จะหัก ณ ที่จ่าย หรือออกใบกำกับภาษี ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

SME in Focus
02/04/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 6582 คน
จะหัก ณ ที่จ่าย หรือออกใบกำกับภาษี ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
banner

กระแส Digitization ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แต่หากมองในแง่ของคุณประโยชน์ที่ได้รับก็ถือเป็นความง่ายและสะดวกในการประกอบธุรกิจยุคนี้ ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีให้ปรับใช้มากมาย ซึ่งหนึ่งในปัญหายุ่งยากอันดับต้นๆ ของคนทำธุรกิจก็คือ ภาษี

แต่อย่างที่บอก ยุคนี้ไม่มีอะไรยาก แม้แต่การจัดการภาษีธุรกิจต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ในประเทศไทย ทำให้สถาบันการเงินมีการปรับตัวไปสู่การเป็นผู้ช่วยและเพื่อนคู่คิดธุรกิจ ในการบริการด้านภาษีธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัว ด้วยการจัดการภาษีให้อยู่ในรูปดิจิทัล ที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการด้านภาษีของธุรกิจลงได้อย่างชัดเจน ด้วย บริการ e-Withholding Tax จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิดธุรกิจที่ช่วยดูแลคุณ ซึ่งมีจุดเด่นของบริการที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

e-Withholding Tax

สะดวก ง่าย ลดขั้นตอน ลดต้นทุนธุรกิจ

บอกลาไทม์ไลน์ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบเดิมๆ ไปได้เลย ด้วยบริหารจัดการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ตอบโจทย์แบบเบ็ดเสร็จ เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสากล เป็นทางเลือกที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของคุณให้น้อยลงกว่าเดิม

โดยธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ธนาคารจะทำการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากบัญชีผู้จ่ายเงิน และนำส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ซึ่งผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงินอีกต่อไป ซึ่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูลหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา

 

4 ความง่ายของบริการ e-Withholding Tax

1. ง่าย เพราะผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน

2. ง่าย เพราะผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง

3. ง่าย เพราะผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

4. ง่าย เพราะผู้จ่ายเงินสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 

โปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับผู้จ่ายเงิน : ฟรี! ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 63 - 31 ธันวาคม 64 *  โดยสามารถนำรายจ่ายจากการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-Withholding Tax มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 63 - 31 ธันวาคม 65 **

สำหรับผู้รับเงิน : ได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากมาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 5% และ 3% เหลือเพียง 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63 - 31 ธันวาคม 65 **

สนใจสมัครบริการ e-Withholding Tax ได้ที่ : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Manage-My-Business/Payments/eWithholding-Tax

 

เห็นหรือยังว่าภาษีธุรกิจยุคนี้ไม่มีอะไรยาก เพราะภายใต้โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หากเราสามารถนำมาผสานกับการทำธุรกิจและเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ก็จะสามารถลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายลง โดยให้ธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจคุณ เท่านี้ก็มีเวลาไปบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปต่อได้อย่างมั่นคง

 

หมายเหตุ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155815 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132078 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119323 | 24/11/2020
banner