เกษตรสิ่งแวดล้อม โลกร้อน และแนวโน้ม Precision Farming

SME Startup
17/10/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 4273 คน
เกษตรสิ่งแวดล้อม โลกร้อน และแนวโน้ม Precision Farming
banner

Smart Farming คือการทำเกษตรยุคใหม่ ที่เน้นใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ และการจัดการ วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ หรือจะเรียกว่า Precision Farming หรือการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง เน้นการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้าน คือ

1. ลดต้นทุนการผลิต

2. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสินค้า

3. การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ และ

4. การจัดการและส่งผ่านความรู้ และอาจจะต้องรวมไปถึงการเข้าใจสภาพตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

แต่ทราบหรือไม่ว่าประเด็นท้าทายใหม่ของวงการเกษตรและปศุสัตว์มาจากเรื่อง โลกร้อน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC) ได้มีการเผยแพร่รายงานที่ศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ 107 คน ในการประชุมที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในประเทศตะวันตกที่มีปริมาณสูงมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ความหมายคือ กิจกรรมปศุสัตว์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง ทั้งระบุด้วยว่า การทำเกษตรของมนุษย์ปล่อยก๊าซมีเทนกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงปศุสัตว์และการปลูกข้าว

- โดย 26 % ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาจากอาหาร

- 58 % ของก๊าซเรือนกระจกจากอาหารที่เรากินมาจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

- 50 % ของปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจาก คือ ฟาร์มวัวและแกะ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

วงการเกษตรทำโลกร้อนขึ้น???

ด้วยเหตุนี้ช่วงที่ผ่านมา วงการอาหารทั่วโลกจึงเกิดกระแส เนื้อจากพืช ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเอาพืชมาผลิตเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ และมีสร้างค่านิยมในการตะหนักรู้ ถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน จนรวมไปถึงกระแสการบริโภคมังสะวิรัติ หรือวีแกน ในต่างประเทศ อาทิในอเมริกาและยุโรป เป็นตลาดใหญ่ของอาหารวีแกนเป็นต้น

ดังนั้นกล่าวได้ว่าแหล่งอาหารที่มาจาก พืชอาจจะเป็นความยั่งยืนด้านอาหารของโลกได้อย่างแท้จริง แต่กระนั้นก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้คุ้มค่า เพราะต้องไม่ลืมว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่ที่ให้ผลผลิตต่อครั้งจำนวนมาก ย่อมส่งผลต่อภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน

 

ปลูกพืชไร้ดิน ช่วยโลกไม่ให้ร้อนขึ้นได้

ข้อมูลจากรายงานในต่างประเทศระบุว่า การปลูกข้าวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกร้อนขึ้นเช่นด้วย เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นแนวคิดการทำเกษตรแบบแม่นยำแยะยั่งยืน โดยการใช้วิธี CEA หรือ ปลูกพืชไร้ดิน วิธีการปลูกพืชภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม (Controlled environment agriculture : CEA) เพื่อดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

CEA เป็นแนวทางที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร การผลิตเกิดขึ้นภายในโครงสร้างการเติบโตที่ปิดล้อม เช่น เรือนกระจกหรืออาคาร โดยตัวเลือกที่ทำงานได้มากขึ้นคือ การทำ ฟาร์มแนวตั้งเทคนิคในการทำฟาร์มแนวตั้งมีความสามารถในการผลิตพืชตลอดทั้งปีในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปริมาณคาร์บอนและสารอาหารที่พืชได้รับ ซึ่งการทำเกษตรแบบ CEA มีประโยชน์อย่างมากต่อการทำฟาร์มแนวตั้งในเมืองใหญ่ หรือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ หรือจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่วางเปล่าเช่น ตึกร้างที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแปลงผักได้

ตัวอย่างที่คนไทยคุ้นเคย อาทิ การปลูกแบบ Hydroponics หรือเทคนิคการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช เป็นระบบการปลูกที่สะอาด และใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชไร้ดินที่นิยมใช้ในการผลิตผัก โดยพืชผักที่ปลูกด้วยระบบเหล่านี้มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมคุณภาพได้

ขณะที่วงการพืชไร่ อาทิในอังกฤษมีการใช้เทคนิคแบบใหม่โดยไม่ต้องเตรียมหน้าดินด้วยการไถพรวน (no-trill farming) แต่ทำหลุมในดินเพื่อใส่เมล็ดพันธุ์แทน วิธีนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพืชได้เกือบหนึ่งในสาม และยังช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินด้วย

ถึงกระนั้นต้องไม่ลืมว่า แหล่งพลังงาน ในโรงเรือนแบบปิดก็อาจเป็นตัวการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกัน อาทิ การใช้ไฟปลูกพืชภายในโรงเรือน ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์

ทั้งนี้ จากข้อมูล Reports And Data ประเมินไว้ว่า ตลาด Precision Farming จะเติบโตในอัตรา 12.7% ต่อปี จาก 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีผ่านมา เป็น 14.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026 โดยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้งานในภาคเกษตรมากขึ้น และเกษตรกรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ง่ายและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในบทความนี้เราคงไม่ได้จะบอกว่าการทำ Precision Farming จำเป็นต่อเกษตรทุกกลุ่ม แต่ก็อาจช่วยให้โลกร้อนน้อยลง และที่สำคัญนี่เป็นอีกทางเลือกของการทำเกษตรสมัยใหม่ ที่หากคุณมีต้นทุน มีความรู้ และมีความเข้าใจด้านนี้หรือสนใจอย่างจริงจัง ตลาดนี้แนวโน้มยังไปได้ไกลมาก แถมขายได้แพงกว่าผักปกติอีกด้วย 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
62228 | 12/06/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
40904 | 04/01/2020
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
36502 | 12/12/2019
banner