แม้ว่าผู้บริโภคในตลาดจะชะลอการบริโภคน้ำมันมะพร้าวลง เนื่องจากปัจจัยผลกระทบต่อสุขภาพ สินค้าน้ำมันมะพร้าวยังคงมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ และมีโอกาสในการขยายตลาดในสหรัฐฯ อีกมาก เช่น สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง ดังนั้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมกับตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าธรรมชาติจึงน่าจะช่วยให้สามารถขยายตลาดในสหรัฐฯ ได้  


กลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์มะพร้าว ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ซึ่งมีลักษณะการใช้ชีวิตผูกพันกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ดังนั้นการเลือกนำกลยุทธ์ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาใช้ควบคู่กับการทำตลาดแบบเดิม จะช่วยให้สามารถขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจทำตลาดสหรัฐฯ ยังสามารถเลือกใช้ช่องทางการขายออนไลน์ในการทำตลาดได้หลายช่องทาง โดยช่องทางการขายออนไลน์ที่มีศักยภาพในตลาดและเปิดโอกาส สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ www.amazon.com, www.ebay.com รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่าน www.thaitrade.com ซึ่งเป็นช่องทางการขายออนไลน์ศักยภาพที่กำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐของไทย

อ้างอิง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 

คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

Vegan – มังสวิรัติ และ Flexitarian ความเหมือนที่แตกต่าง


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90314 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44525 | 10/10/2020
banner