วิกฤตผู้สูงอายุ ‘ฮ่องกง’ โอกาสภาคธุรกิจไทย

SME Go Inter
02/08/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2082 คน
วิกฤตผู้สูงอายุ ‘ฮ่องกง’ โอกาสภาคธุรกิจไทย
banner

ปัจจุบันฮ่องกงกำลังประสบปัญหาจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชาวฮ่องกงมีอายุเฉลี่ย 84.7 ปี ซึ่งสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้หน่วยงานสถิติและสำรวจสำมะโนประชากรของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ได้เปิดเผยรายงานการคาดประมาณประชากรพบว่า ประชากรจะเพิ่มจาก 7.51 ล้านคน ในปี 2019 เป็น 8.11 ล้านคน ในปี 2041 โดยภาวะประชากรผู้สูงอายุจะยังคงดำเนินต่อไป จำนวนผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ราว 2.52 ล้านคน ในปี 2039 และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.58 ล้านคน ในปี 2069

ขณะที่รายงานของ The Organization for Economic Co-operation and Development ในปี 2563 พบว่าระบบเงินบำเหน็จสำหรับการเกษียณอายุของชาวฮ่องกงภายใต้โครงการ Mandatory Provident Fund (MPF) ให้ผลตอบแทนถึง 12.4% ซึ่งเป็นผลตอบแทนดีที่สุดในโลก โดยมีประเทศเม็กซิโกรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ให้ผลตอบแทน 9.3%

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

รัฐบาลฮ่องกงได้ผลักดันให้เกิดระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับขึ้นในปี 2543 ซึ่งถูกออกแบบให้ครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ โดยที่กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณจากการชราภาพ และการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง ภายในตัวเองกฎหมาย Mandatory Provident Fund (MPF) บังคับให้นายจ้างและลูกจ้างส่งเงินสะสมสมทบฝ่ายละ 5% ของเงินเดือนค่าจ้าง และมีการกำหนดเพดานเงินนำส่งรวมที่ 3,000 เหรียญฮ่องกงต่อเดือน โดยเมื่อลูกจ้างเกษียณอายุหรือเมื่อต้องการย้ายถิ่นฐานออกจากฮ่องกง จะสามารถเบิกเงินสมทบดังกล่าวเป็นกองทุนดำรงชีพได้

ข้อมูลจากสำนักสำมะโนครัวและสถิติฮ่องกง (The Census and Statistics Department) เผยว่าชาวฮ่องกงมีรายได้เฉลี่ยขึ้นต่ำที่ 18,400 เหรียญฮ่องกง (ราว 73,600 บาท) ต่อเดือน นอกจากนี้ปัจจุบันชาวฮ่องกงที่เกษียณในปี 2564 จะได้รับเงินออม MPF เฉลี่ยรายละประมาณ 2 ล้านบาท และอาจมีเงินออมอื่นๆ ด้วย

 

ฮ่องกง’ ตลาดสำหรับธุรกิจผู้สูงอายุไทย

สาเหตุที่ธุรกิจผู้สูงอายุไทยเหมาะกับคนฮ่องกง เนื่องจากบ้านพักผู้สูงวัยในบ้านเราให้บริการมีมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้บ้านพักผู้สูงอายุในฮ่องกงมีราคาสูงกว่าและมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่บ้านพักผู้สูงอายุไทยสามารถรองรับผู้สูงอายุจากทั่วโลกได้อีกจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแล้ว เมืองไทยยังสามารถขยายโอกาสไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการผู้สูงวัยได้อีกด้วย เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก็มีโอกาสที่ธุรกิจในกลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จก็มีความเป็นไปได้สูง

 

สร้างมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดึงดูดผู้สูงวัยต่างชาติ

การที่ไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบำบัด รวมทั้ง ต้องมีสถานบริการและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล โดยต้องเน้นการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่

1. การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

2. พัฒนาธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

3. สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลทฟอร์ม หรือช่องทางการตลาดของกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวข้อง

โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการไทยต้องมองวิกฤตนี้เป็นโอกาส ด้วยการคิดค้นธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุ รวมถึงพัฒนากิจการเดิมให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ไทยกลายเป็นฮับธุรกิจผู้สูงวัย สร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้

 

อ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ ฮ่องกง, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     

https://www.xinhuathai.com/

https://ditp.go.th/

https://www.indexmundi.com/https://www.indexmundi.com/https://www.indexmundi.com/

https://www.tnnthailand.com/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90314 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44525 | 10/10/2020
banner