ธุรกิจไหนดึงดูด FDI สู่ ‘เวียดนาม’

AEC Connect
12/04/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 432 คน
ธุรกิจไหนดึงดูด FDI สู่ ‘เวียดนาม’
banner

สำนักงานการค้าต่างประเทศของเวียดนามระบุว่ามีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เข้ามาในเวียดนามเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปี 2567 คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากคิดเป็น 38.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว


ในช่วงเวลาดังกล่าวเวียดนามได้ให้ใบอนุญาตการลงทุนใหม่ประมาณ 405 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนที่จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 55.5% ในเชิงปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า


สำหรับพื้นที่ที่ดึงดูด FDI มากที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ ฮานอย, กว๋างนิญ, ท้ายเงวียน, บ่าเสี่ยะ – หวุงเต่า, บั๊กนิญ, ด่งนาย, บั๊กซาง, โฮจิมินห์, ไฮฟอง และฮึงเอียน โดยเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ คิดเป็น 81.7% ของ FDI ทั้งหมดที่เข้ามาในเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ นำโดยกรุงฮานอยที่ได้รับ FDI เกือบ 914.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566


นอกจากนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของ FDI ในอันดับต้น ๆ ได้แก่ 1. สิงคโปร์ 2. ฮ่องกง 3. ญี่ปุ่นและ 4. จีน จากจำนวน 48 ประเทศและเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของ FDI ไม่แตกต่างจากปีนี้มากนัก โดยในปี 2566 ประเทศที่มาเป็นอันดับแรก คือ สิงคโปร์ ตามมาด้วยญี่ปุ่น ขณะที่ฮ่องกงรั้งอันดับที่ 3 ส่วนจีนและเกาหลีใต้ก็ตามมาติด ๆ


ทั้งนี้ ในปี 2567 นักลงทุนอัดฉีดเงินลงทุนเข้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเป็นผู้นำ ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลในปี 2566 ที่ระบุว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเป็นผู้นำในด้านการลงทุนโดยมีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า 23,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 64.2% ของการลงทุนทั้งหมดและเพิ่มขึ้น 39.9% เมื่อเทียบกับปี 2565


สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีโอกาสด้านการลงทุน ได้แก่ ‘อุตสาหกรรมเทคโนโลยี’ ที่กำลังเผชิญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือธุรกิจ ขณะที่ ‘อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน’ ก็กำลังได้รับความสนใจ โดยเน้นไปที่พลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อส่งเสริมแหล่งพลังงานของเวียดนามให้ยั่งยืน อีกทั้งยังมีความมุ่งหวังอย่างมากเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ


ที่มา: https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-2024-fdi-landscape-opportunities-incentives-and-emerging-trends.html/Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ AEC Connect

คนไทยสูงวัยขึ้น ดันตลาดแรงงานลาวเข้าประเทศ

ประชากรไทยที่สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โอกาสด้านการทำงานต่างๆ ก็ขยายตัวไปสู่แรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนายเดชา...
5522 | 12/01/2024
AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566 AEC Connect

AEC Connect | แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน 2566

‘อาเซียน’ เป็นหนึ่งในเขตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของโลกในปี 2565 โดยเบื้องต้นธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ไว้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี...
4531 | 27/01/2023
AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’ AEC Connect

AEC Connect | ทำไม การท่องเที่ยว ‘ไทย’ แข็งแกร่งกว่า ‘เวียดนาม’

‘เวียดนาม’ นั้นพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนราว 18.5%...
1798 | 17/03/2023
banner