Library > Accounting & TAX

banner

บทความทั้งหมด

SME Update

ทำความเข้าใจ ‘ภาษี e-Service’ ติดปีกธุรกิจไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กฎหมาย e-Service หรือภาษี e-Service คือ การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service) และอิเล็กทรอนิกส...
5191 | 22/09/2021
SME Update

เก็บภาษี ‘e-Service’ ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้ มีผลอย่างไรกับภาคธุรกิจ?

หลังจากมีการประกาศใช้ กฎหมาย e-Service หรือภาษี e-Service ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยเป็นวิธีการจัดเก็บ VAT จากผู...
3173 | 23/08/2021
SME in Focus

จะหัก ณ ที่จ่าย หรือออกใบกำกับภาษี ก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

กระแส Digitization ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แต่หากมองในแง่ของคุณประโยชน์ที่ได้รับก็ถือเป็นความง่ายและสะดวกในการประกอบธุรกิจยุคนี้ ที่มีเครื่...
6732 | 02/04/2021
SME in Focus

ถอดแนวคิดภาษีหุ่นยนต์และ AI จะเป็นไปได้จริงๆ หรือ?

สมติฐานที่ว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมาแย่งงานมนุษย์ อาจไม่ใช่เรื่องที่คุยเล่นระหว่างวันอีกต่อไป จากข้อมูลระบุว่า ภายในช่วง...
3931 | 29/03/2021
SME Update

ธุรกิจ SME กับภาษีที่ต้องจ่าย?

การจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เก่งด้านการตลาด การบริหาร หรือมีลูกค้าอยู่ในมือ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายแ...
8502 | 20/03/2021
SME Update

ผู้ค้าตลาดนัด-ออนไลน์ รู้ไหม..ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

‘อาชีพขายของออนไลน์ - ตลาดนัด’ ช่วยสร้างรายได้งาม ไม่ต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้ อาชีพนี้จึงกลายเป็นแหล่งรายได้ยอดนิยม เมื่อมีรายได้หน้าที่สำคัญตามมา...
31623 | 04/03/2021
SME Update

เก็บภาษี ‘e-Service’ ดีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

เทคโนโลยียุคดิจิทัลส่งผลให้รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศสามารถให้บริการแก่บุคคลต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รว...
5144 | 25/02/2021
SME in Focus

จับตา Digital Trends ความท้าทายใหม่ที่ใครก็เลี่ยงไม่ได้

การระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ “new normal” หรือการใช้ชีวิตประจําวันโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส ซึ่งม...
2815 | 05/02/2021
SME Update

รีบดูเลย! ขึ้นภาษีป้ายดิจิตอล 233% อัตราใหม่ 1 ม.ค. 64

ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดยังเป็นสื่อที่ดึงดูดใจและมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะส...
18847 | 29/11/2020
SME Update

โค้งสุดท้าย...เร่งจัดประชุมงบการเงินไม่เกิน 30 พ.ย. 2563 นี้

ข้อมูลงบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ ซึ่งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลงบการเงินที...
3194 | 20/11/2020
SME in Focus

ถกแนวคิดเรื่อง ‘ภาษีหุ่นยนต์’ เรื่องใกล้ หรือยังไกลตัว

ภาษีหุ่นยนต์ มีด้วยเหรอ? เรื่องนี้มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงที่หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาทสำคัญในงานแต่ละสาขา ซึ่งเมื่อปี 2017 Bill Gates เคยเสนอไอเดียให้งา...
4017 | 13/11/2020
SME Update

เรื่องควรรู้ ‘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’

การเสียภาษีเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนที่ไม่ควรละเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินได้ ที่ดิน อาคารปลูกสร้าง การนำเข้าสินค้า ฯลฯ เช่นเดียวกับเรื่องของภาษี...
4772 | 05/09/2020
SME Update

สรรพากรเยียวยาภาษีลดผลกระทบโควิด-19

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะมีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ธุรกิจหลายประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งรับได้ม...
4304 | 21/05/2020
SME Update

