e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล

SME Update
12/01/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 1226 คน
e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล
banner

ปัจจุบันโลกธุรกิจเข้าสู่ยุคของดิจิทัลที่การติดต่อซื้อ – ขาย และการทำธุรกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการยื่นเอกสาร จัดทำธุรกรรม หรือจัดเก็บหลักฐาน ต่าง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ e-Service มากขึ้น โดยการลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล และลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น

การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice & e-receipt) จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐ พยายามส่งเสริม และผลักดันออกมาเป็นนโยบายต่าง ๆ เช่น มาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 ที่ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากกว่า

อย่างล่าสุดปีนี้ (2567) ภาครัฐได้ออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มาลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท มีชื่อว่า Easy E-Receipt ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อยากให้ผู้ประกอบการหันเข้ามาสู่ระบบดิจิทัลกัน หลายองค์กรจึงต้องเร่งมือ เตรียมพร้อม ระบบ e-tax ไว้ตอบรับกับนโยบาย หากยังมีข้อสงสัยว่าควรเริ่มต้นอย่างไร? ในอินโฟกราฟิกนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice กันในหลาย ๆ ประเด็น


e-Tax Invoice คืออะไร?

คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการออกใบกํากับภาษีรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ 100% ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือบริการ รวมทั้งกิจการร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและลูกค้าที่ทำธุรกิจซื้อ – ขายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ในทันท่วงที
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์


สำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรวางแผนและเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ โดยพิจารณาถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ข้อมูลคู่ค้า และข้อมูลทางการเงิน
ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามวิธีที่ตกลงกัน และมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีถัดไป


การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และเมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด


** ศึกษาขั้นตอนการทำ e-Tax ได้ที่

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/main#top
ระบบ e-Tax Invoice เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย จะช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและคู่ค้า ช่วยลดขั้นตอนวุ่นวายแบบเดิม ๆ และยังลดปัญหาเอกสารใบกำกับภาษี ตกหล่น สูญหาย หรือความล่าช้าของการได้รับใบกำกับภาษีอีกด้วย

ถ้าใช้ระบบนี้แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ สามารถนำส่งและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย


นอกจากนี้ยังรองรับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ มาตรการของรัฐบาลที่ประกาศออกมา กิจการหรือร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 มาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี มูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท เมื่อใช้ใบกำกับภาษี หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) และล่าสุดกับ Easy E-Receipt หนึ่งในโครงการจากรัฐบาล ที่ประชาชนผู้ใช้บริการ หรือซื้อสินค้าจากผู้ประกอบร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน


** ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf

https://flowaccount.com/blog/easy-e-receipt-2567/

https://www.leceipt.com/blog/company-guidelines-easy-e-receipt-2567


อ้างอิง

กรมสรรพากร

https://www.rd.go.th/publish/seminar/Seminar_190722.pdf

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2022/12/etax_01.pdf

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf
Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503006 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130185 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124385 | 28/10/2020
banner