จีน - อินเดีย ตลาดฮาลาลสำหรับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม

SME Go Inter
19/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 1784 คน
จีน - อินเดีย ตลาดฮาลาลสำหรับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม
banner

แม้อินเดียไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่มีประชากรมุสลิมมากถึง 195 ล้านคน หรือราวร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูจึงนิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติและไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้หากผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาลสามารถรุกตลาดไปสู่ชาวมุสลิมอินเดียอีก 195 ล้านคนได้ ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปอินเดียยังมีเพียงน้ำมันปาล์มเป็นหลัก มีมูลค่าส่งออกราวปีละ 80-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินค้าอาหารอื่นๆ ไทยแทบไม่มีการส่งออกไปยังอินเดีย

แต่ก่อนอื่นจากจะรุกตลาดนี้ลองมาดูพฤติกรรมบริโภคและพื้นฐานตลาดอินเดียกันก่อน ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ชาวอินเดียในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากแป้งสาลี ขณะที่ชาวอินเดียในแถบภาคใต้และภาคตะวันออกจะเน้นบริโภคข้าว ขณะเดียวกันการเลือกเวลาเข้าตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันชาวอินเดียยังคงนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงสดใหม่ ตลาดอาหารสำเร็จรูปในอินเดียจึงยังมีขนาดเล็ก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

อย่างไรก็ตาม ด้วยวิถีชีวิตของกลุ่มคนชั้นกลางและกลุ่มผู้มีรายได้สูงในอินเดีย ที่เริ่มหันมาเลือกรับประทานอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งและอาหารบรรจุกระป๋องแบบที่มีฝาดึงที่สามารถเปิดออกได้ง่าย จึงอาจกลายเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดอาหารฮาลาลในอินเดียในระยะถัดไป เนื่องจากอาหารอินเดียและอาหารไทยมีรสชาติเผ็ดร้อน และมีองค์ประกอบบางอย่างคล้ายๆ กัน อาทิ เครื่องแกง กะทิ และสมุนไพรบางชนิด

ด้านประเทศจีน ที่มีจำนวนประชากรมุสลิมราว 25 ล้านคน แม้จะมีสัดส่วนเพียง 2% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,439 ล้านคน แต่ชาวมุสลิมในจีนมีอัตราการเกิดและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในอัตราที่สูงกว่าประชากรจีนทั่วไปๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางการจีนยกเว้นนโยบายลูกคนเดียวให้แก่ชาวจีนมุสลิม  

โดยปัจจุบันชาวจีนมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบภาคกลางและทางตะวันตกของจีน อาทิ มณฑลกานซู มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ ขณะที่ในเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ อาทิ กรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ ก็มีชาวจีนมุสลิมกระจายตัวอยู่เช่นกัน

มีการประเมินว่า ผู้บริโภคมุสลิมในจีนมีแนวโน้มเปิดรับอาหารฮาลาลสไตล์ใหม่ๆ ได้ง่าย เนื่องจากปัจจุบัน อาหารฮาลาลในตลาดจีนมีรสชาติและสไตล์ที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้ว เช่น อาหารที่มีรสชาติผสมผสานระหว่างอาหารจีนกับอาหารจากตะวันออกกลาง หรือเป็นอาหารฮาลาลสไตล์ โมร็อกโก อียิปต์ และตุรกี ซึ่งเน้นบริโภคข้าวสาลี เนื้อไก่ และเนื้อวัว หรืออาหารฮาลาลสไตล์เอเชียใต้ ซึ่งเน้นบริโภคเครื่องเทศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ต้องการรุกตลาดอาหารฮาลาลในจีน ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงท่าทีและ นโยบายของรัฐบาลจีนที่มีต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเมื่อไม่นานนี้จีนเพิ่งประกาศยกเลิกระเบียบมาตรฐานอาหารฮาลาล ทั้งยังสั่งให้ร้านอาหารและแผงขายอาหารฮาลาล ลบข้อความภาษาอาหรับ ตลอดจนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้าอาหารที่ต้องการจับตลาดมุสลิมในจีน จึงอาจจะต้องเน้นส่งออกสินค้าอาหารที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งที่เป็นผู้บริโภคชาวมุสลิมและผู้บริโภคที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม เช่น กลุ่มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ (Natural Halal) อาทิ สินค้าประมง ผัก-ผลไม้เมืองร้อน ขณะที่การจะรุกตลาดอาหารฮาลาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Natural Halal ควรมีตราเครื่องหมายรับรองฮาลาล บนสินค้า มิเช่นนั้นผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศที่เป็นมุสลิม อาทิ อินโดนีเซียและมาเลเซียแทน  

ที่น่าจับตาหลังจากนี้ คือตลาดอาหารฮาลาลมีแนวโน้มเปิดรับอาหารฮาลาลในกลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เป็นอย่างมาก อาทิ อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ซึ่งเป็นอาหารที่มีการเติมสารอาหารหรือส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากสารอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ รวมไปถึงกลุ่มอาหารใหม่ (Novel Food) ซึ่งเป็นอาหารที่ได้จากแหล่งอาหารใหม่ อาทิ สาหร่าย ยีสต์ หรือเป็นอาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการผลิตมาก่อน อาทิ เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช (Plant-Based Meat) หรือผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตระดับนาโนเทคโนโลยี (Nano Food) ที่มีผลให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น หรือเก็บรักษาได้นานขึ้น

รวมทั้งตลาดอาหารฮาลาลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งก็เป็นตลาดที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นและกระแสแรงขึ้นมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นภายใต้มาตรการด้านฮาลาลที่ค่อนข้างเข้มงวด ในการที่ไทยจะฝ่าด่านส่งออกไปยังประเทศมุสลิมได้ มองมุมนี้จึงยังเห็นตลาดที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยและอาจเป็นตลาดที่เปิดกว้างมากด้วยสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90311 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44524 | 10/10/2020
banner