ประกาศเกณฑ์ยื่นงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้น ปี 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2562 เปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง ผ่านระบบ DBD e-Filing และยื่นรูปแบบกระดาษ แต่ต้อง...
9497 | 03/01/2020
SME in Focus

เทคนิคบริหารเงินฉบับผู้ประกอบการ

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบในการบริหารเงิน คือ ข้อมูล ทั้งรายรับ รายจ่าย และกระแสเงินสด ยิ่งข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่ การวางแผนจัดการเงินย...
14148 | 27/11/2019
SME in Focus

5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด

กลยุทธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการนำพาธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย กำไรหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ใช่สิ่งชี้วัดว่าธุรกิจ...
9432 | 05/11/2019
SME in Focus

บริจาคให้กองทุนเพื่อการศึกษา หักภาษีได้ 2 เท่า

ข่าวดีสำหรับสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการบริจาคเพื่อส่งเริมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  ...
4692 | 31/10/2019
SME in Focus

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเอสเอ็มอี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่นิยมเรียกว่า แวต (Value Added Tax – VAT) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากผู้ใช้สินค้าหรือบริการโดยใช้ราคาสินค้าหรือบริการนั้...
5320 | 30/10/2019
SME in Focus

5 ทักษะนักบัญชียุค Digital Disruption

ยุค Digital Disruption สาขานักบัญชี เป็นอีกสาขาอาชีพที่มีการคาดการณ์ว่าอาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเช่นกัน จากผลการสำรวจ BBC ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย...
19974 | 29/10/2019
SME in Focus

เอกสารบัญชีสูญหาย ทำไงดี?

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 และตามมาตรา 14 ได้มีการกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับแ...
10637 | 26/10/2019
SME in Focus

คำนวณภาษีครึ่งปี คำนวณอย่างไร

เจ้าของกิจการย่อมต้องทราบดีว่านิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และรอบสิ้นปี (ภ.ง.ด....
8357 | 19/10/2019
SME in Focus

จดทะเบียนพาณิชย์นั้น สำคัญไฉน

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ร้านค้าปลีก หรือว่าธุรกิจออนไลน์ ต่างเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ การมีหลายธุรกิจที่เปิดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ที่เป็นส...
21830 | 18/10/2019
SME Update

ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลายท่านอาจเคยทราบมาบ้างว่า ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal Data Prote...
4976 | 13/10/2019
SME in Focus

ค่าลดหย่อนภาษี SMEs รู้ไว้ได้ประโยชน์

ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ. 530 ม. 4 และ ม. 6)  ยกเว้นและลดอัตราภาษให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญ...
5178 | 11/10/2019
SME in Focus

คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน

คนทำธุรกิจย่อมรู้จัก โดยเฉพาะนักลงทุนจะรู้จัก ‘งบการเงิน’ เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร และการสรุปท...
6627 | 10/10/2019
SME in Focus

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2562

เราทราบกันดีว่า มีรายได้ ก็ต้องจ่ายภาษี เพื่อให้รัฐนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศ แต่จะดีมั้ยถ้าเราสามารถจ่ายภาษีอย่างถูกต้องแต่จ่ายน้อยลงซึ่งเป็นวิธีง...
4973 | 07/10/2019
SME in Focus

การเลือกรูปแบบธุรกิจและพื้นฐานภาษี

สำหรับ SMEs มือใหม่ สิ่งสำคัญที่ควรจะพิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนทำธุรกิจก็ คือ “การเลือกรูปแบบธุรกิจ” เพราะธุรกิจแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการจัดตั้งและข้อบ...
8589 | 05/10/2019
Library > Accounting & TAX

SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

เจาะเทคนิค "การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME ”  ให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างราบรื่นแบบหมดเปลือก กับที่ปรึกษาด้านการเงิน และเจ้าของเพจ Money Coach คุณจักรพงษ์ ...
2949 | 02/10/2019
Library > Accounting & TAX

SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

เจาะเทคนิค "การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME ”  ให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างราบรื่นแบบหมดเปลือก กับที่ปรึกษาด้านการเงิน และเจ้าของเพจ Money Coach คุณจักรพงษ์...
2972 | 30/09/2019
SME Startup

