โควิด 19 เร่งในเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

SME Update
24/11/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2604 คน
โควิด 19 เร่งในเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
banner

วิกฤติโรคโควิดครั้งนี้ อาจเป็นโอกาสเติบโตของภาคเกษตรไทย คือการที่แรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากเดินทางกลับบ้าน จากเดิมทิ้งบ้านไปหางานต่างถิ่นปล่อยคนเฒ่าคนแก่ทำการเกษตรตามยถากรรม จึงกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญของรัฐบาล ในการดำเนินนโยบายจูงใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่เดินหน้าทำการเกษตร ลดการกระจุกตัวของที่ดิน ขยายโครงข่ายแหล่งน้ำ รวมถึงหนุนเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเกษตร และพัฒนาทักษะทางธุรกิจและดิจิตอลให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้รายได้จากภาคเกษตรจะกลับมามีบทบาทในฐานะ "รายได้หลัก" ของครัวเรือนอีกครั้ง

แม้ปัจจุบันโรคโควิดในประเทศไทยถือว่าคลี่คลายลงแล้ว แต่มีหลายภาคธุรกิจที่บาดเจ็บหนักที่สุด เช่น ภาคโรงแรม การท่องเที่ยว และบริการ รวมถึงเหล่าธุรกิจที่ต้องบริโภคแบบแนบชิดสนิทเนื้ออย่างสถานบันเทิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และงานคอนเสิร์ตต่างๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้คือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตวันโตคืน

ขณะที่ภาคเกษตรยิ่งนานวันยิ่งลดน้อยด้อยความสำคัญ จากงานวิจัยภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย ล่าสุดคิดเป็นสัดส่วนเพียง 8% ของจีดีพีไทย เนื่องจากเกษตรกรทุกวันนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพารายได้นอกภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของรายได้ทั้งหมด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ภาคเกษตร เครื่องจักรสำคัญพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

จากงานวิจัยภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมภาคเกษตรไทยอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน? ในครั้งล่าสุดได้นำเสนอว่าต้นทุนในภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อกำไรที่ลดลงจนการปลูกสินค้าเกษตรหลายชนิดกลับยิ่งทำยิ่งจน อีกทั้งหนี้สินครัวเรือนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่เกษตรกรอายุ 85 ปี ยังมีมูลหนี้เฉลี่ยสูงถึงหลักแสนบาท จึงไม่น่าแปลกใจที่แรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มแก่ชราลง เพราะคนรุ่นใหม่ต่างหันหน้าไปหาอาชีพอื่น

โดยปี 2561 เกษตรกรไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 46% โดยอายุเฉลี่ยของหัวหน้าครอบครัวในภาคการเกษตรสูงถึง 58 ปี ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเกษตรไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างเต็มขั้นอย่างไรก็ตามวิกฤติโควิด19 ที่ทำให้หลายอุตสาหกรรมทรุดหนัก อาจเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคการเกษตรจะกลายเป็นกลจักรสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจและเกษตรกรไทยที่รัฐต้องเร่งปลดล็อคหลายอย่าง ไม่ว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าสินค้าตกต่ำ และต้องเร่งหามาตรฐานช่วยเหลือ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่นำความคิดมาต่อยอดการทำเกษตรจากรุ่นเก่า ซึ่งการระบาดของโรคโควิด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อแรงงานวัยหนุ่มสาวที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ต และมีทักษะด้านดิจิตอล ต่างเดินทางกลับบ้านเกิดหลังจากเมืองใหญ่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตอีกต่อไป

 

7 นวัตกรรมการเกษตรเสริมศักยภาพภาคเกษตรไทย

โควิด 19 ส่งกระทบไปในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีการเลิกจ้างจากการปิดกิจการมากกว่า 10 ล้านคน ทำให้ต้องกลับมาตุภูมิ “การเกษตร” จึงเป็นเป้าหมายทางเลือกแรกของหลายๆ คนที่จะใช้ดินแดนสุวรรณภูมิอย่างประเทศไทย ที่มีทรัพย์อยู่ในดิน สินอยู่ในน้ำ ที่เปรียบเหมือนแหล่งผลิตทองคำล้ำค่า ที่สำคัญที่กลุ่มคนเหล่านี้ที่สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ที่จะผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ กับการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับทิศทางกับกระแสของทั่วโลก และนำมาปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ซึ่งสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ให้คำแนะนำว่ามี 7 นวัตกรรมการเกษตรที่จะเร่งพัฒนายกระดับเกษตรกรดั้งเดิม ในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการเกษตรของไทย ประกอบด้วย

1. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เป็นการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต์ให้เกิดธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการอาหารปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน

2. เกษตรดิจิทัล เป็นเทรนด์ใหญ่ที่ทั่วโลกต้องการ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้เซนเซอร์เก็บข้อมูลระดับน้ำที่แปลงนาข้าว โดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลจากที่บ้านได้ผ่านมือถือ เมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอก็สามารถทำนายสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำขึ้น

3. การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ จากเดิมที่คุ้นเคยทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมงแบบฟาร์ม ที่มีปัจจัยมากมายยากที่จะควบคุม ทำให้การปลูกพืชแนวตั้งหรือโรงงานปลูกพืชที่มีขนาดใหญ่ เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน เป็นแนวโน้มที่เริ่มเห็นในทั่วโลก

4. เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ แม้ว่าตอนนี้จะมีแรงงานกลับถิ่นฐานและมีคนสนใจทำเกษตรกรรมมากขึ้น แต่ต้องมีแนวทางในการดึงดูดให้คนหันมาทำการเกษตร ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงงาน สามารถทำการเกษตรได้เหมือนเกมส์ปลูกผักโดยมีระบบต่างๆ ช่วยสนับสนุน

5. บริการทางธุรกิจเกษตร ในช่วงออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญของชีวิตประจำวันที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปหลังโควิด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งตลาดอีคอมเมิร์ซและระบบขนส่งอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และช่วยในการส่งสินค้าอาหาร–เกษตรแบบเร่งด่วน 

6. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสินค้าเกษตรเมืองร้อนของไทยมีผิวเปลือกบาง ทำให้ง่ายต่อการเน่าเสียและเก็บรักษายาก ดังนั้นสิ่งที่ควรเร่งสร้างสำหรับธุรกิจนี้ ได้แก่ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเก็บรักษาความสด โดยที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. ธุรกิจ “ไบโอรีไฟนารี” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรที่มีโอกาสเติบโตและหลายภาคส่วนให้ความสนใจ โดยเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ ให้ทำหน้าที่เสมือนโรงงาน (cell factory) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

แนวทางเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการเกษตร และต้องการยกระดับการเกษตรของไทยไปพร้อมกัน ด้วยการการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาในแนวคิดเกิดรูปแบบทำเกษตรแนวทางใหม่

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : https://thaipublica.org/ 

                                 https://www.nia.or.th/ 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


‘สวนทุเรียนลุงแกละ’ การปรับใช้ Agritech ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มมูลค่าผลผลิต

‘ไร่ลุงท็อป’ จากเด็กหัวการตลาดผงาดสู่ธุรกิจร้อยล้าน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503080 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130234 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124898 | 28/10/2020
banner