ผู้บริโภคจีนกำลังซื้อโต โอกาสฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก

SME Go Inter
01/07/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 18425 คน
ผู้บริโภคจีนกำลังซื้อโต โอกาสฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก
banner

จากการเปิดเผยของ Japan Times พบว่า บริษัทของญี่ปุ่นได้ดำเนินการเสริมกลยุทธ์การค้า อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เพื่อชดเชยยอดขายในประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะการบุกตลาดออนไลน์ของจีน นอกจากนี้องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization) ยังได้เปิดเผยว่า ในปี 2020 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 หรือคิดเป็นมูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่ ABC สำนักข่าวประเทศสเปน เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวสเปนคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะค่อยๆ สงบลงในอนาคต และรัฐบาลสเปนเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะใช้ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ในการปรับตำแหน่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสเปนใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งก็ได้มีการกล่าวถึงวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เนื่องจากมีกำลังการซื้อที่แข็งแกร่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

เมื่อพิจารณาในฝั่งของตลาดการบริโภคสินค้านำเข้าของจีนพบว่ามีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2021 การค้าระหว่างประเทศของจีนเติบโตมาก โดยในเดือนเมษายน 2021 มีมูลค่าการนำเข้าถึง 1.4363 ล้านล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 เป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในตลาดขยายตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับการบริโภคของประชาชนที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ขณะที่ภาพรวมการพัฒนาด้านการบริโภคสินค้านำเข้าของจีนปัจจุบันมีจุดเด่นที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

 

1. ด้านประเภทของการบริโภค

สินค้านำเข้าถูกเปลี่ยนแปลงจากสินค้านำเข้าเพื่อการผลิตเป็นสินค้านำเข้าเพื่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยในอดีตจีนมีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างน้อย แต่หลายปีมานี้สืบเนื่องมาจากประชากรเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้การบริโภคของชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากเริ่มหันมานิยมสินค้านำเข้าจากตลาดต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น

 

2. ด้านแนวคิดของการบริโภค

ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการบริโภคสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ และมีความเป็นไฮเอนด์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และรูปแบบการพัฒนาสินค้านำเข้าที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีโอกาสใหม่สำหรับซัพพลายเออร์ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

3. ด้านรูปแบบการบริโภค

จากเดิมการค้าสินค้านำเข้าจะเป็นในลักษณะการค้าทั่วไปและการค้าเพื่อการแปรรูป (Processing Trade) ปัจจุบันมีรูปแบบการค้าสินค้านำเข้าที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้รูปแบบการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคในรูปแบบต่างๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลสืบนื่องจากการเกิดขึ้นของการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ จากรูปแบบการนำเข้าปริมาณมากของธุรกิจ B2B ได้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบธุรกิจส่วนบุคคล ที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

 

4. ด้านแหล่งที่มาของการบริโภค

พบว่ามีสินค้าและบริการนำเข้ามาจากทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศด้อยพัฒนาตามเส้นทาง BRI ในช่วงที่มีการจัดงาน China International Import Expo โดยจีนได้เสนอบูธฟรี 2 ที่สำหรับประเทศด้อยพัฒนาที่เข้าร่วมงาน ให้ได้มีโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าในจีน และจีนยังได้กำหนดอัตราภาษีพิเศษสำหรับประเทศด้อยพัฒนา โดยในที่นี้สินค้ากว่าร้อยละ 90 ของบางประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีศุลกากรด้วย

 

หลังจากที่จีนได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก ในการลดภาษีและเปิดตลาดในประเทศ ทำให้การบริโภคสินค้านำเข้าได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดดังกล่าว ส่งผลให้จนถึงปัจจุบันภาษีศุลกากรเฉลี่ยของจีนลดลงจากร้อยละ 15.3 เป็นร้อยละ 7.5 และภาษีถ่วงน้ำหนักเหลือเพียงร้อยละ 4.4 ซึ่งเกือบเทียบเท่าระดับของประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนในการระบาดของโรคโควิด 19 และสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นการฟื้นตัวของตลาดจีนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่มั่นคงของเศรษฐกิจโลก แสดงให้เห็นได้จากในปี 2020 ที่ผ่านมา จีนไม่เพียงแต่มีเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ทะลุถึง 100 ล้านล้านหยวน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ถึงเศรษฐกิจจีนว่าในปี 2021 จะขยายตัวถึงร้อยละ 8.4 ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาคม ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตลอดทั้งปี เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งของการบริโภคของจีน และการเพิ่มระดับของการเปิดตลาดสู่โลกภายนอกของจีนนั้น ล้วนส่งผลดีต่อนานาประเทศ พร้อมๆ กับที่จะผลักดันให้จีนได้กลายเป็นขุมพลังแห่งใหม่ของเศรษฐกิจโลกในอนาคตอันใกล้ได้อย่างแน่นอน

สำหรับการค้าระหว่างประเทศของจีนกับไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2021 พบว่าจีนมีการค้าระหว่างประเทศกับไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.63 แบ่งเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.87 และการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.17 แสดงให้เห็นว่าจีนยังคงมีความเชื่อมั่นในการทำการค้าระหว่างประเทศกับไทย

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ควรแสวงหาโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง เช่นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญของจีน การศึกษานโยบายทางการค้าต่างๆ อาทิ การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการ รวมถึงการแสวงหาคู่ค้าใหม่ในเมืองรองที่มีศักยภาพ ขยายตลาดสู่เมืองใหม่ที่ยังคงมีโอกาสและการแข่งขันน้อย

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.ditp.go.th

http://www.ce.cn/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90314 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44525 | 10/10/2020
banner