Delta Angel Fund ช่องทางแหล่งเงินทุนสำหรับ Startup

SME Startup
09/09/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2922 คน
Delta Angel Fund ช่องทางแหล่งเงินทุนสำหรับ Startup
banner

เส้นทางแจ้งเกิดธุรกิจด้วยทุนคนอื่น ยังคงมีพร้อมให้ผู้ที่มีความสามารถเข้าไปถางทางสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในหน่วยงานองค์กรที่พร้อมสนับสนุน อัดฉีดงบให้เปล่า SMEs, Startup ในการช่วยปั้นธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ชื่อ “กองทุนนางฟ้า” เป็นงบประมาณที่หนุนส่งธุรกิจไปแล้ว 13 ล้านบาท โดยเฉพาะธุรกิจ-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC โรบอทฆ่าเชื้อระดับ DNA แบบ 360° ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 500 ราย โดยยังคงปูทางเปิดโอกาสให้ Startup หน้าใหม่เดินเข้าสู่การทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อเนื่องต่อไปทุกๆ ปี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

โครงการนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่” (Delta Angel Fund) เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ (Startup) ที่มีไอเดียหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้

โดยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนดังกล่าว ขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้าเกณฑ์กองทุนฯ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ที่จะก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องปีเป็นปีที่ 5 ที่เดลต้าฯ ให้การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละปีกว่า 3.2 ล้านบาท

เปิดรับตั้งแต่นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยมีแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ จํานวน 30 ทีม ซึ่งคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Clip VDO แนวคิดธุรกิจแผนงานโครงการลงทุน และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีม จะได้รับการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ แบบครบทุกมิติการลงทุนและการทำธุรกิจ ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ครั้งที่ 1 พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จาก Clip VDO คณะกรรมการจะพิจารณาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับโจทย์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งโอกาสการเติบโตและความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง

ครั้งที่ 2 พิจารณาโมเดลธุรกิจเพื่อตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund รอบที่ 1 (Pitching Day)คณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน จะพิจารณาโมเดลธุรกิจที่มีความเติบโตและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด

ครั้งที่ 3 พิจารณาแนวคิดแผนธุรกิจ เพื่อตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund รอบที่ 2 (นําเสนอเพิ่มเติมเชิงลึก) คณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน จะพิจารณาแนวคิดแผนธุรกิจของผู้ที่คณะกรรมการได้คัดเลือก เพื่อตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund (ผลการพิจารณา วงเงิน จํานวนผู้ได้รับทุน และคําตัดสินต่างๆ ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

จากการดำเนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 650 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกและสนับสนุนเงินทุน 128 ทีม รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ 70 ล้านบาท สามารถขยายผลสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 500 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 80 ล้านบาท และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาท

โดยเงินทุนจัดเป็นปัจจัยสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ และเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนเงินทุน Angle Fund ต่อเนื่องเป็นระยะยาว ซึ่งโครงการ Delta Angel Fund จะเป็นอีกส่วนในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจเงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ และเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนเงินทุน Angle Fund ต่อเนื่องเป็นระยะยาว และโครงการ Delta Angel Fund จะเป็นอีกส่วนในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกโครงการที่ SME และ Startup ไม่ควรพลาดในการเข้าร่วมชิงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ ที่จะช่วยสร้างโอกาสพลิกชีวิตได้อีกด้วย.

 

แหล่งอ้างอิง :

https://angelfund.dip.go.th/

https://www.prachachat.net/ สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


6 Step สร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นกิจการ

5 สตาร์ทอัพมาแรงและเติบโตได้ในช่วง COVID-19


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62221 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40894 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36494 | 12/12/2019
banner