HACKATAX ระดมไอเดีย “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน”

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมมือจัดกิจกรรม Hackathon...
2221 | 12/09/2019
SME in Focus

การขอสินเชื่อเอสเอ็มอีให้ตรงกับศักยภาพธุรกิจ

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ควรขอสินเชื่อ ทั้งไม่ทราบด้วยซ้ำว่าควรขอสินเชื่อเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง ทำให้บ...
2712 | 10/09/2019
SME in Focus

คลังเดินหน้าปฏิรูปภาษี รับเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ประเด็นด้านการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิก...
3097 | 30/08/2019
SME in Focus

ไม่ต้องกลัว! “ภาษีค้าออนไลน์”

หลังการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือ "พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์" ซึ่งปร...
4354 | 14/08/2019
SME Clinic

SME Clinic ตอน การจัดการภาษีอย่างไรให้ถูกต้องสำหรับธุรกิจออนไลน์

โดยคุณภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com กับเรื่องราวการจัดการภาษีอย่างไรให้ถูกต้องสำหรับธุรกิจออนไลน์ เพื่อให...
6340 | 24/07/2019
SME Update

เร่งปรับมาตรฐานการสอบบัญชี

ก่อนเข้าประเด็น เรามาทำความรู้จักประเภทของผู้สอบบัญชีที่สามารถให้บริการได้กันก่อน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี มีแบ่งลักษณะดังนี้ 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั...
7564 | 29/06/2019
SME Clinic

E-payment และข้อควรรู้

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ!!! ธุรกิจเราจะเข้าข่ายแบบนั้นไหม แล้วธุรกิจเราจะโดนตรวจสอบไหม  หาคำตอบได้ในคลิปนี้
2984 | 27/06/2019
SME Clinic

จุดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พลาด

เตรียมตัวดีแค่ไหนก็ยังพลาด อ.มิกซ์ ยุทธนา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี จะมาแนะเทคนิคการทำบัญชีเดียวให้ไฟเขียว
1917 | 25/06/2019
SME Startup

เรื่องภาษีน่ารู้กับการลงทุนสตาร์ทอัพ

ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพ ไทยมีความน่าสนใจและเตะตานักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ นับเป็นช่วงที่โอกาสอยู่ไม่ไกลเหมือนในอดีต แถมช่วงนี้มีนักลงทุนรายย่อยกลุ...
3799 | 21/06/2019
SME Clinic

การทำงานของกรมสรรพากร และการตรวจสอบบัญชี

Risk Based Audit System มาตราฐานใหม่ที่กรมสรรพากรจะนำมาตรวจสอบบัญชีของ SMEs มาตราฐานที่ว่านี้ตรวจสอบลักษณะไหนบ้าง ไปฟังกัน
1908 | 20/06/2019
SME Clinic

ข้อดีของการทำ SME บัญชีเดียว

กรมสรรพกร อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียนทำบัญชีเดียว และประกาศจะตรวจเข้ม ก.ค. ที่จะถึงนี้ ถึงขั้นนี้แล้ว ลองมาฟังข้อดีของการทำบัญชีเดียวอ...
1715 | 18/06/2019
SME Startup

ระวัง ! เงินทุนหนาก็ไม่สามารถการันตีความสำเร็จ

บรรดา SMEs หรือแม้แต่ Startup มักคิดว่า ‘ยิ่งทุนหนาเท่าไร ยิ่งดี’ เพราะโอกาสที่จะไปรุ่งน่าจะมีมากกว่า ก็จริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะข่าวร้ายคือ ทุนเป็น...
2152 | 05/05/2019
SME Startup

Stripe บุกตลาดชำระเงินออนไลน์ในอาเซียน

ภายหลังบริษัท Stripe ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่เป็นระบบตัวกลางรับการชําระเงินจากลูกค้าผ่านบัตรเครดิตจาก Silicon Valley  ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้มีการร...
1883 | 03/05/2019
กิจกรรมสัมมนา

ธนาคารกรุงเทพ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จาก...
1513 | 18/03/2019