เก็บภาษี ‘e-Service’ ดีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

SME Update
25/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 5062 คน
เก็บภาษี ‘e-Service’ ดีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอย่างไร?
banner

เทคโนโลยียุคดิจิทัลส่งผลให้รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศสามารถให้บริการแก่บุคคลต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจำนวนมาก ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการในประเทศที่ให้บริการ e-Service ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการต่างประเทศไม่ต้องดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียมูลค่าเพิ่ม เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบในการทำธุรกิจ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme  

 

ทางออก ตามมาตรฐานสากล

ดังนั้นนานาประเทศจึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหานี้ ด้วยการทำตามคำแนะนำของ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่ทำตามคำแนะนำนี้มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย เบลเยียม สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน สิงคโปร์ เป็นต้น

 

ภาษีนี้..มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดบ้าง?

ได้แก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการ e-Service จากต่างประเทศ อาทิเช่น บริการดาวน์โหลดหนัง/ภาพยนตร์ เพลง เกม สติกเกอร์ สื่อโฆษณา เป็นต้น และแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการในไทย เช่น  Apple, Google, Facebook, Netflix, Line, YouTube, TikTok ซึ่งมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

 

กรมสรรพากร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง?

ด้านกฎหมาย

กรมสรรพากรได้ดำเนินการแก้ไขประมวลรัษฎากรตามแนวทางของ OECD (ฉบับที่) พ.. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ [e-Service]) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ ภายใต้ระบบ pay-only (ห้ามหักภาษีซื้อ) ไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและรายงานภาษีซื้อ

 

ด้านระบบอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ Simplified VAT System for e-Service (SVE) เป็นระบบการจดทะเบียน การยื่นแบบฯ และการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Best Practice ของต่างประเทศ โดยสามารถดำเนินการได้ที่ www.rd.go.th เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

 

การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

- สามารถเรียกเชิญพบหรือออกหมายไปยังผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษี

- ออกหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขอข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน

- การแสดงรายชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทำให้ผู้บริการอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังได้ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศด้วย เช่น การเข้าภาคีความตกลง Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) ซึ่งมีบทบัญญัติครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกรูปแบบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศด้วย

 

ข้อดีภาษี ‘e-Service’

- สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

- ช่วยปิดช่องโหว่ของกฎหมาย โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการ e-Service ต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบฯ และนำส่งภาษี เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในประเทศ

- ยกระดับการบริหารจัดเก็บภาษีในไทย สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

- สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท

 

ทำไมทุกประเทศต่างจับตา "ภาษีธุรกิจบริการดิจิทัล"

ธนาคารโลก (World Bank) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา "เศรษฐกิจดิจิทัล" มีสัดส่วนกว่า 15.5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก (GDP) และเติบโตรวดเร็วกว่าจีดีพีโลกถึง 2.5 เท่า จึงเป็นผลให้ในปี 2561 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอพิจารณาการจัดเก็บภาษีธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service Tax : DST) อัตรา 3% ของรายได้ที่มาจากการให้บริการโฆษณาออนไลน์ รายรับหรือรายได้ที่มาจากกิจกรรมการเป็นตัวกลางทางดิจิทัล และยอดขายของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมของผู้ใช้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมสำหรับผู้ประกอบการและนำรายได้จากภาษีไปพัฒนาประเทศต่อไป

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.bangkokbiznews.com/

https://www.prachachat.net/

https://www.khaosod.co.th/

https://www.rd.go.th/

https://www.thairath.co.th/

https://news.bloombergtax.com/

https://taxfoundation.org/   สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503056 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130223 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124797 | 28/10/2020
banner