จีน-ญี่ปุ่น ประชันสมรภูมิการค้า การลงทุนใน CLMVT

SME Go Inter
23/10/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2392 คน
จีน-ญี่ปุ่น ประชันสมรภูมิการค้า การลงทุนใน CLMVT
banner

ถนนทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับวันยิ่งชัดเจนมากขึ้น หลังจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในภูมิภาคแห่งนี้คลี่คลายลง ตรงข้ามกับทั่วโลกยังแพร่ระบาดไม่หยุดฉุดเศรษฐกิจพังพินาศ และยังทำลายบรรยากาศลงทุนส่งผลให้กลุ่มทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะกลุ่มทุนจากเอเชียและยุโรปต่างก็หันมาให้ความสำคัญชาติอาเซียน ในฐานะเป็นภูมิภาคดาวจรัสแสงแห่งซีกโลกตะวันออก เช่นเดียวกับกลุ่ม CLMVT 5 ประเทศ  ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ที่เนื้อหอมไม่แพ้กันและกำลังกลายเป็นสมรภูมิการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคแห่งนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีแค่ 2 ชาติมหาอำนาจเอเชีย คือ จีนและญี่ปุ่น ที่เข้าไปขยายบทบาททางด้านการค้าและการลงทุนใน CLMVT แต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้จีนผงาดขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 เหนือญี่ปุ่นในสถานะผู้เล่นสำคัญภูมิภาคนี้ ทั้งด้านการค้าและการลงทุนเติบโตไม่หยุดขยับแซงหน้าญี่ปุ่นแบบไม่เห็นฝุ่น แม้แต่ประเทศไทยที่เคยเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 5 ทศวรรษ ยังถูกจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนโดยมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นผู้ลงทุนอันที่ 1 ในประเทศไทยในปี 2019 คิดมูลค่า 2.62 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับญี่ปุ่น คิดมูลค่า 7.31 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วย ฮ่องกง คิดมูลค่า 3.63หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามการแข่งขันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นใช่ว่าจะสิ้นสุดลงแบบง่ายดาย ตราบใดที่ CLMVT ยังมีผลประโยชน์ที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ทั้ง 2 ประเทศมหาอำนาจ การช่วงชิงย่อมมีให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วงชิงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก คือพื้นที่แห่งการแข่งขันที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้ ญี่ปุ่น มีโอกาสใช้ประโยชน์จากท่าเรือดานังของเวียดนาม และท่าเรือในเขตโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย (ท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบัง) ได้มากกว่า

ทำให้จีนต้องหันหัวรบมองหาแหล่งพัฒนาแห่งใหม่ และกัมพูชาคือตัวแปรสำคัญที่จีนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท่าเรือ เป้าหมายอยู่ในพื้นที่เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งจีนหวังจะขยายภาคการผลิตและส่งออกทางทะเลไปยังตลาดชาติตะวันตก ซึ่งไม่แตกต่างกับการแข่งขันลงทุนในเขตตะวันตกของเมียนมาติดกับมหาสมุทรอินเดีย ต่างกำลังลงทุนพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมริมชายฝั่งอย่างแข็งขัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปสู่เอเชียใต้

 

ไทยพลอยได้รับอานิสงส์ทั้งขึ้นทั้งล่อง

การที่จีนผงาดขึ้นเป็นผู้เล่นสำคัญใน CLMVT บั่นทอนความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นอย่างมาก ทำให้ญี่ปุ่นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทวงบทบาทกลับคืนมา ซึ่งในมุมมองของ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย สะท้อนความคิดเห็นว่าไทยมีแต่ได้กับได้ เพราะจะว่าไปแล้วไทยเองยืนอยู่ในฐานะ “เหยียบเรือสองแคม” โดยรัฐบาลไทยให้น้ำหนักที่สำคัญทั้งจีนและญี่ปุ่นในระดับที่เท่าเทียมกัน ด้วยการเชิญนักลงทุนทั้งจากจีนและญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน EEC

ส่วนเมียนมาและลาวตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งจีนและญี่ปุ่นต่างแข่งขันสร้างอิทธิพลด้วยการให้เงินอุดหนุนและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือแบบเปล่าและเข้าไปลงทุนให้ ตลอดทั้งเข้าไปร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือรัฐบาลกับเอกชน ทำให้ประชากรในภูมิภาคแห่งนี้รวมมากกว่า 250 ล้านคน ยกฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าอดีตที่ผ่านมา มีทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ภาคเหนือของไทยประตูสู่จีนตอนใต้

การที่จีนพัฒนาประเทศก้าวกระโดดในมุมมองของ นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานกรรมการบริษัทแม่โขง เดลต้า ทราเวลเอเจนซี จำกัด บอกว่าส่งผลดีต่อกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างมาก สำหรับภาคเหนือของประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงกับจีนทางตอนใต้ได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคเหนือ จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ด้านโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้หากไทยสามารถเกาะกระแสจีนเติบโต ด้วยการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะสร้างโอกาสในการลดการพึ่งพิงวัตถุดิบและตลาดภายนอกภูมิภาค ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ภาคเอกชน อีกยังได้เพิ่มโอกาสการค้าสินค้าและบริการของไทยในตลาด CLMV

นอกจากนี้สามารถขยายตลาดจีนตอนใต้ และโอกาสในการเพิ่มบทบาทในห่วงโซ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจให้สามารถพัฒนาร่วมกันได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายที่ไทยควรเตรียมความพร้อมรองรับในด้านต่างๆ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง การลดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ระหว่างเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่สำคัญการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเปิดตลาดที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้นตามมาด้วย

ไม่ว่าจีนหรือญี่ปุ่นจะแย่งกันเป็นหัวขบวนในด้านการค้า การลงทุนใน CLMVT ประเทศไทยยังสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายนี้ได้ในทุกทาง เห็นได้จากการพัฒนา EEC ก็มีทั้งจีนและญี่ปุ่นมาแสดงบทบาทการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งสองชาติเข้ามามีบทบาท จึงอาจกล่าวได้ว่า ณ จุดนี้ ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอาเซียนได้อย่างมีนัยสำคัญต่อไป 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


โควิดทุบลงทุน ‘เมียนมา’ คลายมนต์ขลัง 

"อาเซียน" เป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนยุโรป


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234499 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90326 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44547 | 10/10/2020
banner