น้ำพริกจีนโตต่อเนื่อง เข้าใจตลาดเพื่อสร้างโอกาสรุกแดนมังกร

SME Go Inter
18/12/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 16848 คน
น้ำพริกจีนโตต่อเนื่อง เข้าใจตลาดเพื่อสร้างโอกาสรุกแดนมังกร
banner
นอกจากคนไทยแล้ว จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมรับประทาน ‘น้ำพริก’ เช่นเดียวกัน โดยน้ำพริกที่พบเห็นได้บ่อยและมีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปในตลาดจีน ได้แก่ น้ำพริกเนื้อวัว น้ำพริกหมู น้ำพริกไก่ และน้ำพริกล้วน นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำพริกในตลาดจีนได้รับการพัฒนาใส่ส่วนผสมของและเครื่องปรุงรสอื่นๆ เพื่อให้ได้รสชาติที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ น้ำพริกรสกระเทียม น้ำพริกเนื้อวัวผสมเห็ดทรัฟเฟิล และน้ำพริกหมูผสมถั่ว


ส่งผลให้มูลค่าของตลาดน้ำพริกจีนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่าตลาดอุตสาหกรรมน้ำพริกจีนตั้งแต่ปี 2017 มีมูลค่า 32,400 ล้านหยวน ส่วนในปี 2020 ขนาดตลาดน้ำพริกมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 37,300 ล้านหยวน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 4.8 และคาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดน้ำพริกจีนจะมีมูลค่า 39,000 ล้านหยวน 

ปัจจุบันการพัฒนาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ทำให้ปริมาณยอดขายของแบรนด์น้ำพริกออนไลน์ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้ำพริกที่มีชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียของจีน จะเน้นเจาะตลาดผู้บริโภคระดับสูง ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทำด้วยมือ (ไม่ใช้เครื่องจักร) และที่ให้ความรู้สึกถึงรสชาติดั้งเดิม ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภควัยหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ว่าราคาน้ำพริกที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จะมีราคาสูงกว่าน้ำพริกที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ต แต่ก็ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ความรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พิเศษ มีปริมาณการผลิตน้อย ทำให้แต่ละแบรนด์มีความใส่ใจในการผลิตมากกว่าน้ำพริกทั่วไปที่ผลิต จำนวนมากๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำพริกในตลาดออนไลน์มีรูปแบบของรสชาติที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากกว่าน้ำพริกในตลาดออฟไลน์

น้ำพริกในตลาดจีนมักจะมีความเฉพาะตัวแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพัฒนา รสชาติให้เหมาะสมตามอาหารยอดนิยมประจำท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาน้ำพริกให้มีความสำเร็จรูปเหมาะสมกับคนที่ทำอาหารไม่เป็น ก็สามารถนำน้ำพริกไปประกอบอาหารเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติดีได้ดังนั้น ผู้ผลิต - ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำพริกจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรสชาติของน้ำพริก ให้สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น มีความทันสมัย - เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของจีนในปัจจุบัน

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อ การพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกระแสความนิยมอาหารประเภทต่างๆ ที่เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง ทำให้ผู้บริโภคแดนมังกรมักจะเลือกซื้อเครื่องปรุงรสอาหารหรือน้ำพริกที่ตนชื่นชอบ และแบรนด์เป็นที่มีชื่อเสียง - เป็นที่รู้จักในตลาดในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญ อันเป็นเหตุผลให้ผู้ผลิตแบรนด์น้ำพริกที่มีชื่อเสียงยังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดอุตสาหกรรมน้ำพริก จะให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์น้ำพริกให้ติดตลาดและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลักได้มากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวจีนให้มากขึ้นด้วยการบริโภคน้ำพริกจีนขยายตัว โอกาสผู้ประกอบการไทยรุกตลาดแดนมังกร

ปัจจุบันน้ำพริกได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันของชาวจีน โดยในปี 2020 แดนมังกรมีปริมาณการผลิตน้ำพริกจำนวน 5.73 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในขณะที่ด้านมูลค่าคาดการณ์ว่าในปี 2021 ตลาดน้ำพริกจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 39,000 ล้านหยวน
แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความต้องการน้ำพริกสำเร็จรูปของผู้บริโภคชาวจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย  เนื่องจากผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยจำนวนมาก เริ่มแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น

โดยปัจจุบันพบว่ามีน้ำพริกสำเร็จรูป อย่างน้ำพริกเผา น้ำพริกเครื่องแกงต่างๆ ของไทย วางจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ยังไม่มีความหลากหลายมากนัก ดังนั้น ตลาดน้ำพริกจึงถือเป็นอีก ตลาดที่น่าจับตามองของผู้ประกอบการไทย 

เนื่องจากมีความต้องการของผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดน้ำพริกเข้าสู่ตลาดจีนสามารถพิจารณาทดลองตลาด โดยการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างคลิปวิดีโอสั้นร่วมกับ KOL หรืออาจจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองในรูปแบบการทำอาหารและใช้น้ำพริกของไทยเป็นส่วนประกอบ เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำพริกและวิธีการใช้งานไปในคราวเดียวเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกของไทย และกระตุ้นความต้องการในการบริโภคในตลาดจีนให้มากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมและความชอบของชาวจีนแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับลด - เพิ่มรสชาติใหม่ๆ ให้กับน้ำพริก เพื่อให้สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดน้ำพริกในแดนมังกรได้ง่ายขึ้น


แหล่งอ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว
https://www.askci.com/news/chanye/20211127/1016411671387.shtml


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90311 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44524 | 10/10/2020
banner