เชื่อมเกษตรกรกับ e-Commerce กลยุทธ์ ‘เวียดนาม’ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

SME Update
26/08/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2406 คน
เชื่อมเกษตรกรกับ e-Commerce กลยุทธ์ ‘เวียดนาม’ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
banner

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เวียดนาม เติบโตขึ้นอย่างมาก มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการบริโภคสินค้าที่สูงขึ้น และการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ตามรายงานของสหประชาชาติ (UN) เผยว่า เวียดนามได้ขยับมารั้งอันดับ 63 ในการจัดอันดับความพร้อมด้านอีคอมเมิร์ซโลก

โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และสร้างแรงผลักดันสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเวียดนามในการมองหากลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ และเข้าหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย เพื่อขยายตลาดและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 กรุงฮานอยในฐานะหนึ่งในสองเมืองชั้นนำด้านการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ มีแผนจะมียอดค้าปลีกออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 โดยคาดว่าประชากรร้อยละ 55 จะเข้าถึงการซื้อสินค้าออนไลน์และร้อยละ 50 ของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมจะเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัลช่วงปี 2564 - 2568 โดยมีเป้าหมายภายในปี 2568 ประชากรเวียดนามร้อยละ 55 จะมีการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการใช้จ่ายผ่านการซื้อของออนไลน์อยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งภายใต้นโยบายดังกล่าวรัฐบาลเวียดนามมีการส่งเสริมธุรกิจ Start Up อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมที่หลากหลายและมีความชัดเจนมากขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

แม้ e-Commerce เวียดนามทุกด้านจะเติบโต แต่เกษตรกรกลับสวนกระแส

โดยจากสถิติของกรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท เผยว่าในปัจจุบันมีเกษตรกรเพียงประมาณ 8,000 ครัวเรือน และมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 14,500 รายการเท่านั้น ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ด้วยเหตุนี้กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม จึงได้วางยุทศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรจำนวน 5 ล้านครัวเรือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในปีนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเกษตร โดยแผนยุทธศาสตร์ได้รับการอนุมัติเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการนำผลิตภัณฑ์สู่โลกออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเกษตรกรรมและชนบท

ซึ่งหน่วยงานด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท หน่วยงานอุตสาหกรรม รวมถึงการค้าในภาคท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ที่ได้รับการคัดเลือก 2 แห่ง ได้แก่ Vietnam Post และ Viettel Post เพื่อจัดทำแผนการเชื่อมโยงเกษตรกรกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

โดยมีตัวอย่างได้แก่ การบริโภคลิ้นจี่ของจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้จำหน่ายลิ้นจี่กว่า 8,000 ตัน ใน 63 จังหวัดทั่วประเทศผ่าน 2 ช่องทางคือ Postmart และ Voso

แม้ปริมาณสินค้าเกษตรที่ขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนอกจากจะช่วยขายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยโปรโมตสินค้าและขยายตลาดโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ดังนั้นการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกับภาคเกษตรกรจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขายผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและเข้าถึงฐานผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการตลาด การคาดการณ์ความต้องการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิต จากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเกษตรกรรมและชนบทของเวียดนาม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศให้มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพรวม

 

แหล่งอ้างอิง :

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503045 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130214 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124721 | 28/10/2020
banner