เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร

SME in Focus
15/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 6549 คน
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร
banner

เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นการปฏิวัติระบบการสร้างความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมโดยอาศัยตัวกลาง ซึ่งเป็นระบบการสร้างความเชื่อใจแบบไม่อาศัยตัวกลาง แต่อาศัยการสร้างเครือข่ายแทนเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับการสร้างบัญชีธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมด และทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายมีสิทธิ์เข้าถึงได้

การบันทึกประวัติจะเกิดขึ้นเป็นรอบโดยข้อมูลธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในบล็อก (Block) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องบรรจุข้อมูลธุรกรรมที่มีรหัสล็อค ในแต่ละรอบการบันทึกจะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบเรื่อยๆ และแต่ละบล็อกนั้นเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามลำดับเวลา การบันทึกข้อมูลธุรกรรมแต่ละครั้ง จะต้องได้รับการยอมรับจากคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครือข่าย

ดังนั้น หากมีผู้ใดสร้างบล็อกที่มีธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือมี “การโกง”ข้อมูล จะไม่สอดคล้องกับบล็อกอื่นๆ ที่ถูกบันทึกก่อนหน้า ทำให้คนอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายรู้ถึงความผิดปกติและจะไม่ยอมรับการบันทึกบล็อกข้อมูลนั้น ทางเดียวที่เป็นไปได้ในการโกง คือต้องย้อนกลับไปถอดรหัสและแก้ไขบล็อกอื่นๆ ที่ถูกบันทึกก่อนหน้าทีละอัน ดังนั้นในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่และมีบล็อกจำนวนมาก การโกงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ

เทคโนโลยี Blockchian หรือที่มักเรียกกันว่า “บัญชีธุรกรรมแบบกระจาย” จึงสามารถสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมได้โดยอาศัยเครือข่าย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เทคโนโลยี Blockchian ในภาคการเกษตร

ด้วยหลักการดังกล่าว จึงสามารถนำ Blockchian มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในระบบเกษตรกรรมและอาหาร blockchain อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ในหลายแง่มุม อาทิ เช่น

ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการนำแพลตฟอร์มของเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการซื้อขายและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร ในออสเตรเลียบริษัท Agridigital ได้มีการนำ Blockchain มาใช้ในการจัดการระบบการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ผลิตข้าวโอ๊ต

รวมไปถึงใช้ในการการติดตามเส้นทางการผลิตและขนส่งข้าวโอ๊ตที่ผลิตในระบบอินทรีย์ ที่ประเทศอเมริกามีรายงานการใช้ Blockchain ในการจัดการขายผลผลิตถั่วเหลืองจำนวน 60,000 ตันให้แก่รัฐบาลจีน โดยบริษัทผู้ผลิตถั่วเหลืองให้ข้อมูลว่า Blockchain ช่วยให้ระยะเวลาในกระบวนการทำธุรกรรมลดลงจาก 2 สัปดาห์เหลืองเพียง 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ที่ประเทศฟิจิมีการนำ Blockchain มาใช้เพื่อติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่า โดยปลาที่ถูกจับได้จากทะเลจะถูกติดด้วยฉลากที่ระบุตัวตนด้วยความถี่วิทยุ ทำให้การเคลื่อนย้ายของปลาที่จับได้ในแต่ละรอบจะถูกบันทึกและติดตามได้ตามลำดับเวลา โดยข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ร้านค้าและผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาของปลาได้อย่างโปร่งใส และลดปัญหาปลาที่มาจากการทำประมงแบบผิดกฎหมาย

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Blockchain นั้นมีศักยภาพสูงและน่าจะถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรมากขึ้น


Blockchian แก้ปัญหาเกษตรกรโดนกดราคา

กล่าวได้ว่า Blockchian เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่อาจจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาสองประการข้างต้นได้ บล็อกเชน คือ เครือข่ายการเก็บข้อมูลธุรกรรม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้ทำธุรกรรมทุกรายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมของฝ่ายอื่นๆ ได้ จากแต่เดิมที่จะเห็นเฉพาะข้อมูลธุรกรรมที่ทางฝ่ายตนบันทึกไว้

ลักษณะตรงนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรโดนกดราคาได้ เพราะข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะสามารถนำมาตรวจสอบได้ว่าราคาที่เกษตรกรได้รับมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือกล่าวในอีกแง่หนึ่งบล็อกเชนจะช่วยให้การค้าสินค้าเกษตรมีความโปร่งใสมากขึ้น

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของบล็อกเชน คือ การช่วยให้เกิดการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างบุคคล โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางที่มีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือเหมือนในอดีต ลักษณะตรงนี้จะช่วยตัดคนกลางที่มีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าเกษตรออกไป เป็นผลให้ต้นทุนในการค้าสินค้าเกษตรลดลง ซึ่งต้นทุนที่ลดลงตรงนี้อาจช่วยให้ราคาสินค้าที่เกษตรกรได้รับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

โดยสรุปเทคโนโลยี Blockchian นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อภาคการเกษตร ซึ่งสามารถแก้ Pain Point ในภาคเกษตรของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ 


คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

Smart Farming จุดเปลี่ยนประเทศไทยBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155826 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132596 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119779 | 24/11/2020
banner