เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 6)

กิจกรรมเด่น
01/02/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2324 คน
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 6)
banner
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 6)

< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 >

มาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณ เมื่อบริษัทชั้นนาของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ SMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน/เกษตร/อาหารและเครื่องดื่ม/ท่องเที่ยวและบริการ/สุขภาพและสมุนไพร หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 65)
• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (วันที่ 4 มี.ค. 65)
• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 21 มี.ค. 65)
• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชาระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชาระ ถือว่าสละสิทธิ์)
หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

• หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ
- ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท
- สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท
- สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท
- หลักสูตรพิเศษ Big Brother Business Academy มูลค่า 30,000 บาท
- ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value beyond price
- โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร Value beyond price
- โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season) Value beyond price

• เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) มูลค่า 5,000 บาท
- ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (C/O)
- สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สาหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
- ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน TCC Connect
- ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมธุรกิจของหอการค้าไทยในราคาสมาชิก Value beyond price
- ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงาน THAIFEX – World of Food Asia Value beyond price
- ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงานหอการค้าแฟร์ Value beyond price

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)
1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ
2.สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
3.สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 3900

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% กิจกรรมเด่น

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5...
19948 | 21/05/2020

วันเกษตรก้าวหน้า 2562

กิจกรรมเด่น
14990 | 16/12/2019
วันเกษตรก้าวหน้า 2562 กิจกรรมเด่น

วันเกษตรก้าวหน้า 2562

วันเกษตรก้าวหน้า 2562สุดยอดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพคัดพิเศษมาตรฐานส่งออกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมกา...
14990 | 16/12/2019
“เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ครั้งที่ 33 กิจกรรมเด่น

“เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ครั้งที่ 33

พบสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษและบริการทางการเงิน ที่บูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน...
10058 | 15/11/2019
banner