โครงการ Big Brother (Season 4)

SME Event
29/01/2020
โครงการ Big Brother (Season 4)
banner

โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!

ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 
สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ                                                    

- ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท

- สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท

- สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท

- หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจ มูลค่า 25,000 บาท

- ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ Value Beyond price

- โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร Value Beyond price

- โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่/บริษัทน้องทุก Season)  Value Beyond price

 

เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี) มูลค่า 3,000-5,000 บาท 

- ส่วนลด 20% ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

- สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)

- ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน Application TCC Connect

- ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก                   

 

 คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป

- ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร


หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

- คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (วันที่ 28 ก.พ. 63 )

- บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 63 )

- ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (ภายในเดือน มี.ค. 63 )

- บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์)

หมายเหตุ: การพิจารณาคัดเลือกบริษัทน้องเข้าร่วมโครงการ และการจัดสรรบริษัทพี่เลี้ยง โดยคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สุด

 

เอกสารประกอบการสมัคร(แนบในลิ้งค์สมัคร)

1. แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ    

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4. หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5. หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://thaichamber.org/tsc/form_acquisition/index/43

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://thaichamber.org/tsc/th/preview_activity/161


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก

โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630 , 6090 , 3920


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

E-Commerce Trends 2020

SME Event
25736 | 11/01/2020
E-Commerce Trends 2020 SME Event

E-Commerce Trends 2020

เอกสารประกอบงานสัมมนา  >> E-commerce Trend 2020
25736 | 11/01/2020
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล SME Event

เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์ http://bit.ly/2mUN444 >> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh>>...
20256 | 16/09/2019
วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย... SME Event

วัคซีน COVID-19 กับความหวังเศรษฐกิจไทย...

วัคซีนโควิด-19 จะมีเมื่อไหร่ แล้วเศรษฐกิจจะไปทางไหน เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัคซีน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเ...
15125 | 18/11/2020
banner